Płońsk
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Raciążu
Zespół szkół
Adres
ul.Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż
Telefon
236791031
Fax
236791031
E-mail
Strona www
Dyrektor
Dorota Rubinkowska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Raciążu
  • Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Raciążu
  • Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Raciążu
  • Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Raciążu
  • Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Raciążu
  • Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Raciążu
  • Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Raciążu
Opis

Liceum Ogólnokształcące w Raciążu jest szkołą z wieloletnią tradycją. Obecnie stanowi jedną z czterech szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych tworzących Zespół Szkół w Raciążu. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Płoński. Bazę szkoły stanowi nowy (oddany do użytku w 2006 roku) przestronny, pozbawiony barier architektonicznych budynek dydaktyczny, hala sportowa, wyremontowany i nowocześnie wyposażony internat oraz kompleks boisk „Orlik 2012”. Ponad 60% uczniów to mieszkańcy okolicznych miasteczek, wsi i osad położonych w promieniu 20 km, a pozostali to mieszkańcy Raciąża. Szkoła kładzie nacisk na rozwój uczniów, ich bezpieczeństwo, aktywność i przygotowanie do zmieniających się potrzeb społecznych. Oferta szkoły uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów, głównie te, które przygotowują do dalszego kształcenia. Zdecydowana większość absolwentów ( ponad 80%) podejmuje studia wyższe, reszta uzupełnia wykształcenie w szkołach policealnych, bądź rozpoczyna pracę zawodową.

Oferta
Dojazd
Uczniowie dojeżdżają do szkoły autobusami PKS, prywatnymi busami, autobusami szkolnymi gminy Raciąż oraz prywatnymi środkami lokomocji. Uczniowie mają również możliwość zamieszkania w nowoczesnym internacie szkolnym.
Historia
Pierwsi uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu rozpoczęli w nim naukę 1 września 1945 r.a pierwsza matura odbyła się w roku szkolnym 1950/1951. Pierwszym dyrektorem był skierowany przez Kuratorium Mieczysław Pogonowski. Szkoła wielokrotnie zmieniała nazwę i siedzibę, 1 września 1972 r. przeniosła się do nowego budynku, a w roku 2006 została włączona w Zespół Szkół w Raciążu.
Koła zainteresowań
Szkoła organizuje różnego rodzaju zajęcia dodatkowe wg. zaiteresowań uczniów. Ponadto uczniowie biorą aktywny udział w wielu akcjach charytatywnych np. "Serce sercu", "Szlachetna paczka", "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", krwiodawstwo; wydają też szkolną - odnoszącą ogólnopolskie sukcesy - gazetkę '' Bez Tytułu - Reaktywacja''.
Kontakty zagraniczne
Uczniowie uczestniczą w międzynarodowych projektach, np: projekt Comeniusa - " Nasze lokalne światy wodne", czy projekt " Wakacje z angielskim". Organizowane są również zagraniczne wycieczki turystyczne i obozy językowe.
Osiągnięcia
1. Tytuł "Wiarygodna szkoła", 2. Tytuł Laureata Ogólnopolskiej Olinpiady Historycznej, 3. Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego- dane na www.raciaz.edu.pl w zakładce : informacje o ogzaminach, 4. Stypendyści Stypendium Prezesa Rady Ministrów, 5. Sukcesy w konkursach biologicznych, ekologicznych i innych, 6. Wydawanie otrzymującej ogólnopolskie nagrody i wyróżnienie gazetki "Bez Tytułu - Reaktywacja" 7. Udział w warsztatach i obozach naukowych.