Płońsk
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Raciążu
Zespół szkół
Adres
ul.Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż
Telefon
236791031
Fax
236791031
E-mail
Strona www
Dyrektor
Dorota Rubinkowska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Raciążu
  • Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Raciążu
  • Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Raciążu
  • Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Raciążu
  • Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Raciążu
  • Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Raciążu
  • Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Raciążu
Opis

Liceum Ogólnokształcące w Raciążu jest szkołą z wieloletnią tradycją. Obecnie stanowi jedną z czterech szkół ponadpodstawowych  tworzących Zespół Szkół w Raciążu. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Płoński. Bazę szkoły stanowi nowy (oddany do użytku w 2006 roku) przestronny, pozbawiony barier architektonicznych budynek dydaktyczny, hala sportowa, wyremontowany i nowocześnie wyposażony internat oraz kompleks boisk „Orlik 2012”. Ponad 60% uczniów to mieszkańcy okolicznych miasteczek, wsi i osad położonych w promieniu 20 km, a pozostali to mieszkańcy Raciąża. Szkoła kładzie nacisk na rozwój uczniów, ich bezpieczeństwo, aktywność i przygotowanie do zmieniających się potrzeb społecznych. Oferta szkoły uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów, głównie te, które przygotowują do dalszego kształcenia. Uczniowie z niepełnosprawnością objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Zdecydowana większość absolwentów ( ponad 80%) podejmuje studia wyższe, reszta uzupełnia wykształcenie w szkołach policealnych, bądź rozpoczyna pracę zawodową.

Oferta
Dojazd
Uczniowie dojeżdżają do szkoły autobusami PKS, prywatnymi busami, autobusami szkolnymi gminy Raciąż oraz prywatnymi środkami lokomocji. Uczniowie mają również możliwość zamieszkania w nowoczesnym internacie szkolnym.
Historia

Pierwsi uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu rozpoczęli w nim naukę 1 września 1945 r.,a pierwsza matura odbyła się w roku szkolnym 1950/1951. Pierwszym dyrektorem był skierowany przez Kuratorium Mieczysław Pogonowski. Szkoła wielokrotnie zmieniała nazwę i siedzibę, 1 września 1972 r. przeniosła się do nowego budynku, w którym obecnie mieści się internat Zespołu Szkół w Raciążu.

W roku 2006 została włączona do  Zespołu Szkół w Raciążu.

Koła zainteresowań
Szkoła organizuje różnego rodzaju zajęcia dodatkowe wg. zainteresowań uczniów, w tym trzy sekcje sportowe ( piłka nożna, siatkowa i koszykowa). Ponadto uczniowie biorą aktywny udział w wielu akcjach charytatywnych i ekologicznych np. "Ekobohaterzy", "Serce sercu", "Szlachetna paczka", "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", krwiodawstwo. Grupa uczniów redaguje i wydaje szkolną - odnoszącą ogólnopolskie sukcesy - gazetkę Bez Tytułu - Reaktywacja''.
Kontakty zagraniczne
Uczniowie uczestniczą  w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach, np.: w projekcie edukacyjnym "Chińczyk matematyczny i coś na deser" wspieranym przez fundację mBank,  projekcie Comeniusa - " Nasze lokalne światy wodne", czy " Wakacje z angielskim". Organizowane są również zagraniczne wycieczki turystyczne i obozy językowe. Obecnie czekamy na możliwość wyjazdu uczniów do Grecji na Riwierę Olimpijską, którego realizacja uzależniona jest od pandemii spowodowanej wirusem Sars-Cov-2.
Osiągnięcia

1. Tytuł "Wiarygodna szkoła",

2. Tytuł Laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej,

3. Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego- dane na www.raciaz.edu.pl w zakładce : informacje o egzaminach,

4. Stypendyści Stypendium Prezesa Rady Ministrów,

5. Sukcesy w konkursach biologicznych, ekologicznych i innych,

6. Wydawanie otrzymującej ogólnopolskie nagrody i wyróżnienie gazetki "Bez Tytułu - Reaktywacja",

7. Udział w warsztatach i obozach naukowych.

8.  Wśród absolwentów naszej szkoły są osoby wykonujące prestiżowe zawody m. in.: lekarze, inżynierowie, włodarze miast i gmin, dyrektorzy znanych przedsiębiorstw.