Płońsk
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia w Czerwińsku nad Wisłą
Zespół szkół
Adres
ul. Władysława Jagiełły , 09-150 Czerwińsk nad Wisłą
Telefon
(24)23-15-187
E-mail
Strona www
Dyrektor
Renata Kozakiewicz
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Opis

Branżowa Szkoła I Stopnia

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.

Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zawodowe teoretyczne w formie turnusów miesięcznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego , a kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców zarejestrowanych w Cechu Rzemiosł Różnych.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu czeladniczego absolwent uzyska dyplom czeladnika w zawodzie, a także wykształcenie zasadnicze branżowe / dawniej zawodowe /.

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia.
Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego.

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne. Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Oferujemy kształcenie w atrakcyjnych na rynku pracy zawodach m.in.:

 • Magazynier-logistyk
 • Stolarz
 • Krawiec
 • Fryzjer
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Monter instalacji i sieci sanitarnych
 • Murarz - tynkarz, Cieśla, Dekarz
 • Kierowca mechanik
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik motocyklowy
 • Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Blacharz izolacji przemysłowych
 • Elektryk
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik
 • Kucharz
 • Piekarz
 • Cukiernik
 • Sprzedawca
 • i wiele innych z bogatej oferty ponad 200 zawodów
Oferta
Dojazd
Komunikacja PKS, Trasa: Warszawa- Płock, Płock Warszawa, Płońsk - Czerwińsk, Czerwińsk - Płońsk Dojazd we własnym zakresie, komunikacja PKS, firma przewozowa Z. Szmulewicz Wyszogród - na trasie Modlin - Wyszogród, http://www.mobilis.pl http://portalplonsk.pl, http://www.e-podroznik.pl https://pksbilety.pl/ http://maps.google.pl
Historia
www.zsczerwinsk.pl /z życia szkoły/historia
Koła zainteresowań
Koło Europejskie, Koło Teatralne, Spółdzielnia Uczniowska, Koło historyczne, Szkolny klub wolontariatu, Szkolny klub sportowy, Koło szachowe
Kontakty zagraniczne
Wymiana młodzieży z Francją i wymiana młodzieży z Ukrainą
Osiągnięcia
Akcje charytatywne: Szlachetna Paczka, WOŚP, Góra Grosza, Pomoc Domom Dziecka. DKMS, Honorowe krwiodawstwo
Współpraca z pracodawcami

Szkoła współpracuje z pracodawcami, którzy kształcą uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia z klasą wielozawodową oraz z firmami:

- FPG Sp. z.o.o. Zakroczym,

- Inter Cars S. A. Czosnów,

- Borowscy Jolanta i Jerzy Gospodarstwo Agroturystyczne Płońsk,

- Kalinowski Sławomir Gospodarstwo Rolne Nacpolsk.


Zakres wiekowy
szkoły dzienne, szkoły zaoczne
Drzwi otwarte
5 i 6 kwietnia 2019 r.