Płońsk
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół w Czerwińsku

Adres
ul. Władysława Jagiełły 24, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą
Telefon
24 231 51 87
Fax
24 231 51 87
E-mail
lria@wp.pl
Strona www
http://www.zsczerwinsk.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Technikum Agrobiznesu

Pozwoli Ci:

- uzyskać uprawnienia rolnicze umożliwiające dziedziczenie i zakup ziemi,

- zostać kreatywnym  przedsiębiorcą, który stosuje efektywne metody marketingu i zarządzania,

- uzyskać bezpłatne prawo jazdy kategorii T,

- korzystać z unijnych środków finansowych.


Technikum Ekonomiczne

4 - letnie Technikum (po gimnazjum)

5 - letnie Technikum (po szkole podstawowej)

Przygotuje Cię:

- do zawodu, który jest szerokoprofilowy, a to oznacza, że można uzyskać pracę wszędzie, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza m. in. biuro, księgow magazyn, obsługa klienta, kasa itp. oraz w jednostkach budżetowych, finansowych np. banki, firmy ubezpieczeniowe.


Technikum Logistyczne

Logistyka jest to nowoczesny zawód, który zapewni Ci:

- perspektywy pracy w wielu ważnych instytucjach i przedsiębiorstwach m. in. do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim transport i spedycja, przemysł, budownictwo, handel, usługi oraz informatyka i telekomunikacja. 


Branżowa Szkoła I Stopnia z Klasą Wielozawodową

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.

Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zawodowe teoretyczne w formie turnusów miesięcznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców zarejestrowanych w Cechu Rzemiosł Różnych.

Ukończenie Branżowej Szkoły I Stopnia Pozwoli Ci

- uzyskać dyplom czeladnika w zawodzie, a także wykształcenie zasadnicze branżowe/dawniej zawodowe/,

- uzyskać dyplom technika i możliwość kontynuowania nauki w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia,

- uzyskać wykształcenie średnie branżowe i możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.