Płońsk
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół w Czerwińsku

Adres
ul. Władysława Jagiełły 24, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą
Telefon
24 231 51 87
Fax
24 231 51 87
E-mail
lria@wp.pl
Strona www
http://www.zsczerwinsk.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

W skład Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi wchodzą następujące szkoły:

- Technikum,

- Branżowa Szkoła I Stopnia,

- Szkoły dla dorosłych.

W ofercie kształcenia w technikum posiadamy pięć kierunków kształcenia:

- technik agrobiznesu,

- technik ogrodnik,

- technik logistyk z klasą mundurową,

- technik eksploatacji portów i terminali,

- technik ekonomista.

Branżowa Szkoła I Stopnia z klasa wielozawodową. W ofercie dla uczniów znajduje się ponad 200 zawodów.

Zespół Szkół w Czerwińsku posiada również ofertę kształcenia dla dorosłych, słuchacze mają możliwość ukończenia:

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,

Szkoły Policealnej o kierunkach: Technik BHP, Technik Logistyk, Technik Usług Kosmetycznych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

- Rolnik - prowadzenie produkcji rolniczej,

- Technik rolnik - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.