Płońsk
Technikum
Technikum w Czerwińsku nad Wisłą
Zespół szkół
Adres
ul. Władysława Jagiełły 24, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą
Telefon
(24)23 15 187
E-mail
Strona www
Dyrektor
Renata Kozakiewicz
Typ placówki
Technikum
Opis

Technikum wchodzi w skład Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku n. Wisłą.

Strona internetowa szkoły Strona facebooka szkoły

Szkoła w ramach kształcenia w technikum oferuje następujące kierunki, spośród których, decyzją Zarządu Powiatu, zostaną utworzone dwa oddziały, jednak ostateczna ilość oddziałów będzie uzależniona od liczby uczniów chętnych do podjęcia nauki w Zespole Szkół w Czerwińsku.

Technik Agrobiznesu

Po ukończeniu technikum agrobiznesu absolwent może między innymi:

- prowadzić nowoczesne gospodarstwo rolne,

- uzyskać uprawnienia rolnicze umożliwiające dziedziczenie i zakup ziemi,

- zostać kreatywnym przedsiębiorcą, który stosuje efektywne metody marketingu i zarządzania,

- uzyskać bezpłatne prawo jazdy kategorii T i kurs chemizacji rolnictwa,

- korzystać z unijnych środków finansowych,

- produkować ekologiczną żywność,

- prowadzić usługi dla rolnictwa i przetwórstwo rolno - spożywcze.


Technik Ogrodnik

Technikum ogrodnictwa to zawód pełen możliwości. Szeroki zakres kompetencji otwiera drzwi do różnych wariantów ścieżki kariery zawodowej.

Po ukończeniu technikum ogrodnictwa absolwent może między innymi:

- założyć działalność zajmującą się projektowaniem, urządzaniem i serwisem terenów zielonych,

- produkować: owoce, warzywa, rośliny ozdobne, rośliny szkółkarskie, drzewa sadownicze,

- pracować: w miejskim przedsiębiorstwie urządzania i pielęgnacji zieleni miejskiej jako pośrednik materiałów ogrodniczych, środków ochrony roślin oraz materiału szkółkarskiego.

Technik Ekonomista

Technikum ekonomiczne daje szerokie możliwości zawodowe. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy.

Po ukończeniu technikum ekonomicznego absolwent może podjąć pracę jako między innymi:

- ekonomista,

- księgowy,

- bankowiec,

- doradca finansowy,

- doradca inwestycyjny,

- doradca ubezpieczeniowy,

- agent ubezpieczeniowy,

- asystent menedżera.

Technik Eksploatacji Portów i Terminali

Technikum eksploatacji portów i terminali daje szerokie możliwości zawodowe. Absolwent m.in może dokonywać odprawy pasażerów w portach i terminalach, nadzorować urządzenia przeładunkowe, organizować prace związane z przeładunkiem i składowaniem. Po ukończeniu tego kierunku można znaleźć zatrudnienie jako między innymi:

- pracownik obsługi naziemnej portu lotniczego,

- stewardessa lub steward,

- pracownik obsługi terminala lotniczego, kolejowego lub morskiego,

- pracownik kasy biletowej,

- pracownik biura podróży,

- pracownik informacji turystycznej,

- logistyk,

- spedytor,

- magazynier,

- operator urządzeń transportu bliskiego, takich jak wózki jezdniowe, suwnice, żurawie.

Technik Logistyk z klasą mundurową

Logistyka jest to nowoczesny zawód, który zapewni perspektywy pracy w wielu ważnych instytucjach i przedsiębiorstwach m.in. do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim służby mundurowe tj. policja, straż, wojsko, transport i spedycja, przemysł, budownictwo, handel, usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Po ukończeniu technikum logistyki absolwent może podjąć pracę jako miedzy innymi:

- spedytor,

- kierownik magazynu,

- planista wysyłek i dostaw,

- specjalista ds. gospodarki magazynowej,

- specjalista ds. logistyki,

- specjalista ds. zamówień,

- w służbach mundurowych jako: policjant, strażak, żołnierz, celnik, pracownik służby więziennej.
Oferta
Dojazd
Komunikacja PKS, Trasa: Warszawa- Płock, Płock Warszawa, Płońsk - Czerwińsk, Czerwińsk - Płońsk Dojazd we własnym zakresie, komunikacja PKS, firma przewozowa Z. Szmulewicz Wyszogród - na trasie Modlin - Wyszogród,  http://www.mobilis.pl http://portalplonsk.pl, http://www.e-podroznik.pl https://pksbilety.pl/ http://maps.google.pl
Historia
www.zsczerwinsk.pl /z życia szkoły/historia
Koła zainteresowań
Koło Europejskie, Koło Teatralne, Spółdzielnia Uczniowska, Koło historyczne, Szkolny klub wolontariatu, Szkolny klub sportowy, Koła przedmiotowe, Koło szachowe,
Kontakty zagraniczne
Wymiana młodzieży z Francją i wymiana młodzieży z Ukrainą
Osiągnięcia
Coroczni stypendyści Stypendium Prezesa Rady Ministrów Finaliści olimpiad i konkursów oraz zawodów sportowych. Akcje charytatywne: Szlachetna Paczka, WOŚP, Góra Grosza, Pomoc Domom Dziecka. DKMS Honorowe krwiodawstwo
Współpraca z pracodawcami

Szkoła współpracuje z pracodawcami, którzy kształcą uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia z klasą wielozawodową oraz z firmami:

- FPG Sp. z.o.o. Zakroczym,

- Inter Cars S. A. Czosnów,

- Borowscy Jolanta i Jerzy Gospodarstwo Agroturystyczne Płońsk,

- Kalinowski Sławomir Gospodarstwo Rolne Nacpolsk.


Drzwi otwarte
5 i 6 kwietnia 2019 r.
Zakres wiekowy
szkoły dzienne,