Płońsk
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza
Adres
ul.Płocka 56, 09-100 Płońsk
Telefon
236622145
E-mail
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku
 • Pracownia języka polskiego
 • Pracowania historii
 • Pracownia matematyki
 • Pracowania biologii
 • Pracownia języków obcych
 • Pracownia języków obcych
 • Pracownia komputerowa
 • Aula szkolna
 • Czytelnia szkolna
 • Hala sportowa
 • Nowoczesna sala rekreacyjno-sportowa.
 • Nowoczesna sala rekreacyjno-sportowa.
 • Nowoczesna sala rekreacyjno-sportowa.
 • Internat
 • Internat
 • Stołówka szkolna
Oferta
Dojazd
Szkoła położona jest przy jednej z głównych ulic Płońska - ulicy Płockiej. Młodzież dojeżdża do szkoły, korzystając z komunikacji PKS, wynajętych autokarów lub prywatnego transportu. Możliwe jest też zakwaterowanie się w internacie.
Historia
Płońska Alma Mater ma ponad 100-letnią tradycję. Założona została w 1917 r. przez działaczy Polskiej Macierzy Szkolnej jako pierwsza szkoła średnia na Ziemi Płońskiej. Początkowo było to 8-klasowe Koedukacyjne Gimnazjum. Pierwsi absolwenci opuścili mury szkolne w 1923 r. W następnych latach szkołę podzielono na gimnazjum męskie i żeńskie, aby w 1928 r. powrócić do stanu pierwotnego. W 1932 r. gimnazjum stało się szkołą miejską prowadzoną przez Magistrat Miasta Płońska. Początkowo – przez około 5 miesięcy – szkoła mieściła się w budynku Banku Ziemiańskiego, a następnie przeniesiono ją do budynku przy ulicy Płockiej . Ważnym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej było oddanie do użytku w 1935 r. nowego gmachu szkolnego, który służy uczniom do dziś. Wtedy też nadano gimnazjum imię Bronisława Pierackiego. Wybuch wojny zamyka pierwszy okres istnienia płońskiej szkoły, która podczas okupacji nie funkcjonowała – w budynku Niemcy zorganizowali szpital a następnie szkołę niemiecką. Nauczyciele płońscy prowadzili w tym czasie tajne nauczanie.
Szkoła wznowiła działalność w końcowej fazie drugiej wojny światowej, po wyzwoleniu Płońska spod okupacji niemieckiej. 
Od 1967 r. szkoła nosi imię Henryka Sienkiewicza, któremu w 1978 r. wychowankowie wznieśli pomnik przed budynkiem liceum. Po nadaniu szkole imienia, w dniu 5 maja (w rocznicę urodzin pisarza), odbywały się uroczystości nazwane Dniem Patrona. W 1978 r. podjęto decyzję o przeniesieniu Dnia Patrona na 15 listopada (rocznicę śmierci Sienkiewicza) ze względu na odbywające się w maju egzaminy dojrzałości. Wówczas, po raz pierwszy w historii szkoły, miało miejsce ślubowanie klas pierwszych.
W 1995 r. na mocy decyzji Kuratorium Oświaty w Ciechanowie szkoła zmieniła nazwę na I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku. Od 1 września 2000 roku, w wyniku utworzenia przy liceum płońskim Powiatowego Gimnazjum Publicznego, stało się ono częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących, powołanego przez Starostwo Płońskie.
Od września 2019 r., w wyniku reformy oświaty, szkoła powróciła  do swojej nazwy: I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku.
Wraz z upływem czasu poprawiała się baza dydaktyczna i lokalowa liceum. W 1962 r. oddano do użytku internat. Przedsięwzięcie to miało ogromne znaczenie dla uczniów, którzy dojeżdżali do szkoły spoza Płońska, często z odległych miejscowości. Kolejny przełom w tym względzie dokonał się w 1974 r., kiedy to oddano do użytku nowy gmach szkolny – jego połączenie z budynkiem przedwojennym stworzyło kompleks obiektów funkcjonujących do dziś. Kolejna rozbudowa dokonała się w 2007 r. wraz z dobudowaniem piętra nad najstarszą częścią budynku. Największą inwestycją w dziejach szkoły była budowa sali gimnastycznej z budynkiem dydaktycznym, w którym mieści się biblioteka z czytelnią oraz łącznik z istniejącym obiektem szkolnym. Budynki zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2020 roku do użytku szkolnego oddano nowoczesną salę rekreacyjno-sportową.

Koła zainteresowań

Uczniowie liceum mogą rozwijać swoje zainteresowania  i zdolności w ramach zajęć pozalekcyjnych. W szkole funkcjonują:

 • Zespół muzyczny Buczące Rysie
 • Chór szkolny
 • Orkiestra szkolna
 • Koło Teatralne
 • Koło Pierwszej Pomocy
 • Szkolne Mini Przedsiębiorstwo
 • Koło Filozoficzne
 • Koła: języka polskiego, historii, geografii, biologii, fizyki, chemii, informatyki
 • Szkolny Klub Sportowy
 • Szkolne Koło Wolontariatu, PCK


Prężnie funkcjonuje Samorząd Uczniowski, wprowadzając w życie szkolne pozytywne zmiany – uczniowie mają znaczący wpływ na to, co dzieje się w szkole. 


Uczestniczą też w wymianach międzynarodowych, w licznych wycieczkach krajowych i zagranicznych, w akcjach charytatywnych, akcji krwiodawstwa, turniejach sportowych, wokalnych i aktorskich występach artystycznych, a także w imprezach, np.: warsztaty z okazji Dnia Dziecka, nocne maratony – filmowy, muzyczny, gier strategicznych itp.


Kontakty zagraniczne

Współpracujemy z:

 1. Gimnazjum w Hechingen (Niemcy),
 2. Gimnazjum w Winschoten ( Holandia),
 3. Fundacją Współpracy Polsko – Niemieckiej,
 4. Polskim Komitetem ds. UNESCO,
 5. AIESEC Polska,
 6. Galickim Kolegium im. Wiaczesława Czornowoła w Tarnopolu na Ukrainie,
 7. Szkołą Muzyczną im. László Fekete w Tiszafüred na Węgrzech.

Osiągnięcia
W ciągu 103 lat jej istnienia mury liceum opuściło ponad 9000 absolwentów. Wychowano 191 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Zapewnia to szkole, w połączeniu z wynikami matur, wysokie miejsce w rankingach ogólnopolskich – od lat w rankingu tygodnika „Perspektywy” w kategorii „Najlepsze licea w Polsce” szkoła utrzymuje tytuł „Srebrnej Szkoły”.