Płońsk
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Płoński
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza Płocka 56, 09-100, Płońsk
A- Klasa matematyczno- fizyczna z rozszerzonym językiem angielskim
B- Klasa humanistyczna
C- Klasa biologiczno- chemiczna z rozszerzoną matematyką
D- Klasa lingwistyczna
II Liceum Ogólnokształcące ul.Sienkiewicza 8, 09-100, Płońsk
1 LW (oddział przygotowania wojskowego)
1 LP (klasa policyjna)
1 LSG (klasa straży granicznej)
III Liceum Ogólnokształcące ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
KLASA MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNA Z RYSUNKIEM TECHNICZNYM
KLASA BIOLOGICZNO - CHEMICZNA Z RATOWNICTWEM
KLASA JĘZYKOWA Z KULTUROZNAWSTWEM
Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Raciążu ul. J. Kilińskiego 64, 09-140, Raciąż
I A
Technikum nr 1 ul.Sienkiewicza 8, 09-100, Płońsk
1 TR (Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki)
1 TL (technik logistyk)
1 TŻ (technik żywienia i usług gastronomicznych)
1 TMT (technik mechatronik)
Technikum nr 2 ul.ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK HANDLOWIEC
TECHNIK INFORMATYK
Technikum w Czerwińsku nad Wisłą ul. Władysława Jagiełły 24, 09-150, Czerwińsk nad Wisłą
Technik Agrobiznesu z klasą pożarniczą
Technik Rolnik
Technik Ekonomista
Technik Eksploatacji Portów i Terminali
Technik Logistyk z klasą policyjną/z klasą wojskową
Technik Ogrodnik
Technikum w Raciążu ul. J. Kilińskiego 64, 09-140, Raciąż
I Th - (technik handlowiec)
I Tż - (technik żywienia i usług gastronomicznych)
I Ti - (technik informatyk)
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 ul.Sienkiewicza 8, 09-100, Płońsk
1 s (mechanik pojazdów samochodowych)
1 w (klasa wielozawodowa)
1 l (magazynier logistyk)
1 r (mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych)
1 k (kucharz)
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
SPRZEDAWCA
Branżowa Szkoła I Stopnia w Czerwińsku nad Wisłą ul. Władysława Jagiełły , 09-150, Czerwińsk nad Wisłą
KLASA WIELOZAWODOWA
Branżowa Szkoła I Stopnia w Raciążu ul. J. Kilińskiego 64, 09-140, Raciąż
I w (wielozawodowy)
I k (kucharz)