Łowicz
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Łowicz
 • 22.04.2024
  Start rekrutacji
 • 21.05.2024, 12:00
  Koniec składania wniosków
 • 3.07.204
  Zmiana wybranych szkół
 • 8.07.2024
  Koniec możliwości zmiany wybranych szkół
 • 3.07.2024
  Dodanie świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty
 • 9.07.2024, 15:00
  Koniec dodawania świadectwa i wyników egzaminu
 • 15.07.2024, 12:00
  Ogłoszenie wyników kwalifikacji
 • 15.07.2024, 12:00
  Potwierdzenie woli nauki
 • 18.07.2024, 12:00
  Koniec potwierdzania woli
 • 19.07.2024, 12:00
  Ogłoszenie wyników rekrutacji
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu ul.Bonifraterska 3, 99-400, Łowicz
1a - medyczna
1b - politechniczna
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu ul.Ułańska 2, 99-400, Łowicz
1C - MEDYCZNA
1D - MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA
IV Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu Kaliska 5a, 99-400 Łowicz
1LOA - klasa menadżerska
Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu ul.Pijarska 2, 99-400, Łowicz
POLITECHNICZNO - EKONOMICZNA
HUMANISTYCZNO - LINGWISTYCZNA
MEDYCZNO - PRZYRODNICZA
Technikum nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz
Technik mechatronik
Technik elektryk
Technik informatyk
Technik pojazdów samochodowych
Technikum nr 2 w Łowiczu ul. Blich 10, 99-400 Łowicz
Technik informatyk (TIN)
Technik logistyk (TL)
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (TMRiA)
Technik żywienia i usług gastronomicznych (TŻiUG)
Technik technologii żywności (TTŻ)
Technikum nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz
TM - Technik fotografii i multimediów
TE - Technik eksploatacji portów i terminali
TŻ - Technik żywienia i usług gastronomicznych
TF - Technik usług fryzjerskich
TH - Technik hotelarstwa
Technikum nr 4 w Łowiczu Kaliska 5a, 99-400 Łowicz
1TA - technik ekonomista
1TB - technik spedytor
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie ul.Nowe Zduny 64, 99-440 Zduny
Technik weterynarii
Technik architektury krajobrazu
Technik hodowca koni
Technik rolnik
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz
Mechanik pojazdów samochdowych
Kierowca mechanik
Sprzedawca
Fryzjer
Elektryk
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Łowiczu ul. Blich 10, 99-400 Łowicz
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz
K - Kucharz
1F - Fotograf