Łowicz
Liceum ogólnokształcące
Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu
Adres
ul.Pijarska 2, 99-400 Łowicz
Telefon
46 837 66 10
Fax
46 837 66 10
E-mail
Strona www
Dyrektor
Przemysław Jabłoński
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Uczniowie samodzielnie wykonują doświadczenia
 • Uczniowie samodzielnie przeprowadzają eksperymenty
 • Uczniowie przygotowują przedstawienia
 • Podczas przedstawienia uczniowie wykorzystują profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy
 • Uczniowie korzystają z tablicy interaktywnej
 • Uczniowie podczas rajdu rowerowego z okazji Święta Szkoły
 • Uczniowie podczas wyjazdu do Rzymu
 • Wyjazd do Wiednia uczniów nagrodzonych za działalność na rzecz szkoły
 • I TY MOŻESZ ZOSTAĆ JEDNYM Z NAS!
 • Wyjazd integracyjny
 • Zdjęcie
Opis

Szkoła nosi nazwę: Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu.

e-mail: szkola@pijarska.pl, tel/fax: (0-46) 837 66 10 www.pijarska.pl

Szkoła ma siedzibę w obiekcie stanowiącym własność Kolegium Zakonu Pijarów w Łowiczu.

Cykl kształcenia realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji w szkołach publicznych. Szkoła jest bezpłatna i dostępna dla każdego ucznia. Szkoła jest szkołą katolicką, której program kształcenia jest zgodny z przepisami prawa oświatowego. Nauczanie i wychowanie w szkole opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka. Szkoła w szczególności opiera się na myśli pedagogicznej Papieża Jana Pawła II. W swojej działalności formacyjno-religijnej i oświatowo-wychowawczej kierujemy się charyzmatem i pedagogiką pijarską. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół publicznych. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności oraz realizuje program nauczania zawierający podstawę programową kształcenia ogólnego, ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania matur. Realizując swoje zadania szkoła zapewnia uczniom bogato wyposażone pracownie: - biologiczną , fizyczno – chemiczną, informatyczną, teatralną ze sceną, multimedialną. Ponad to mamy doskonale wyposażoną bibliotekę, bogato wyposażoną scenę teatralną z garderobą i dwie sale gimnastyczne dostosowane do różnych form aktywności, jedna z nich wyposażona jest m. in w Atlas oraz inne przyrządy do ćwiczeń na siłowni. Każda sala w budynku (nie tylko pracownie) wyposażona jest w komputery, projektory i tablice interaktywne, dzięki którym lekcje są naprawdę ciekawe. Podczas przerw spędzamy czas grając w „ piłkarzyki”, rozgrywając mecze lub tańcząc tańce pijarskie. Opis naszych pracowni znajduje się na stronie: www.pijarska.pl w zakładce: klasy i pracownie. Aktualności, Facebook

Oferta
Dojazd
Szkoła znajduje się w centrum Łowicza, przy ulicy Pijarskiej 2, 10 min od dworca kolejowego w Łowiczu, 3 min od dworca autobusowego.
Historia

Pierwsza szkoła pijarska w Łowiczu powstała w 1670 roku. Od samego początku łowicki ośrodek odgrywał ważną rolę – w naszym mieście odbywały się Kapituły Prowincjalne. Podczas jednych z nich, w 1753, została uchwalona reforma szkolnictwa księdza Stanisława Konarskiego. Po upadku powstania listopadowego szkoła pijarska w Łowiczu podzieliła los innych szkół pijarskich w Polsce i za wychowanie patriotyczne została zamknięta przez zaborców. Musiała czekać do roku 1995, kiedy to za sprawą łask bożych o. Eugeniusz Śpiołek powołał do istnienia Pijarską Szkołę Podstawową Królowej Pokoju w Łowiczu. W 1999 powstało pijarskie gimnazjum, a w 2005 liceum. Szkoła postała w części nowicjatu i w przykościelnej zakrystii. Aż trudno to sobie wyobrazić, kiedy dziś patrzy się na pokaźny, i umiejętnie wpisany w zabytkową architekturę łowickiej starówki, budynek. Budowa szkoły była możliwa dzięki wsparciu bardzo wielu osób i instytucji z całej Polski Jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni i pamiętamy o Was w modlitwach i mszach świętych w intencji darczyńców. Więcej na stronie: Historia szkoły


Koła zainteresowań
 • koło języka angielskiego (prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w szkole oraz zapraszanych gości),
 • koło matematyczne,
 • koło lingwistyczne,
 • koła fizyczne i chemiczne przygotowujące do olimpiad,
 • robotyka,
 • debaty oxfordzkie,
 • koło fotograficzne,
 • koło dziennikarskie,
 • fakultety maturalne,
 • konsultacje dla uczniów potrzebujących pomocy,
 • wsparcie uczniów dla uczniów „Bratniaki”
 • współpraca z Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką, Łódzkim Uniwersytetem Medycznym oraz Politechniką Warszawską w ramach uczestnictwa w wykładach zajęciach laboratoryjnych dla licealistów oraz organizowania dni przedmiotowych w szkole,
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia sportowe z akrobatyki, gier zespołowych,
 • Uczniowski Klub Sportowy zrzeszający miłośników lekkiej atletyki i szachów.
Kontakty zagraniczne

Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu prowadzi wymiany młodzieży z zaprzyjaźnionymi szkołami w Europie: w Hiszpanii, na Węgrzech. W latach 2017 - 2020 współpracowaliśmy ze szkołami średnimi we Włoszech, w Rumunii oraz w Bułgarii. Wymiana uczniów odbyła się w ramach programu Erasmus +. Obecnie w naszej szkole odbywają się cykliczne zajęcia online prowadzone we współpracy ze szkołą La Compasión Escolapios w Pamplunie. W bieżącym roku szkolnym realizujemy program wymian uczniowskich ze szkołami pijarskimi w Vac i Pamplunie. Organizujemy częste wyjazdy zagraniczne np. Londyn, Rzym, Wilno, Wiedeń. Dzięki zaangażowaniu szkoły i nauczycieli są one znacznie tańsze o około 50% - 90%.

Więcej pod linkiem: Konwersacje w języku angielskim, Z pijarską po Europie


Osiągnięcia
Drzwi otwarte
Zajęcia pozalekcyjne