Łowicz
Liceum ogólnokształcące
Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu
Adres
ul.Pijarska 2, 99-400 Łowicz
Telefon
46 837 66 10
Fax
46 837 66 10
E-mail
Strona www
Dyrektor
Przemysław Jabłoński
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Uczniowie samodzielnie wykonują doświadczenia
 • Uczniowie samodzielnie przeprowadzają eksperymenty
 • Uczniowie przygotowują przedstawienia
 • Podczas przedstawienia uczniowie wykorzystują profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy
 • Uczniowie korzystają z tablicy interaktywnej
 • Uczniowie podczas rajdu rowerowego z okazji Święta Szkoły
 • Uczniowie podczas wyjazdu do Rzymu
 • Wyjazd do Wiednia uczniów nagrodzonych za działalność na rzecz szkoły
 • I TY MOŻESZ ZOSTAĆ JEDNYM Z NAS!
 • Wyjazd integracyjny
 • Zdjęcie
Opis

Szkoła nosi nazwę: Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu. e-mail: szkola@pijarska.pl, tel/fax: (0-46) 837 66 10 www.pijarska.pl Szkoła ma siedzibę w obiekcie stanowiącym własność Kolegium Zakonu Pijarów w Łowiczu. Cykl kształcenia realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji w szkołach publicznych. Szkoła jest szkołą katolicką, której program kształcenia jest zgodny z przepisami prawa oświatowego. Nauczanie i wychowanie w szkole opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka. Szkoła w szczególności opiera się na myśli pedagogicznej Papieża Jana Pawła II. W swojej działalności formacyjno-religijnej i oświatowo-wychowawczej kierujemy się charyzmatem i pedagogiką pijarską. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół publicznych: -zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, - przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, - zatrudnia wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, - realizuje program nauczania zawierający podstawę programową kształcenia ogólnego, ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania matur. Realizując swoje zadania szkoła zapewnia uczniom bogato wyposażone pracownie: - biologiczną , fizyczno – chemiczną, informatyczną, językową, multimedialną. Ponad to mamy bibliotekę i dwie sale gimnastyczne dostosowane do różnych form aktywności, scenę z garderobą, pracownię historyczną oraz „salę kinową”. Każda sala w budynku (nie tylko pracownie) wyposażona jest w komputery, projektory i tablice interaktywne, dzięki którym lekcje są naprawdę ciekawe. Podczas przerw spędzamy czas ze sobą rozmawiając lub grając w „ piłkarzyki”. Opis naszych pracowni znajduje się na stronie: www.pijarska.pl w zakładce: klasy i pracownie. Strona www Osiągnięcia szkoły Strona na facebooku Kontakty zagraniczne Historia szkoły

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła znajduje się w centrum Łowicza, przy ulicy Pijarskiej 2, 10 min od dworca kolejowego w Łowiczu, 3 min od dworca autobusowego.
Historia

Pierwsza szkoła pijarska w Łowiczu powstała w 1670 roku. Od samego początku łowicki ośrodek odgrywał ważną rolę – w naszym mieście odbywały się Kapituły Prowincjalne. Podczas jednych z nich, w 1753, została uchwalona reforma szkolnictwa księdza Stanisława Konarskiego. Po upadku powstania listopadowego szkoła pijarska w Łowiczu podzieliła los innych szkół pijarskich w Polsce i za wychowanie patriotyczne została zamknięta przez zaborców. Musiała czekać aż 325 lat, do roku 1995, kiedy to za sprawą łask bożych o. Eugeniusz Śpiołek powołał do istnienia Pijarską Szkołę Podstawową Królowej Pokoju w Łowiczu. Pierwszym dyrektorem została pani Anna Zakrzewska (1995 – 1996), kolejnym pani Danuta Kłodnicka (1996 – 1998), a następnie pan Przemysław Jabłoński. W 1999 powstało pijarskie gimnazjum, a w 2005 liceum. Szkoła postała w części nowicjatu i w przykościelnej zakrystii. Aż trudno to sobie wyobrazić, kiedy dziś patrzy się na pokaźny, i umiejętnie wpisany w zabytkową architekturę łowickiej starówki, budynek , który powstał według projektu pana Piotra Sobańskiego. Budowa szkoły była możliwa dzięki wsparciu bardzo wielu osób i instytucji z całej Polski Jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni i pamiętamy o Was w modlitwach i mszach świętych w intencji darczyńców. Więcej na stronie:
https://pijarska.pl/historia-pijarskich-szkol-krolowej-pokoju-w-lowiczu/


Koła zainteresowań
 • koło języka angielskiego (prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w szkole oraz pracowników Uniwersytetu Łódzkiego),
 • koło matematyczne,
 • koło lingwistyczne,
 • koła fizyczne i chemiczne przygotowujące do olimpiad (prowadzone przez wykładowców UŁ i UW),
 • robotyka,
 • debaty oxfordzkie,
 • koło fotograficzne,
 • koło dziennikarskie,
 • fakultety maturalne,
 • konsultacje dla uczniów potrzebujących pomocy,
 • współpraca z Uniwersytetem Łódzkim i Warszawskim w ramach uczestnictwa w wykładach zajęciach laboratoryjnych dla licealistów oraz organizowania dni przedmiotowych w szkole,
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia sportowe z akrobatyki, gier zespołowych,
 • Uczniowski Klub Sportowy zrzeszający miłośników lekkiej atletyki i szachów.
Kontakty zagraniczne

Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu prowadzi wymiany młodzieży z zaprzyjaźnionymi szkołami w Europie: w Hiszpanii - szkoła pijarska w Pamplunie, na Węgrzech - szkoła pijarska w Vec. W latach 2017 - 2020 współpracowaliśmy z następującymi szkołami średnimi w Fiumicino we Włoszech, Partalagele w Rumunii oraz Kazanlak w Bułgarii. Wymiana uczniów była spowodowana realizacją programu Erasmus +. Obecnie w naszej szkole odbywają się cykliczne zajęcia online prowadzone we współpracy ze szkołą La Compasión Escolapios w Pamplunie. W przyszłym roku szkolnym planujemy powrócić do programu wymian uczniowskich ze szkołami pijarskimi w Vec i Pammplunie.

Więcej pod linkiem: https://pijarska.pl/konwersacje-w-jezyku-angielskim-z-mieszkancami-pampeluny/

https://lowicz24.eu/artykul/z-pijarska-po-europie/1173069Osiągnięcia
Drzwi otwarte
Zajęcia pozalekcyjne