Łowicz
Łowicz
Kontakt
W sprawach zasad systemu rekrutacji 
        informacji udzielają dyrektorzy szkół ponadpodstawowych.
 
W sprawach pomocy technicznej:

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 
e-mail: info@nabor.pcss.pl