Łowicz
Łowicz
Kontakt
W sprawach zasad systemu rekrutacji 
        informacji udzielają dyrektorzy szkół ponadpodstawowych.

W sprawach pomocy technicznej:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 
e-mail: info@nabor.pcss.pl
[  ][  ]   e-mail: ukraina@nabor.pcss.pl