Łowicz
Technikum
Technikum nr 4 w Łowiczu
Zespół szkół
Adres
ul.Kaliska 5a, 99-400 Łowicz
Telefon
46 837 49 49
Fax
46 837 49 49
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Ewa Bury
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu wchodzą dwa typy szkół: IV Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum nr 4. Siedzibą są dwa nowoczesne budynki dydaktyczne znajdujące się w centrum miasta w pobliżu dworca PKP i PKS. Do dyspozycji uczniów jest 26 pracowni przedmiotowych z zapleczami, w tym: - 4 pracownie komputerowe z 64 stanowiskami ze stałym światłowodowym dostępem do Internetu, pracownia fizyczna, chemiczna, biologiczna, języków obcych, w tym laboratorium językowe; - pracownie zawodowe: ekonomiczne, rachunkowości, marketingu, techniki biurowej, sprzedaży towarów, transportu i spedycji; - aula szkolna, biblioteka z czytelnią, centra multimedialne, Szkolny Ośrodek Kariery, świetlica, szkolny radiowęzeł i punkt ksero. Pracownie szkolne są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny. W szkole działają liczne koła wspierające rozwój zainteresowań uczniów oraz umożliwiające pokonywanie trudności edukacyjnych.

Strona WWW szkoły: www.zsp4.lowicz.plDla absolwentów gimnazjum

Technikum – 4-letnie


  • kształcące w zawodzie technik ekonomista

Nauka w technikum trwa 4 lata i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik ekonomista. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski lub matematyka. Języki obce nauczane w Technikum: język angielski, język niemiecki, język rosyjski.


  • kształcące w zawodzie technik handlowiec

Nauka w technikum trwa 4 lata i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik handlowiec. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski. Języki obce nauczane w Technikum: język angielski, język niemiecki, język rosyjski.


  • kształcące w zawodzie technik spedytor

Nauka w technikum trwa 4 lata i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik spedytor. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski. Języki obce nauczane w Technikum: język angielski, język niemiecki, język rosyjski.

Przy rekrutacji do klasy pierwszej technikum będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, geografia.


www.zsp4.lowicz.plDla absolwentów szkoły podstawowej

Technikum – 5-letnie


  • kształcące w zawodzie technik rachunkowości

Nauka w technikum trwa 5 lat i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik ekonomista. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia lub język angielski. Języki obce nauczane w Technikum: język angielski, język niemiecki, język rosyjski.


  • kształcące w zawodzie technik ekonomista

Nauka w technikum trwa 5 lat i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik ekonomista. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia lub język angielski. Języki obce nauczane w Technikum: język angielski, język niemiecki, język rosyjski.


  • kształcące w zawodzie technik handlowiec

Nauka w technikum trwa 5 lat i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik handlowiec. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia lub język angielski. Języki obce nauczane w Technikum: język angielski, język niemiecki, język rosyjski.


  • kształcące w zawodzie technik spedytor

Nauka w technikum trwa 5 lat i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik spedytor. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia lub język angielski. Języki obce nauczane w Technikum: język angielski, język niemiecki, język rosyjski.

Przy rekrutacji do klasy pierwszej technikum będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, geografia.


www.zsp4.lowicz.pl


Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

Szczegółowa mapa dojazdu do szkoły - https://goo.gl/maps/ksZh1unoyXu

Historia

Informacje dotyczące powstania naszej szkoły oraz jej historii znajdziecie Państwo pod linkiem: http://www.zsp4.lowicz.pl/kalendarium-szkoly/

Koła zainteresowań
W szkole działają liczne koła wspierające rozwój zainteresowań uczniów oraz umożliwiające pokonywanie trudności edukacyjnych np. matematyczne, informatyczne, geograficzne, chemiczne, biologiczne, języków obcych, młodego ekonomisty, artystyczne, sportowe, forum młodych socjologów i przedsiębiorców, szkolne koło PCK, warsztaty dziennikarskie, wolontariat młodzieżowy, Szkolne Koło Turystyczne, Szkolny Zespół Doradztwa Zawodowego, Klub Honorowego Dawcy Krwi.
Kontakty zagraniczne
Uczniowie klas drugich i trzecich Technikum odbywają dwutygodniowe praktyki, staże zagraniczne (Grecja) w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej na zasadach Programu Erasmus+ “Praktyki zawodowe uczniów ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy”
Osiągnięcia
Uczniowie naszej szkoły uzyskują wysokie wyniki zarówno z egzaminów maturalnych jak i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W opublikowanym w styczniu 2019 r. Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 wysokie miejsce zajęła nasza szkoła. Liceum ogólnokształcące uplasowało się na 47 miejscu w województwie, w rankingu krajowym znalazło się na 645 miejscu, uzyskując tytuł "Brązowej Szkoły 2019". Uczniowie technikum, uzyskali 25 miejsce w województwie łódzkim, w rankingu krajowym Technikum znalazło się na 269 utrzymując nadal tytuł “Srebrnej Szkoły 2019”. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych, osiągając liczne sukcesy na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i miejskim. Więcej informacji pod linkiem: http://www.zsp4.lowicz.pl/osiagniecia/