Łowicz
Technikum
Technikum nr 4 w Łowiczu
Zespół szkół
Adres
Kaliska 5a, 99-400 Łowicz
Telefon
46 837 49 49
Fax
46 837 49 49
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Małgorzata Zielińska
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu
 • Pomnik Władysława Grabskiego, patrona Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu
 • Mural z wizerunkiem Władysława Grabskiego, patrona Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu
Opis

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu wchodzą dwa typy szkół: IV Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum nr 4. Siedzibą są dwa nowoczesne budynki dydaktyczne znajdujące się w centrum miasta w pobliżu dworca PKP i PKS. Do dyspozycji uczniów jest 26 pracowni przedmiotowych z zapleczami, w tym:

 • pracownie komputerowe ze stałym światłowodowym dostępem do Internetu, pracownia fizyczna, chemiczna, biologiczna, języków obcych, w tym laboratorium językowe;
 • nowoczesne pracownie specjalistyczne do nauki przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących wsparte projektem „Nowa jakość kształcenia”;
 • pracownie zawodowe: ekonomiczne, rachunkowości, marketingu, techniki biurowej, sprzedaży towarów, transportu i spedycji;
 • aula szkolna, biblioteka z czytelnią, Szkolny Ośrodek Kariery, świetlica, szkolny radiowęzeł.

Pracownie szkolne są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny. W szkole działają liczne koła wspierające rozwój zainteresowań uczniów oraz umożliwiające pokonywanie trudności edukacyjnych.


W Technikum zdobywasz wiedzę ogólną i specjalistyczną w danym zawodzie, przygotowujesz się do zdawania matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w każdym z zawodów.


Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach oraz instytucjach spełniających kryteria placówek szkoleniowych typowych dla pracy technika ekonomisty, rachunkowości, handlowca i spedytora. Umożliwiają one uczniom poznanie specyfiki zawodu i nawiązanie nowych kontaktów zawodowych, ułatwiających podjęcie zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Uczniowie Technikum uczestniczą w projekcie „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery” Erasmus + współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Ponadto realizowany w szkole projekt „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, gwarantuje uczniom zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu dydaktycznego oraz zdobycie dodatkowych kwalifikacji pożądanych na rynku pracy.


Strona WWW szkoły:www.zsp4.lowicz.plTechnikum – 5-letnie- kształcące w zawodzie TECHNIK EKONOMISTA


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia lub język angielski

U nas nauczysz się:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • sporządzania biznesplanów
 • obliczania podatków i prowadzenia rachunkowości i kadr
 • obsługi nowoczesnych urządzeń biurowych
 • obsługi programów ekonomiczno - finansowych

Perspektywy na przyszłość:

zatrudnienie w bankach, urzędach skarbowych, działach finansowych firm, księgowości, biurach podatkowych, instytucjach ubezpieczeniowych, centrach logistycznych lub kontynuacja nauki na wybranym kierunku studiów licencjackich i magisterskich


-kształcące w zawodzie TECHNIK SPEDYTOR


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia lub język angielski

U nas nauczysz się:

 • planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków
 • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych oraz rozliczeń z kontrahentami
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego, sporządzania biznesplanów
 • obsługi programów komputerowych transportowo-spedycyjnych oraz profesjonalnej obsługi nowoczesnych urządzeń biurowych

Perspektywy na przyszłość:

prowadzenie własnej lub praca w firmach spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych, agencjach celnych, urzędach pocztowych, firmach kurierskich, w przedsiębiorstwach zajmujących się eksportem i importem lub kontynuowanie nauki na wybranym kierunku studiów licencjackich i magisterskich


- kształcące w zawodzie TECHNIK RACHUNKOWOŚCI


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia lub język angielski

U nas nauczysz się:

 • prowadzenia analizy finansowej, rozliczania wynagrodzeń
 • prowadzenia spraw kadrowych i rachunkowości
 • rozliczania składek pobieranych przez ZUS
 • rozliczania z Urzędem Skarbowym
 • obsługi programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych (INSERT, PŁATNIK)

Perspektywy na przyszłość:

praca w takich zawodach jak: księgowy, specjalista ds. kadr i płac, specjalista finansowy, bankowiec, doradca ubezpieczeniowy, menedżer lub kontynuacja nauki na wybranym kierunku studiów licencjackich lub magisterskich- kształcące w zawodzie TECHNIK HANDLOWIEC


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia lub język angielski

U nas nauczysz się:

 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów
 • realizacji transakcji kupna i sprzedaży
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych
 • organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością handlową
 • umiejętności analizy rynku oraz badania potrzeb konsumentów
 • prawa cywilnego i prawa handlowego

Perspektywy na przyszłość:

praca na stanowiskach: referent lub specjalista ds. zaopatrzenia, sprzedaży, ds. obsługi klienta, kupiec, kierownik działu handlowego, organizator obsługi sprzedaży internetowej, przedstawiciel handlowy, telemarketer a także zorganizowanie i prowadzenie własnej firmy handlowej lub kontynuowanie nauki na wybranym kierunku studiów licencjackich i magisterskich
Przy rekrutacji do klasy pierwszej technikum będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, geografia.


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025


www.zsp4.lowicz.pl


Oferta
Dojazd

Szczegółowa mapa dojazdu do szkoły - https://goo.gl/maps/ksZh1unoyXu

Historia

Informacje dotyczące powstania naszej szkoły oraz jej historii znajdziecie Państwo pod linkiem: http://www.zsp4.lowicz.pl/kalendarium-szkoly/

Koła zainteresowań
W szkole działają liczne koła wspierające rozwój zainteresowań uczniów oraz umożliwiające pokonywanie trudności edukacyjnych np. matematyczne, informatyczne, geograficzne, chemiczne, biologiczne, języków obcych, młodego ekonomisty, artystyczne, sportowe, forum młodych socjologów i przedsiębiorców, szkolne koło PCK, warsztaty dziennikarskie, wolontariat młodzieżowy, Szkolne Koło Turystyczne, Szkolny Zespół Doradztwa Zawodowego, Klub Honorowego Dawcy Krwi.
Kontakty zagraniczne
Uczniowie klas drugich i trzecich Technikum odbywają dwutygodniowe praktyki, staże zagraniczne (Grecja) w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej na zasadach Programu Erasmus+ “Praktyki zawodowe uczniów ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy”
Osiągnięcia

Uczniowie naszej szkoły uzyskują wysokie wyniki zarówno z egzaminów maturalnych jak i potwierdzających kwalifikacje zawodowe,  uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych, osiągając liczne sukcesy na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i miejskim. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Starosty Łowickiego i Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego.

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 Technikum nr 4  po raz kolejny uplasowało się w czołówce najlepszych techników w Polsce, zdobywając miano "Srebrnej Szkoły"


Więcej informacji pod linkiem: http://www.zsp4.lowicz.pl/osiagniecia/

Współpraca z pracodawcami

Praktyki zawodowe są realizowane zgodnie z programem przedmiotu praktyka zawodowa, trwają osiem tygodni u pracodawców krajowych i zagranicznych. Umożliwiają uczniom zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.


Uczniowie odbywają praktykę zawodową w firmach, z którymi szkoła od wielu lat współpracuje w zakresie realizacji programu praktyk zawodowych takich jak:

•    Urząd Skarbowy w Łowiczu

•    Urząd Miejski w Łowiczu

•    KIA MOTORS- Autoryzowany Dealer Kia w Łowiczu

•    „HAZBI” Sp. z o.o. w Łowiczu

•    Biuro Podatkowe ANEKS w Łowiczu

•    Bank Spółdzielczy w Gostyninie Oddział w Kiernozi 

•    Bank Spółdzielczy w Domaniewicach

•    Urząd Gminy w Domaniewicach 

•    Biuro Rachunkowe RETURN w Łowiczu

•    Urząd Gminy w Zdunach 

•    Urząd Gminy w Dmosinie

•    Urząd Gminy w Łyszkowicach

•    Urząd Gminy w Bielawach

•    F.H.U. „MaR-TRANS”  Krzysztof Wojda,  Domaniewice 

•    M&K Polska, Domaniewice

•    HAZBI Spółka z o. o. w Łowiczu 

•    Agro Centrum Dariusz Kiciński Pniewo

•    SAN DAY w Łowiczu 

•    TARGAU s.c. Marcin Tarka w Łowiczu

•    Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o. o. w Warszawie

•    Lamela sp. z o. o. w Łowiczu

•    SPEDIMEX Sp. z o. o. w Strykowie

•    „Baumit” Sp. z o. o.  w Łowiczu

•    OH trans Tomasz Tokarski w Łowiczu

•    Firma MEIN - Waldemar Kołaczek w Łowicz

•    MIL-TRANS Transport-Spedycja Piotr Milczarek Zduny

•    Przedsiębiorstwo „ANMAL”-Anna Malczyk Chąśno

•    Firma „FURMAN”- transport samochodowy Domaniewice

•    „ELITA” Grupa Producentów Owoców, Spółka z o.o. Głowno

Drzwi otwarte

10 kwietnia 2024 r. godzina 16.00 - 18.00

Zajęcia pozalekcyjne

W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.

Współpraca z uczelniami wyższymi
Uniwersytet Łódzki, Akademia Nauk Stosowanych im. Stefana Batorego w Skierniewicach, Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie