Łowicz
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu

Adres
ul.Kaliska 5a, 99-400 Łowicz
Telefon
46 837 49 49
Fax
46 837 49 49
E-mail
poczta@zsp4.lowicz.pl
Strona www
http://www.zsp4.lowicz.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu wchodzą dwa typy szkół: IV Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum nr 4. Siedzibą są dwa nowoczesne budynki dydaktyczne znajdujące się w centrum miasta w pobliżu dworca PKP i PKS. Do dyspozycji uczniów jest 26 pracowni przedmiotowych z zapleczami, w tym: - 4 pracownie komputerowe z 64 stanowiskami ze stałym światłowodowym dostępem do Internetu, pracownia fizyczna, chemiczna, biologiczna, języków obcych, w tym laboratorium językowe; - pracownie zawodowe: ekonomiczne, rachunkowości, marketingu, techniki biurowej, sprzedaży towarów, transportu i spedycji; - aula szkolna, biblioteka z czytelnią, centra multimedialne, Szkolny Ośrodek Kariery, świetlica, szkolny radiowęzeł i punkt ksero. Pracownie szkolne są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny. W szkole działają liczne koła wspierające rozwój zainteresowań uczniów oraz umożliwiające pokonywanie trudności edukacyjnych.