Łowicz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Łowiczu
Zespół szkół
Adres
ul.Kaliska 5a, 99-400 Łowicz
Telefon
46 837 49 49
Fax
46 837 49 49
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Ewa Bury
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
ZAWÓD: SPRZEDAWCA – klasa powstaje w wyniku potrzeb na rynku usług i handlu W szkole branżowej I stopnia realizowane będzie kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także i otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. Strona WWW szkoły
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szczegółowa mapa dojazdu do szkoły - https://goo.gl/maps/ksZh1unoyXu
Historia
Informacje dotyczące powstania naszej szkoły oraz jej historii znajdziecie Państwo pod linkiem: http://www.zsp4.lowicz.pl/kalendarium-szkoly/
Koła zainteresowań
W szkole działają liczne koła wspierające rozwój zainteresowań uczniów oraz umożliwiające pokonywanie trudności edukacyjnych np. matematyczne, informatyczne, geograficzne, chemiczne, biologiczne, języków obcych, młodego ekonomisty, artystyczne, sportowe, forum młodych socjologów i przedsiębiorców, szkolne koło PCK, warsztaty dziennikarskie, wolontariat młodzieżowy, Szkolne Koło Turystyczne, Szkolny Zespół Doradztwa Zawodowego, Klub Honorowego Dawcy Krwi.
Osiągnięcia
Uczniowie naszej szkoły uzyskują wysokie wyniki zarówno z egzaminów maturalnych jak i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W opublikowanym w styczniu 2018 r. Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 wysokie miejsce zajęła nasza szkoła. Liceum ogólnokształcące uplasowało się na 54 miejscu w województwie. Szczególnie cieszą nas wyniki uczniów technikum, którzy uzyskali 142 miejsce w kraju i 10 w województwie łódzkim. Technikum zostało uhonorowane tytułem “Srebrnej Szkoły 2018”. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych, osiągając liczne sukcesy na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i miejskim. Więcej informacji pod linkiem: http://www.zsp4.lowicz.pl/osiagniecia/