Łowicz
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu
Zespół szkół
Adres
Kaliska 5a, 99-400 Łowicz
Telefon
46 837 49 49
Fax
46 837 49 49
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Małgorzata Zielińska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu
Opis

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu wchodzą dwa typy szkół: IV Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum nr 4. Siedzibą są dwa nowoczesne budynki dydaktyczne znajdujące się w centrum miasta w pobliżu dworca PKP i PKS. Do dyspozycji uczniów jest 26 pracowni przedmiotowych z zapleczami, w tym:

 • pracownie komputerowe ze stałym światłowodowym dostępem do Internetu, pracownia fizyczna, chemiczna, biologiczna, języków obcych, w tym laboratorium językowe;
 • nowoczesne pracownie specjalistyczne do nauki przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących wsparte projektem „Nowa jakość kształcenia”;
 • pracownie zawodowe: ekonomiczne, rachunkowości, marketingu, techniki biurowej, sprzedaży towarów, transportu i spedycji;
 • aula szkolna, biblioteka z czytelnią, Szkolny Ośrodek Kariery, świetlica, szkolny radiowęzeł.

Pracownie szkolne są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny. W szkole działają liczne koła wspierające rozwój zainteresowań uczniów oraz umożliwiające pokonywanie trudności edukacyjnych. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego uczestniczą w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP 4 w Łowiczu” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Strona WWW szkoły: www.zsp4.lowicz.plLiceum Ogólnokształcące – 4-letnieKLASA HUMANISTYCZNA - JĘZYKOWA (z językiem angielskim)


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, geografia

Drugi nauczany język: język niemiecki


Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia


Co oferujemy na tym profilu?

 • zajęcia językowe w grupach
 • umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie
 • poszerzenie wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych
 • zwiększone szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy w krajach Unii Europejskiej
 • wycieczki przedmiotowe, także w ramach projektu „Mobilność w Liceum”


Co możesz później studiować?

 • filologia
 • prawo i administracja
 • lingwistyka
 • dziennikarstwo i medioznawstwo
 • europeistyka i stosunki międzynarodowe
 • filmoznawstwo i teatrologia
 • psychologiaKLASA MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNA


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski

Drugi nauczany język: język niemiecki


Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:język polski, matematyka, fizyka, informatyka


Co oferujemy na tym profilu?

 • rozwijanie zdolności matematycznych, kształcenie logicznego myślenia
 • tworzenie stron internetowych, wykorzystywanie narzędzi technologii informacyjnej w matematyce (geogebra)
 • udział w wykładach, zajęciach warsztatowych w ramach współpracy z uczelniami wyższymi oraz wycieczki przedmiotowe

Co możesz później studiować?

 • informatyka
 • matematyka
 • fizyka
 • telekomunikacja
 • elektronika
 • architektura
 • geodezja i kartografia
 • ekonomia i pokrewne


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023


www.zsp4.lowicz.pl

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

Szczegółowa mapa dojazdu do szkoły - https://goo.gl/maps/ksZh1unoyXu

Historia

Informacje dotyczące powstania naszej szkoły oraz jej historii znajdziecie Państwo pod linkiem: http://www.zsp4.lowicz.pl/kalendarium-szkoly/

Koła zainteresowań
W szkole działają liczne koła wspierające rozwój zainteresowań uczniów oraz umożliwiające pokonywanie trudności edukacyjnych np. matematyczne, informatyczne, geograficzne, chemiczne, biologiczne, języków obcych, młodego ekonomisty, artystyczne, sportowe, forum młodych socjologów i przedsiębiorców, szkolne koło PCK, warsztaty dziennikarskie, wolontariat młodzieżowy, Szkolne Koło Turystyczne, Szkolny Zespół Doradztwa Zawodowego, Klub Honorowego Dawcy Krwi.
Osiągnięcia

Uczniowie naszej szkoły uzyskują wysokie wyniki zarówno z egzaminów maturalnych jak i zawodowych, uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych, osiągając liczne sukcesy na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i miejskim. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Starosty Łowickiego i Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego.

W opublikowanym w styczniu 2022 r. Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2022 liceum ogólnokształcące uplasowało się na 56 miejscu w województwie, w rankingu krajowym znalazło się na 869 miejscu, utrzymując miano "Brązowej Szkoły".


Więcej informacji pod linkiem: http://www.zsp4.lowicz.pl/osiagniecia/


Kontakty zagraniczne

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu uczestniczą w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP 4 w Łowiczu” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Drzwi otwarte

28 kwietnia 2022 r. godzina 12.00 - 17.00