Łowicz
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu
Zespół szkół
Adres
ul.Kaliska 5a, 99-400 Łowicz
Telefon
46 837 49 49
Fax
46 837 49 49
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Ewa Bury
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu wchodzą dwa typy szkół: IV Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum nr 4. Siedzibą są dwa nowoczesne budynki dydaktyczne znajdujące się w centrum miasta w pobliżu dworca PKP i PKS. Do dyspozycji uczniów jest 26 pracowni przedmiotowych z zapleczami, w tym: - 4 pracownie komputerowe z 64 stanowiskami ze stałym światłowodowym dostępem do Internetu, pracownia fizyczna, chemiczna, biologiczna, języków obcych, w tym laboratorium językowe; - pracownie zawodowe: ekonomiczne, rachunkowości, marketingu, techniki biurowej, sprzedaży towarów, transportu i spedycji; - aula szkolna, biblioteka z czytelnią, centra multimedialne, Szkolny Ośrodek Kariery, świetlica, szkolny radiowęzeł i punkt ksero. Pracownie szkolne są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny. W szkole działają liczne koła wspierające rozwój zainteresowań uczniów oraz umożliwiające pokonywanie trudności edukacyjnych.


Strona WWW szkoły: www.zsp4.lowicz.plDla absolwentów gimnazjum

Liceum Ogólnokształcące – 3-letnie


KLASA HUMANISTYCZNA – JĘZYKOWA (z językiem angielskim)


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

od klasy I – język angielski

od klasy II – geografia, wiedza o społeczeństwie lub język polski, język niemiecki

Proponowane przedmioty uzupełniające: kultura krajów anglojęzycznych, edukacja prawna, warsztaty dziennikarskie, edukacja filmowa, przyroda.


Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia.
KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:


  • grupa matematyczna

od klasy I – matematyka

od klasy II –fizyka, informatyka

Proponowane przedmioty uzupełniające: podstawy eksperymentu fizycznego, geogebra (wykorzystanie technologii informacyjnej w matematyce)


  • grupa przyrodnicza

od klasy I - język angielski

od klasy II - biologia, chemia.

Proponowane przedmioty uzupełniające: dietetyka, elementy farmakologii i kosmetologii, historia i społeczeństwo.


Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

grupa matematyczna: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

grupa przyrodnicza: język polski, matematyka, biologia, chemia


www.zsp4.lowicz.plDla absolwentów szkoły podstawowej

Liceum Ogólnokształcące – 4-letnieKLASA HUMANISTYCZNA – JĘZYKOWA (z językiem angielskim)


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

od klasy I – język angielski i geografia,

od klasy II – wiedza o społeczeństwie / język polski / język niemiecki.

Proponowane przedmioty uzupełniające: kultura krajów anglojęzycznych.


Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia.KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:


  • grupa matematyczna

od klasy I – matematyka, fizyka

od klasy II – informatyka

Proponowane przedmioty uzupełniające: geogebra (wykorzystanie technologii informacyjnej w matematyce)


  • grupa przyrodnicza

od klasy I - język angielski, biologia, chemia

Proponowane przedmioty uzupełniające: dietetyka


Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

grupa matematyczna: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

grupa przyrodnicza: język polski, matematyka, biologia, chemia


www.zsp4.lowicz.pl

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

Szczegółowa mapa dojazdu do szkoły - https://goo.gl/maps/ksZh1unoyXu

Historia

Informacje dotyczące powstania naszej szkoły oraz jej historii znajdziecie Państwo pod linkiem: http://www.zsp4.lowicz.pl/kalendarium-szkoly/

Koła zainteresowań
W szkole działają liczne koła wspierające rozwój zainteresowań uczniów oraz umożliwiające pokonywanie trudności edukacyjnych np. matematyczne, informatyczne, geograficzne, chemiczne, biologiczne, języków obcych, młodego ekonomisty, artystyczne, sportowe, forum młodych socjologów i przedsiębiorców, szkolne koło PCK, warsztaty dziennikarskie, wolontariat młodzieżowy, Szkolne Koło Turystyczne, Szkolny Zespół Doradztwa Zawodowego, Klub Honorowego Dawcy Krwi.
Osiągnięcia
Uczniowie naszej szkoły uzyskują wysokie wyniki zarówno z egzaminów maturalnych jak i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W opublikowanym w styczniu 2019 r. Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 wysokie miejsce zajęła nasza szkoła. Liceum ogólnokształcące uplasowało się na 47 miejscu w województwie, w rankingu krajowym znalazło się na 645 miejscu, uzyskując tytuł "Brązowej Szkoły 2019". Uczniowie technikum, uzyskali 25 miejsce w województwie łódzkim, w rankingu krajowym Technikum znalazło się na 269 utrzymując nadal tytuł “Srebrnej Szkoły 2019”. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych, osiągając liczne sukcesy na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i miejskim. Więcej informacji pod linkiem: http://www.zsp4.lowicz.pl/osiagniecia/