Łowicz
Technikum
Technikum nr 3 w Łowiczu
Zespół szkół
Adres
ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400 Łowicz
Telefon
664190273
Fax
468370587
E-mail
Strona www
Dyrektor
Beata Żuk
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Technikum nr 3 w Łowiczu
  • Technikum nr 3 w Łowiczu
  • Technikum nr 3 w Łowiczu
  • Technikum nr 3 w Łowiczu
  • Technikum nr 3 w Łowiczu
  • Technikum nr 3 w Łowiczu
  • Zdjęcie
  • Sala gimnastyczna
  • Klasopracownia
  • Ekopracownia
Opis

SZKOŁA WIELU MOŻLIWOŚCI i KIERUNKÓW PRZYSZŁOŚCI !

Szkoła dysponuje bazą dydaktyczną umożliwiającą kształcenie w poszczególnych kierunkach oraz odpowiednio wyposażone pracownie, między innymi: • nowoczesną salę gimnastyczną, • dwie pracownie gastronomiczne, • pracownia obsługi konsumenta, • pracownię hotelarską, • pracownię fryzjerską, • dwie pracownie komputerowe, • pracownie językowe, •pracownia usług kosmetycznych oraz klasopracownie.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Z dworca PKP lub PKS można dojść pieszo jest to odległość ok 2km. Do szkoły można także dojechać linią miejską nr 1 (trzy przystanki od dworca w kierunku ul. Łódzkiej). Wszystkie autobusy jadące od strony Głowna i od strony Skierniewic zatrzymują się na przystanku Łowicz -Szpital oddalonego od szkoły zaledwie 700 metrów, od strony Łodzi wygodny dojazd zapewnia ŁKA do stacji Łowicz Przedmieście oddalonego o 10 minut drogi od szkoły.
Historia
Historia Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Łowiczu zaczęła się 1 września 1971 roku, kiedy to nastąpiło otwarcie Zasadniczej Szkoły Dziewiarskiej dla Pracujących Zakładów Przemysłu Pończoszniczego „Syntex”. Była to typowa szkoła przyzakładowa, której zadaniem było przygotowywanie wykwalifikowanej kadry dla tegoż zakładu. Jednak w następnych latach uruchamiano nowe typy szkół: •1 września 1974 roku Zaoczne Technikum Zawodowe dla Pracujących, •1września 1976 roku Średnie Studium Zawodowe o specjalności włókiennictwo i kierunek społeczno-prawny, •1 września 1985 roku Technikum Włókiennicze o specjalności dziewiarstwo. Z połączenia wyżej wymienionych szkół zawodowych został powołany z dniem 1 stycznia 1987 roku decyzją Wojewody Skierniewickiego Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Łowiczu. Od 1 września 1990 roku Zespół odłącza się od Zakładów Przemysłu Pończoszniczego „Syntex” i staje się jednostką podległą Kuratorium Oświaty w Skierniewicach. Przemiany zachodzące w kraju od 1989 roku, szybko zmieniająca się rzeczywistość polityczna, społeczna i gospodarcza nie ominęły również szkolnictwa zawodowego. Dokonujące się przeobrażenia na rynku pracy spowodowały zmniejszenie zapotrzebowania na tradycyjne zawody. Otwartość grona nauczycielskiego tej placówki na problemy i potrzeby lokalnego rynku pracy oraz oczekiwania absolwentów szkół podstawowych i ich rodziców spowodowały, iż z dniem 1 września 1996 roku powołano Technikum Hotelarskie, a od 1 września 1997 roku Technikum Technologii Żywienia oraz Technikum Odzieżowe, przejmujące spuściznę Technikum Włókienniczego. W dniu 24 listopada 2000 roku Zespół Szkół Zawodowych nr 3 Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego otrzymuje imię Władysława Stanisława Reymonta i sztandar ufundowany przez Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru utworzony przez Rodziców uczniów klasy maturalnej Technikum Włókienniczego roku 1999 w dowód uznania i ścisłego współdziałania w wychowaniu młodzieży. Sztandar wykonali uczniowie klasy V Technikum Włókienniczego w ramach pracy dyplomowej w roku szkolnym 1998/1999 pod kierunkiem Pani Teresy Owczuk, nauczyciela przedmiotów zawodowych i pomocy graficznej Pana Jacka Rutkowskiego. W dniu 1 września 2002 roku Zespół Szkół Zawodowych nr 3 zostaje przekształcony w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, powołano również III Liceum Profilowane, dwuletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie kucharz małej gastronomii oraz czteroletnie technika kształcącew zawodach: technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych. W związku z dużym zainteresowaniem młodzieży1 września 2004 roku w miejsce Liceum Handlowego powstaje Technikum Uzupełniające w zawodzie kucharz na podbudowie programowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a rok później czteroletnie technikum kształcące w zawodzie kucharz. Dopełnieniem zawodów hotelarsko-gastronomicznych jest powołanie 1 września 2008 roku technikum kształcącego w zawodzie kelner. Z tą datą wiąże się zmiana nazw szkół wchodzących w skład Zespołu, które zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego otrzymują następujące brzmienie:- Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. W.S. Reymonta w Łowiczu- Technikum Uzupełniające nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. W. S. Reymonta w Łowiczu- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. W. S. Reymonta w Łowiczu. Powołane szkoły techniczne i kierunki kształcenia są zgodne ze strategią rozwoju miasta i spełniają oczekiwania społeczne, gdyż kształcą kadry na potrzeby dynamicznie rozwijającego się sektora gospodarki narodowej, jakim są usługi. W ramach kształcenia zawodowego nasi uczniowie odbywają praktyki w renomowanych hotelach i placówkach usługowo-gastronomicznych. Bardzo dobrze układa się współpraca z Hotelami w Warszawie: Jan III Sobieski, Novotel, Mercure – Fryderyk Chopin, InterContinental, Bristol, Hilton, Sheraton, Westin, Mercure Grand oraz w Łodzi z Hotelem Światowit, Centrum, Grand Hotel, Ibis. Ponadto współpracujemy z Hotelem Chopin w Sochaczewie, jak również Hotelem Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim. Oprócz tego młodzież chętnie wyjeżdża na praktyki zawodowe do Zakopanego, Arłamowa, Sopotu i Juraty. Dzięki współpracy z wymienionymi placówkami młodzież ma możliwość sprawdzenia wiedzy teoretycznej i nabycia umiejętności zawodowych w konkretnych sytuacjach, na stanowisku pracy. Szkoła prowadzi również praktyki zagraniczne, które odbywają się w zaprzyjaźnionych szkołach w Austrii. Daje to nam możliwość poznania warunków, w jakich odbywa się kształcenia zawodowe w krajach Unii Europejskiej. Bazując na własnych doświadczeniach pragniemy uczyć tak, aby nasze standardy kształcenia nie odbiegały od norm europejskich.
Koła zainteresowań
W Zespole Szkół działają prężnie koła zainteresowań skupiające młodzież uzdolnioną artystycznie i sportowo, m.in. koło wokalno-taneczne ROMA, fotograficzno – plastyczne, koło radiowo-dziennikarskie, prowadzące szkolny radiowęzeł Trójka FM oraz koła rozwijające umiejętności zawodowe uczniów: tj. hotelarsko-gastronomiczne i ekonomiczne. W ZSP nr 3 funkcjonuje szkolny klub sportowy oraz zespół cheerleaderek prezentujący swoje pokazy w czasie zawodów szkolnych i lokalnych na hali OSiR.
Kontakty zagraniczne
Szkoła współpracuje z ośrodkiem kształcenia zawodowego DEULA NIENBURG w Niemczech w zakresie praktyk i staży w dziedzinie gastronomii, hotelarstwa usług kosmetycznych i fryzjerskich.
Osiągnięcia
Do osiągnięć szkoły należą sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach zawodowych, w tym szczególnie Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, Olimpiady Wiedzy o Bankach, Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej oraz Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, ogólnopolskim konkursie finezji fryzjerskich i licznych konkursach fotograficznych. Szkoła corocznie przygotowuje uczniów do realizacji w praktyce umiejętności zawodowych, w tym poprzez oprawy cateringowe uroczystości miejsko-powiatowych, organizuje warsztaty kulinarne, dietetyki i fitness oraz przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe w ramach cyklu Ludzie z Pasją, w tym także z udziałem absolwentów szkoły.