Łowicz
Technikum
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie
Zespół szkół
Adres
ul.Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny
Telefon
46-8387495
Fax
46-8387495
E-mail
Strona www
Dyrektor
Stanisław Kosmowski
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Przed budynkiem szkoły
 • Technikum w Zduńskiej Dąbrowie
 • technik rolnik
 • Nowoczesna obora z robotem udojowym
 • Kurs spawacza
 • technik architektury krajobrazu
 • W pracowni archiektury krajobrazu
 • Kurs florystyczny
 • Technik weterynarii
 • W szkolnym gabinecie weterynaryjnym
 • Kurs groomingu
 • technik hodowca koni
 • Kurs instruktora jazdy konnej i instruktora hipoterapii
 • Spływ kajakowy
 • wycieczki rowerowe
 • Zespół "Dąbrowskie Pasiaki"
 • Indeksy na wyższe studia
 • Budynek internatu
 • Złota Szkoła 2017
 • Złota Szkoła 2018
 • Srebrna Szkoła 2019
 • Technikum w Zduńskiej Dąbrowie
Opis
Szkoła resortowa - prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Budynek szkoły, sali gimnastycznej, internatu i gospodarstwo pomocnicze mieszczą się w "Parku Wiejskim". Dogodne położenie sprawia, że do naszej szkoły uczęszcza młodzież z odległych zakątków województwa łódzkiego i mazowieckiego. Na miejscu istnieje możliwość zakwaterowania w bardzo dobrze wyposażonym internacie. Szkoła szczyci się dużym dorobkiem edukacyjnym i wychowawczym. Systematycznie rozwija bazę dydaktyczną i doskonali programy nauczania. Nadrzędnym celem szkoły jest wykształcenie absolwenta bardzo dobrze przygotowanego do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, mobilnego zawodowo, który osiąga sukcesy i szanuje tradycje. strona internetowa szkoły
Oferta