Łowicz
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
Adres
ul.Ułańska 2, 99-400 Łowicz
Telefon
(46) 830 08 98
Fax
(46) 830 08 44
E-mail
Strona www
Dyrektor
Agnieszka Ruta-Kucińska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu tzw. "Medyk" to nowoczesna i prężnie rozwijająca się szkoła, której priorytetem są: NAUKA – PASJA – SUKCES. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, stworzyliśmy w naszej szkole atmosferę spokoju, przyjaźni i wzajemnej akceptacji, dzięki której możecie rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz kształcić umiejętności niezbędne we współczesnym świecie. Atutem naszej szkoły, oprócz niezwykłej atmosfery, jest kadra pedagogiczna, którą stanowią nauczyciele posiadający nie tylko wysokie kwalifikacje zawodowe i ogromne doświadczenie, ale także empatyczni,  serdeczni, cierpliwi i otwarci na Wasze potrzeby. Ich celem, tak jak całej  szkolnej społeczności, jest przede wszystkim szeroko rozumiane dobro ucznia.  Wybierając nasze Liceum, masz szansę: - uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym, - zdobywać wiedzę pod kierunkiem ambitnych i otwartych nauczycieli, - rozwijać swoje pasje i zainteresowania, - osiągać sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, - doświadczyć niesamowitej atmosfery dającej poczucie bezpieczeństwa i sprzyjającej nawiązywaniu bliskich relacji koleżeńskich, - uczyć się w nowoczesnych pracowniach  i salach lekcyjnych, które mają dostęp do Internetu i są wyposażone w rzutniki multimedialne oraz tablice interaktywne, - uczestniczyć w projektach Erasmus+, - korzystać z bogatej oferty kół zainteresowań. Wybierz Nas, bo „MEDYK NIGDY NIE ŚPI” !!! Fanpage szkoły Strona internetowa szkoły

Oferta
Historia

II Liceum Ogólnokształcące zostało powołane do życia w 1992 roku na bazie istniejącego w budynku przy ul. Ułańskiej 2 Liceum Medycznego. W roku szkolnym 1995/96 pierwsi absolwenci liceum otrzymali świadectwa dojrzałości. Od początku swojego istnienia szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym. Młodzież przyciąga do liceum zarówno wysoki poziom nauczania, jak i wyjątkowa atmosfera życzliwości, serdeczności i otwartości na potrzeby innych. Nieprzypadkowo placówce przyświeca hasło: „Szkoła bez barier”. Dotyczy ono nie tylko braku barier architektonicznych w budynku, co wiąże się z obecnością w naszej szkole młodzieży niepełnosprawnej, uczącej się w klasach integracyjnych, ale ukazuje też sposób myślenia młodych ludzi i pracującej tu kadry pedagogicznej, ich otwartość, tolerancję i gotowość niesienia pomocy. Od 28 grudnia 2005 roku szkoła nosi imię Mikołaja Kopernika. Uroczystość związana z nadaniem liceum imienia i sztandaru miała miejsce 25 października 2006 roku i od tego momentu 25 października jest obchodzony co roku jako Dzień Patrona Szkoły.  Pierwszym Dyrektorem szkoły był Pan dr Tadeusz Żaczek. Od września 2006 roku do sierpnia 2017 roku placówką kierowała Dyrektor Pani Dorota Urbańska. Od 1 września 2017 roku Dyrektorem II LO jest Pani Agnieszka Ruta-Kucińska. II LO jest prężnie rozwijającą się szkołą, która chętnie .przejawia inicjatywę i nie boi się nowych wyzwań.

Koła zainteresowań
W naszej szkole działa wiele organizacji i kół zainteresowań, które pomogą ci w rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań: - Klub Kinomana; - Klub Wolontariatu; - Szkolne Koło PCK; - Klub Honorowego Dawcy Krwi; - Szkole Koło GLOBE; - Szkolne Koło Turystyczno-Kajoznawcze; - Szkolne Koło Sportowe; - Szare Szeregi, - Młodzieżowe Koło Towarzystwa Polsko-Austriackiego.
Kontakty zagraniczne
Nauczyciele biorą udział w szkoleniach zagranicznych w ramach projektu "Wykwalifikowani nauczyciele drogą do sukcesów uczniów" z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na zasadach Erasmus+. Współpracujemy ze szkołami partnerskimi w Grecji i we Włoszech w ramach wspólnego wniosku projektowego Erasmus+ z Akcji KA229 - Projekty współpracy szkół.
Osiągnięcia
Nasi uczniowie osiągają wiele sukcesów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, m. in. w: - Olimpiadzie Języka Rosyjskiego, - Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach, Ogólnopolskim Konkursie "Sukces na bank", Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego, - Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego, - Konkursie Historycznym "Krąg", - Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim, - Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, - Konkursie Policyjnym, - Powiatowym Konkursie Ortograficznym, - Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym oraz licznych zawodach sportowych.