Łowicz
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
Adres
ul.Ułańska 2, 99-400 Łowicz
Telefon
(46) 830 08 98
Fax
(46) 830 08 44
E-mail
Strona www
Dyrektor
Agnieszka Ruta-Kucińska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • Pracownia geograficzna
  • Pracownia językowa
  • Pracownia biologiczna
  • Pracownia chemiczna
  • Laboratorium chemiczne
  • Pracownia matematyczna
  • Pracownia polonistyczna
  • Siłownia
Opis

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, popularnie "Medyk", to nowoczesna i prężnie rozwijająca się szkoła, której priorytetem są: NAUKA – PASJA – SUKCES. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom stworzyliśmy w naszej szkole atmosferę spokoju, przyjaźni i wzajemnej akceptacji, dzięki której możecie rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz kształcić umiejętności niezbędne we współczesnym świecie. Atutem naszej szkoły, oprócz niezwykłej atmosfery, jest kadra pedagogiczna, którą stanowią nauczyciele nie tylko o wysokich kwalifikacjach zawodowych i ogromnym doświadczeniu, ale także empatyczni, serdeczni, cierpliwi i otwarci na Wasze potrzeby. Ich celem, tak jak całej  szkolnej społeczności, jest przede wszystkim szeroko rozumiane dobro ucznia.  Wybierając nasze Liceum masz szansę: - uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym, - zdobywać wiedzę pod kierunkiem ambitnych i otwartych nauczycieli, - rozwijać swoje pasje i zainteresowania, - osiągać sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, - doświadczyć niesamowitej atmosfery dającej poczucie bezpieczeństwa i sprzyjającej nawiązywaniu bliskich relacji koleżeńskich, - uczyć się w nowoczesnych pracowniach  i salach lekcyjnych, które mają dostęp do Internetu i są wyposażone w ekrany multimedialne oraz tablice interaktywne, - uczestniczyć w projektach Erasmus+, - korzystać z bogatej oferty kół zainteresowań. Wybierz Nas, bo „MEDYK to SZKOŁA IDEALNA” !!! Zapraszamy na Fanpage szkoły oraz  stronę internetową: www.2lolowicz.pl

Oferta
Historia

II Liceum Ogólnokształcące zostało powołane do życia w 1992 roku na bazie istniejącego w budynku przy ul. Ułańskiej 2 Liceum Medycznego. W roku szkolnym 1995/96 pierwsi absolwenci liceum otrzymali świadectwa dojrzałości. Od początku swojego istnienia szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym. Młodzież przyciąga do liceum zarówno wysoki poziom nauczania, jak i wyjątkowa atmosfera życzliwości, serdeczności i otwartości na potrzeby innych. Nieprzypadkowo placówce przyświeca hasło: „Szkoła bez barier”. Dotyczy ono nie tylko braku barier architektonicznych w budynku, co wiąże się z obecnością w naszej szkole także młodzieży niepełnosprawnej, ale ukazuje też sposób myślenia młodych ludzi i pracującej tu kadry pedagogicznej, ich otwartość, tolerancję i gotowość niesienia pomocy. Od 28 grudnia 2005 roku szkoła nosi imię Mikołaja Kopernika. Uroczystość związana z nadaniem liceum imienia i sztandaru miała miejsce 25 października 2006 roku i od tego momentu 25 października jest obchodzony co roku jako Dzień Patrona Szkoły. Od 1 września 2017 roku Dyrektorem II LO jest Pani Agnieszka Ruta-Kucińska.

II LO jest prężnie rozwijającą się szkołą, która chętnie .przejawia inicjatywę i nie boi się nowych wyzwań.

Koła zainteresowań

W naszej szkole działa wiele organizacji i kół zainteresowań, które pomogą Ci w rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań:

- Klub Kinomana;

- Koło teatralne ARTEM;

- Koło Wolontariatu;

- Szkolne Koło PCK;

- Klub Honorowego Dawcy Krwi;

- Szkole Koło GLOBE;

- Koło chemiczne;

- Koło Edukacji Obywatelskiej;

- Klub dyskusyjny;

- Szkolne Koło Turystyczno-Kajoznawcze;

- Szkolne Koło Sportowe;

- Koło taneczne;

- Koło Przyjaciół Stowarzyszenia Szarych Szeregów,

- Młodzieżowe Koło Towarzystwa Polsko-Austriackiego.

Kontakty zagraniczne
Nauczyciele biorą udział w szkoleniach zagranicznych w ramach projektu "Wykwalifikowani nauczyciele drogą do sukcesów uczniów" z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na zasadach Erasmus+. Współpracujemy ze szkołami partnerskimi w Grecji i we Włoszech w ramach wspólnego wniosku projektowego Erasmus+ z Akcji KA229 - Projekty współpracy szkół.
Osiągnięcia
Nasi uczniowie osiągają wiele sukcesów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, m. in. w: - Olimpiadzie Języka Rosyjskiego, - Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach, Ogólnopolskim Konkursie "Sukces na bank", Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego, - Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego, - Konkursie Historycznym "Krąg", - Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim, - Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, - Konkursie Policyjnym, - Powiatowym Konkursie Ortograficznym, - Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym oraz licznych zawodach sportowych, Ogólnopolskim Konkursie "Wszczep sobie zdrowie"