Łowicz
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
Adres
ul.Ułańska 2, 99-400 Łowicz
Telefon
(46) 830 08 98
Fax
(46) 830 08 98
E-mail
Strona www
Dyrektor
Agnieszka Ruta-Kucińska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • Pracownia chemiczna
 • Pracownia matematyczna
 • Pracownia informatyczna
 • Pracownia biologiczna
 • Pracownia językowa
 • Pracownia polonistyczna
 • Pracownia geograficzna
 • Pracownia historyczna
 • Laboratorium chemiczne
 • Siłownia
 • Boisko szkolne
Opis

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, popularnie "Medyk", to nowoczesna i prężnie rozwijająca się szkoła, której priorytetem są: NAUKA – PASJA – SUKCES. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom stworzyliśmy w naszej szkole atmosferę spokoju, przyjaźni i wzajemnej akceptacji, dzięki której możecie rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz kształcić umiejętności niezbędne we współczesnym świecie. Atutem naszej szkoły, oprócz niezwykłej atmosfery, jest kadra pedagogiczna, którą stanowią nauczyciele nie tylko o wysokich kwalifikacjach zawodowych i ogromnym doświadczeniu, ale także empatyczni, serdeczni, cierpliwi i otwarci na Wasze potrzeby. Ich celem, tak jak całej  szkolnej społeczności, jest przede wszystkim szeroko rozumiane dobro ucznia.  Wybierając nasze Liceum masz szansę: - uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym, - zdobywać wiedzę pod kierunkiem ambitnych i otwartych nauczycieli, - rozwijać swoje pasje i zainteresowania, - osiągać sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, - doświadczyć niesamowitej atmosfery dającej poczucie bezpieczeństwa i sprzyjającej nawiązywaniu bliskich relacji koleżeńskich, - uczyć się w nowoczesnych pracowniach  i salach lekcyjnych, które mają dostęp do Internetu i są wyposażone w ekrany multimedialne oraz tablice interaktywne, - uczestniczyć w projektach Erasmus+, - korzystać z bogatej oferty kół zainteresowań. Wybierz Nas, bo „MEDYK to SZKOŁA IDEALNA” !!! Zapraszamy na Fanpage oraz Instagram szkoły oraz  stronę internetową: www.2lolowicz.pl

Oferta
w przygotowaniu
Historia

II Liceum Ogólnokształcące zostało powołane do życia w 1992 roku na bazie istniejącego w budynku przy ul. Ułańskiej 2 Liceum Medycznego. W roku szkolnym 1995/96 pierwsi absolwenci liceum otrzymali świadectwa dojrzałości. Od początku swojego istnienia szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym. Młodzież przyciąga do liceum zarówno wysoki poziom nauczania, jak i wyjątkowa atmosfera życzliwości, serdeczności i otwartości na potrzeby innych. Nieprzypadkowo placówce przyświeca hasło: „Szkoła bez barier”. Dotyczy ono nie tylko braku barier architektonicznych w budynku, co wiąże się z obecnością w naszej szkole także młodzieży niepełnosprawnej, ale ukazuje też sposób myślenia młodych ludzi i pracującej tu kadry pedagogicznej, ich otwartość, tolerancję i gotowość niesienia pomocy. Od 28 grudnia 2005 roku szkoła nosi imię Mikołaja Kopernika. Uroczystość związana z nadaniem liceum imienia i sztandaru miała miejsce 25 października 2006 roku i od tego momentu 25 października jest obchodzony co roku jako Dzień Patrona Szkoły. Od 1 września 2017 roku Dyrektorem II LO jest Pani Agnieszka Ruta-Kucińska.

II LO jest prężnie rozwijającą się szkołą, która chętnie .przejawia inicjatywę i nie boi się nowych wyzwań.

Koła zainteresowań

W naszej szkole działa wiele organizacji i kół zainteresowań, które pomogą Ci w rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań:

- Klub Kinomana;

- Koło teatralne ARTEM;

- Koło Wolontariatu;

- Szkolne Koło PCK;

- Klub Honorowego Dawcy Krwi;

- Szkole Koło GLOBE;

- Koło chemiczne;

- Koło Edukacji Obywatelskiej;

- Klub dyskusyjny;

- Szkolne Koło Turystyczno-Kajoznawcze;

- Szkolne Koło Sportowe;

- Koło taneczne;

- Koło Przyjaciół Stowarzyszenia Szarych Szeregów.


Kontakty zagraniczne

 Obecnie w szkole realizowane są 2 projekty z Programu Erasmus+ z Akcji KA229 - Projekty współpracy szkół.:

1. „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów”.

W ramach tego projektu współpracujemy ze szkołami partnerskimi w Grecji i we Włoszech.

2. “STEAM strengthens European Heritage”

W ramach tych projektów współpracujemy ze szkołami partnerskimi w Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji, Grecji, Włoszech oraz na Cyprze.

Inne projekty międzynarodowe:

1. Erasmus + "Nasze dane, nasza odpowiedzialność"

2. Międzynarodowy Projekt PULCHRA

Osiągnięcia
Nasi uczniowie osiągają wiele sukcesów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, m. in. w: - Olimpiadzie Geograficznej, Ogólnopolskim Konkursie o Zdrowiu, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Międzynarodowym Konkursie Programistycznym, Wojewódzkim Konkursie "Matematyka Moja Pasja", Ogólnopolskim Konkursie Historycznym "Krąg" i "Krąg Plus", Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Wojewódzkim Konkursie Poetyckim, Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego, Ogólnopolskim Konkursie "Żołnierze wyklęci - obudźcie Polskę", Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim "Buntowniczki", Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym oraz licznych zawodach sportowych.
Drzwi otwarte
Zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 17.00.
Współpraca z uczelniami wyższymi
Szkoła podpisała współpracę z trzema uczelniami w ramach realizacji projektu PULCHRA: z Politechniką Warszawską - Wydziałem Geodezji i Kartografii, Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska (Katedra Architektury Krajobrazu) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Zakładem Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Dojazd
W szkole istnieje możliwość zakwaterowania w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego.
Zajęcia pozalekcyjne
W szkole co roku organizowane są zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów, dydaktyczno-wyrównawcze oraz fakultety przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego.