Łowicz
Technikum
Technikum nr 2 w Łowiczu
Zespół szkół
Adres
ul. Blich 10, 99-400 Łowicz
Telefon
46 837 37 05
Fax
46 837 33 77
E-mail
Strona www
Dyrektor
dr inż. Jerzy Zabost
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Technikum nr 2 w Łowiczu
  • Tarcza ZSP nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu
  • Technikum nr 2 w Łowiczu
  • Tytuł Złotej Szkoły 2020
  • Tytuł srebrnego Technikum 2021
Opis

Lp.

Nazwa zawodu

Symbol oddziału

Przedmioty
z rozszerzonym  programem nauczania/profil/ zawód

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

Technik agrobiznesu

TAG

matematyka/

technik agrobiznesu

język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka, 

biologia, język angielski

2.

Technik informatyk

TIN

matematyka/

technik informatyk

język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka,

fizyka, język angielski

3.

Technik programista

TPR

matematyka/

technik programista

język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka,

fizyka, język angielski

4.

Technik logistyk

TL

język angielski/

technik logistyk

język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka,

geografia, język angielski

5.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

TMRiA

matematyka/

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka,

 fizyka, język angielski

6.

Technik technologii żywności

TTŻ

      język angielski/

technik technologii żywności

język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka,

chemia, język angielski

7.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

TŻiUG

język angielski/

technik żywienia

i usług gastronomicznych

język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka,

biologa, język angielskiSzkoła dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną umożliwiającą kształcenie w wymienionych kierunkach, posiada trzy budynki do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz odpowiednio wyposażone pracownie.


Baza szkoły

Trzy budynki do prowadzenia zajęć lekcyjnych i laboratoryjnych:

- 26 sal lekcyjnych (w większości klas znajduje się sprzęt audiowizualny);
- 20 pracowni specjalistycznych:
        - dwie chemiczne (bogato wyposażone w urządzenia najnowszej generacji do prowadzenia analiz i badań z chemii organicznej, nieorganicznej i biochemii),
        - biologiczna (z zestawami mikroskopów o wysokich parametrach technicznych oraz mikroskopem współpracującym z monitorem telewizyjnym),
        - dwie gastronomiczne (posiadające 9 stanowisk kuchennych, pomieszczenia do urządzania przyjęć okolicznościowych),
        - obsługi konsumenta,
        - sześć komputerowych na 98 stanowisk z dostępem do Internetu,
        - techniki rolniczej,
        - mechanizacji rolnictwa,
        - obróbki mechanicznej,
        - kuźni i blacharstwa,
        - spawania elektrycznego i gazowego,
        - obróbki ręcznej,
        -  maszyn rolniczych,
        - pojazdów rolniczych,
        - diagnostyki pojazdów,
        - elektromechaniczna;
    - dwie sale wykładowe po 80 miejsc;
    - biblioteka z centrum multimedialnym;
    - 2 sale gimnastyczne;
    - siłownia;
    - boisko sportowe;
    - Szkolny Ośrodek Kariery.

Pojazdy i maszyny rolnicze wykorzystywane do celów dydaktycznych:

    - Kombajn zbożowy Bizon Rekord Z-058 - 1 szt.
    - Kombajn zbożowy Bizon Z-056 - 1 szt.
    - Kombajn do zbioru kukurydzy Z-350 - 1 szt.
    - Ciągnik Zetor Proksima - 1 szt.
    - Ciągnik Zetor - 1 szt.
    - Agregat uprawowy o szer. rob. 3,0 mb
    - Przetrząsacz sześciobębnowy o szer. rob. 6,4 mb
    - Zgrabiarka karuzelowa o szer. rob. 4,1 mb
    - Przyczepa do zbioru bel o nośności 12 t.
    - Prasa zwijająca do bel Z-274 - 1 szt.
    - Owijarka do bel - 1 szt.

Pojazdy i maszyny rolnicze wykorzystywane w ośrodku egzaminacyjnym:

    - Ciągnik rolniczy Zetor z ładowaczami czołowymi - 2 szt.
    - Ciągnik New Holland Al. 90 - 2szt.
    - Siewnik zbożowy "Polonez" - 4 szt.
    - Pług 2-skibowy odwracany z odkładnicą pełną - 3 szt.
    - Pług 3-skibowy odwracany z odkładnicą pełną - 1 szt.
    - Kosiarka rotacyjna - 4 szt.
    - Mieszalnik pasz, śrutownik bijakowy, waga - 2 kpl.
    - Siewnik do nawozów mineralnych poj. 1200 kg - 1 szt.
    - Opryskiwacz polowy Pilmet o poj. 400l - 2 szt.


Bezpośrednio ze szkołą współpracuje gospodarstwo pomocnicze o powierzchni ponad 100 ha.

Szkoła ma znaczące osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Co roku nasi uczniowie biorą udział w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach osiągając znaczące wyniki. Od ponad siedmiu lat nasi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów. Absolwenci z dużym powodzeniem kontynuują naukę na SGGW, Politechnikach, Uniwersytetach i innych wyższych uczelniach oraz pracują w sektorze rolniczym i usług okołorolniczych.

W realizacji naszych zadań współpracujemy z Izbą Rolniczą, ARiMR, związkami rolniczymi, Zrzeszeniem Plantatorów Owoców i Warzyw, ODR, OSM Łowicz, Agros Nova i innymi instytucjami działającymi w rolnictwie. W czasie trwania nauki uczniowie odbywają praktyki w znanych i cieszących się renomą zakładach na terenie kraju.

Przy szkole działa Łowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Blichowskiej - Blich.

Od ponad 70 lat działa przy szkole Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy", prowadząc działalność mającą na celu propagowanie folkloru łowickiego, jednocześnie zespół ten ma ogromie ważne oddziaływanie wychowawcze na młodzież. Zespół dawał bardzo wiele koncertów zarówno w kraju jak i zagranicą /Holandia, Francja, Belgia, Niemcy, Austria, USA, Serbia/.


Oferta
w przygotowaniu
Historia

Tradycje Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu - Blichu sięgają początków tego wieku. Dziewięćdziesiąt sześć lat temu pod budynek Ludowej Szkoły Rolniczej został wmurowany kamień węgielny, a w 1925 r. uroczystego jej otwarcia dokonał prezydent Stanisław Wojciechowski.

Od tego czasu zmieniała nazwę i profile kształcenia, zawsze jednak dla Łowickiego i regionów przyległych stanowiła centrum oświaty rolniczej. Spełniała też funkcje kulturowe. Ludowa Szkoła Rolnicza na Blichu powstała jako siódma tego typu szkoła w województwie warszawskim, do którego powiat łowicki wówczas należał.

Nazwa Blich wiąże się z przeszłością. Kiedy u schyłku XVIII wieku arcybiskupi gnieźnieńscy opuścili Łowicz, w którym znajdowała się przez kilka stuleci ich główna siedziba, w częściowo zniszczonych zabudowaniach zamkowych prymas Michał Poniatowski założył manufakturę płótna. Po drugiej stronie Bzury, na terenach dawnych ogrodów arcybiskupich, powstały budynki i urządzenia do blichowania czyli bielenia płótna. Blichowanie i manufaktura działała krótko. Ślad jej istnienia pozostał w nazwie Blich.

Od początku swego istnienia szkoła nosiła imię Tadeusza Kościuszki, o którym pamięć na łowickiej wsi była wciąż żywa. Wykonany z brązu pomnik patrona z napisem "Tadeuszowi Kościuszce - Lud Łowicki" stanął w 1925 r. na wprost głównego wejścia do szkoły usunięty przez Niemców w 1939 r. - nowy ufundowany przez wychowanków odsłonięty w 1975 r.

Pierwsi uczniowie, a było ich 50, rozpoczęli naukę w Ludowej Szkole Rolniczej na Blichu 15 stycznia 1925 r. Ludowa Szkoła Rolnicza na Blichu od chwili powstania posiadała gospodarstwo szkolne stanowiące niezbędną bazę dydaktyczną. Zajmowało ono powierzchnię 33 ha, powiększoną w latach trzydziestych o dodatkowych 12 ha. Wraz z budową szkoły wzniesiono również budynki gospodarcze.

Wrzesień 1939 r położył kres funkcjonowaniu blichowskiej szkoły na kilka lat. Do szkoły wprowadziła się kompania wojsk niemieckich, a mieszkania nauczycieli zostały zajęte przez oficerów. Zniszczona została cała dokumentacja szkolna oraz biblioteka. Szkoła wznowiła swą działalność niespełna dwa miesiące po wyzwoleniu Łowicza spod okupacji hitlerowskiej. Dzięki wspólnej pracy nauczycieli, uczniów, rodziców oraz pomocy lokalnych władz udało się już 3 marca 1945 r. uruchomić Roczną Szkołę Rolniczą dla chłopców. Wkrótce, bo już w maju 1945 r. rozpoczęło działalność 3 letnie Koedukacyjne Gimnazjum Rolnicze, w którym po raz pierwszy na Blichu podjęły naukę dziewczęta. W roku 1948 gimnazjum przekształcono w 4 letnie Liceum Rolnicze, a to w trzy lata później zmieniono na 4-letnie Technikum Rolnicze. Kolejne zmiany organizacyjne następują w 1965 r. kiedy Technikum Rolnicze zostaje przekształcone w Technikum Hodowlane. W 1974 r. powstaje 2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza [od 1981 r. 3-letnia]. W 1977 r. szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Rolniczych. W 1989 r. powołano do życia Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa, a w roku 1994 rozpoczęło pracę Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Kolejne zmiany organizacyjne doprowadziły do powstania w 1998r Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Nazwa naszej placówki nadana uchwałą Rady Powiatu Łowickiego od 26 sierpnia 2009 roku brzmi "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu" ul. Blich 10.

Blichowską szkołę ukończyło ponad 550 absolwentów przed II wojną światową, a po wojnie około 3500 techników i 2000 absolwentów szkół zasadniczych.

Aktualnie w ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu działają następujące typy szkół: Technikum nr 2 kształcące w zawodach: technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik agrobiznesu, technik logistyk, technikum informatyk, technik programista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywienia, technik inżynierii środowiska i melioracji; Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2: mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych. 

 

Koła zainteresowań
Osiągnięcia
http://www.zsp2lowicz.pl/section/1,aktualnosci.html


Dojazd
Współpraca z pracodawcami
W realizacji naszych zadań współpracujemy z Izbą Rolniczą, ARiMR, związkami rolniczymi, Zrzeszeniem Plantatorów Owoców i Warzyw, ODR, OSM Łowicz, Agros Nova i innymi instytucjami działającymi w rolnictwie. W czasie trwania nauki uczniowie odbywają praktyki w znanych i cieszących się renomą zakładach na terenie kraju.