Łowicz
Technikum
Technikum nr 2 w Łowiczu
Zespół szkół
Adres
ul. Blich 10, 99-400 Łowicz
Telefon
46 837 37 05
Fax
46 837 33 77
E-mail
Strona www
Dyrektor
dr inż. Jerzy Zabost
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Technikum nr 2 w Łowiczu
  • Tarcza ZSP nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu
  • Technikum nr 2 w Łowiczu
  • Tytuł Złotej Szkoły 2020
Opis

Lp.

Nazwa zawodu

Symbol oddziału

Przedmioty
z rozszerzonym  programem nauczania/profil/ zawód

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

Technik agrobiznesu

TAG

matematyka/

technik agrobiznesu

język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka, 

biologia, język angielski

2.

Technik informatyk

TIN

matematyka/

technik informatyk

język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka,

fizyka, język angielski

3.

Technik programista

TPR

matematyka/

technik informatyk

język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka,

fizyka, język angielski

4.

Technik logistyk

TL

język angielski/

technik logistyk

język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka,

geografia, język angielski

5.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

TMRiA

matematyka/

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka,

 fizyka, język angielski

6.

Technik technologii żywności

TTŻ

      język angielski/

technik technologii żywności

język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka,

chemia, język angielski

7.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

TŻiUG

język angielski/

technik żywienia

i usług gastronomicznych

język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka,

biologa, język angielski

8.

Technik inżynierii środowiska i melioracji

TISM

matematyka/

technik inżynierii środowiska i melioracji

język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka, 

fizyka, język angielskiSzkoła dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną umożliwiającą kształcenie w wymienionych kierunkach, posiada trzy budynki do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz odpowiednio wyposażone pracownie.


Baza szkoły

Trzy budynki do prowadzenia zajęć lekcyjnych i laboratoryjnych:

- 26 sal lekcyjnych (w większości klas znajduje się sprzęt audiowizualny);
- 20 pracowni specjalistycznych:
        - dwie chemiczne (bogato wyposażone w urządzenia najnowszej generacji do prowadzenia analiz i badań z chemii organicznej, nieorganicznej i biochemii),
        - biologiczna (z zestawami mikroskopów o wysokich parametrach technicznych oraz mikroskopem współpracującym z monitorem telewizyjnym),
        - dwie gastronomiczne (posiadające 9 stanowisk kuchennych, pomieszczenia do urządzania przyjęć okolicznościowych),
        - obsługi konsumenta,
        - sześć komputerowych na 98 stanowisk z dostępem do Internetu,
        - techniki rolniczej,
        - mechanizacji rolnictwa,
        - obróbki mechanicznej,
        - kuźni i blacharstwa,
        - spawania elektrycznego i gazowego,
        - obróbki ręcznej,
        -  maszyn rolniczych,
        - pojazdów rolniczych,
        - diagnostyki pojazdów,
        - elektromechaniczna;
    - dwie sale wykładowe po 80 miejsc;
    - biblioteka z centrum multimedialnym;
    - 2 sale gimnastyczne;
    - siłownia;
    - boisko sportowe;
    - Szkolny Ośrodek Kariery.

Pojazdy i maszyny rolnicze wykorzystywane do celów dydaktycznych:

    - Kombajn zbożowy Bizon Rekord Z-058 - 1 szt.
    - Kombajn zbożowy Bizon Z-056 - 1 szt.
    - Kombajn do zbioru kukurydzy Z-350 - 1 szt.
    - Ciągnik Zetor Proksima - 1 szt.
    - Ciągnik Zetor - 1 szt.
    - Agregat uprawowy o szer. rob. 3,0 mb
    - Przetrząsacz sześciobębnowy o szer. rob. 6,4 mb
    - Zgrabiarka karuzelowa o szer. rob. 4,1 mb
    - Przyczepa do zbioru bel o nośności 12 t.
    - Prasa zwijająca do bel Z-274 - 1 szt.
    - Owijarka do bel - 1 szt.

Pojazdy i maszyny rolnicze wykorzystywane w ośrodku egzaminacyjnym:

    - Ciągnik rolniczy Zetor z ładowaczami czołowymi - 2 szt.
    - Ciągnik New Holland Al. 90 - 2szt.
    - Siewnik zbożowy "Polonez" - 4 szt.
    - Pług 2-skibowy odwracany z odkładnicą pełną - 3 szt.
    - Pług 3-skibowy odwracany z odkładnicą pełną - 1 szt.
    - Kosiarka rotacyjna - 4 szt.
    - Mieszalnik pasz, śrutownik bijakowy, waga - 2 kpl.
    - Siewnik do nawozów mineralnych poj. 1200 kg - 1 szt.
    - Opryskiwacz polowy Pilmet o poj. 400l - 2 szt.


Bezpośrednio ze szkołą współpracuje gospodarstwo pomocnicze o powierzchni 83 ha.

Przy szkole działa Państwowa Komisja Egzaminacyjna do nadawania kwalifikacji zawodowych w zawodzie rolnik. Szkoła posiada upoważnienie do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych nadane przez OKE.

Szkoła ma znaczące osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Co roku nasi uczniowie biorą udział w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach osiągając znaczące wyniki. Od ponad siedmiu lat nasi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów. Absolwenci z dużym powodzeniem kontynuują naukę na SGGW, Politechnikach, Uniwersytetach i innych wyższych uczelniach oraz pracują w sektorze rolniczym i usług okołorolniczych.

W realizacji naszych zadań współpracujemy z Izbą Rolniczą, ARiMR, związkami rolniczymi, Zrzeszeniem Plantatorów Owoców i Warzyw, ODR, OSM Łowicz, Agros Nova i innymi instytucjami działającymi w rolnictwie. W czasie trwania nauki uczniowie odbywają praktyki w znanych i cieszących się renomą zakładach na terenie kraju.

Przy szkole działa Łowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Blichowskiej - Blich.

Od ponad 60 lat działa przy szkole Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy", prowadząc działalność mającą na celu propagowanie folkloru łowickiego, jednocześnie zespół ten ma ogromie ważne oddziaływanie wychowawcze na młodzież. Zespół dawał bardzo wiele koncertów zarówno w kraju jak i zagranicą /Holandia, Francja, Belgia, Niemcy, Austria, USA, Serbia/.


Oferta