Łowicz
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Łowicz
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu ul.Bonifraterska 3, 99-400, Łowicz 104/241
medyczna 26/85
politechniczna 30/76
przyrodnicza 20/88
humanistyczno-ekonomiczna 28/117
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu ul.Ułańska 2, 99-400, Łowicz 114/301
1A - HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA 47/170
1B - MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA 34/116
1C - MEDYCZNA 33/114
IV Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu Kaliska 5a, 99-400 Łowicz 65/197
1LOA - klasa humanistyczna - językowa 45/136
1LOB - klasa matematyczno - informatyczna 20/86
Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu ul.Pijarska 2, 99-400, Łowicz 39/98
POLITECHNICZNO-EKONOMICZNY 17/38
MEDYCZNO-PRZYRODNICZY 6/47
HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNY 16/40
Technikum nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz 56/129
Technik mechatronik 9/46
Technik informatyk 13/55
Technik elektryk 12/37
Technik mechanik 3/38
Technik pojazdów samochodowych 6/26
Technik mechanik lotniczy 7/16
Technik budownictwa 2/13
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 4/18
Technikum nr 2 w Łowiczu ul. Blich 10, 99-400 Łowicz 168/349
Technik agrobiznesu (TA) 5/44
Technik informatyk (TIN) 30/123
Technik inżynierii środowiska i melioracji (TISM) 2/20
Technik logistyk (TLOG) 50/150
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (TMRiA) 25/62
Technik programista (TPR) 30/90
Technik technologii żywności (TTŻ) 13/56
Technik żywienia i usług gastronomicznych (TŻiUG) 13/73
Technikum nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz 72/168
Technik Hotelarstwa 10/39
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych 11/55
Technik Usług Fryzjerskich 13/33
Technik Reklamy 0/40
Technik Fotografii i Multimediów 24/70
Technik Eksploatacji Portów i Terminali 14/46
Technikum nr 4 w Łowiczu Kaliska 5a, 99-400 Łowicz 79/215
1TA - technik ekonomista 29/100
1TB - technik rachunkowości 7/58
1TC - technik spedytor 37/119
1TD - technik handlowiec 6/66
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie ul.Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny 77/108
Technik rolnik 22/29
Technik weterynarii 32/56
Technik architektury krajobrazu 22/43
Technik hodowca koni 1/17
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz 53/90
Mechanik pojazdów samochodowych 13/36
Kierowca mechanik 11/27
Fryzjer 13/26
Sprzedawca 4/10
Elektryk 4/19
Wielozawodowy 8/16
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Łowiczu ul. Blich 10, 99-400 Łowicz 14/31
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych (MOPiMR) 14/31
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz 6/36
Kucharz 4/19
Cukiernik 1/10
Fotograf 1/15