Łowicz
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Łowicki
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu ul.Bonifraterska 3, 99-400, Łowicz
1a - medyczna
1b - politechniczna
1c - przyrodnicza
1d -humanistyczna
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu ul.Ułańska 2, 99-400, Łowicz
HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA
MATEMATYCZNA
MEDYCZNA
IV Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu Kaliska 5a, 99-400 Łowicz
1LOA - klasa humanistyczna - językowa (z językiem angielskim)
1LOB - klasa matematyczno - informatyczna
Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu ul.Pijarska 2, 99-400, Łowicz
POLITECHNICZNO - EKONOMICZNY
MEDYCZNO - PRZYRODNICZY
HUMANISTYCZNO - LINGWISTYCZNY
Technikum nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz
Technik mechatronik
Technik elektryk
Technik informatyk
Technik mechanik
Technik pojazdów samochodowych
Technik mechanik lotniczy
Technikum nr 2 w Łowiczu ul. Blich 10, 99-400 Łowicz
Technik informatyk (TIN)
Technik programista (TPR)
Technik logistyk (TL)
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (TMRiA)
Technik żywienia i usług gastronomicznych (TŻiUG)
Technik technologii żywności (TTŻ)
Technik agrobiznesu (TA)
Technik inżynierii środowiska i melioracji (TISiM)
Technikum nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz
TFiM - Technik fotografii i multimediów
TR - Technik reklamy
TH - Technik hotelarstwa
TUF - Technik usług fryzjerskich
TŻUG - Technik żywienia i usług gastronomicznych
TEP - Technik eksploatacji portów i terminali
Technikum nr 4 w Łowiczu Kaliska 5a, 99-400 Łowicz
1TA - technik ekonomista
1TB - technik spedytor
1TC - technik rachunkowości
1TD - technik handlowiec
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie ul.Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny
Technik Weterynarii
Technik Architektury Krajobrazu
Technik Rolnik
Technik Hodowca Koni
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz
Mechanik pojazdów samochdowych
Kierowca mechanik
Sprzedawca
Fryzjer
Elektryk
Wielozawodowy
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Łowiczu ul. Blich 10, 99-400 Łowicz
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz
Kucharz
Cukiernik
Fotograf