Łowicz
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Łowicki
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu ul.Bonifraterska 3, 99-400, Łowicz 120 184/471
1a - medyczna 30 56/200
1b - politechniczna 30 41/138
1c - przyrodnicza 30 44/199
1d -humanistyczna 30 43/208
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu ul.Ułańska 2, 99-400, Łowicz 120 231/478
1A - HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA 30 54/212
1B - MATEMATYCZNA 30 49/172
1C - MEDYCZNA 30 79/232
1D - SPOŁECZNO - LINGWISTYCZNA 30 49/202
IV Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu Kaliska 5a, 99-400 Łowicz 60 40/191
1LOA - klasa humanistyczna - językowa (z językiem angielskim) 30 24/117
1LOB - klasa matematyczno - informatyczna 30 16/90
Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu ul.Pijarska 2, 99-400, Łowicz 69 80/224
POLITECHNICZNO - EKONOMICZNA 24 28/90
MEDYCZNO - PRZYRODNICZA 24 31/121
HUMANISTYCZNO - LINGWISTYCZNA 21 21/98
Technikum nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz 144 53/151
Technik mechatronik 24 14/57
Technik elektryk 24 18/58
Technik informatyk 24 12/76
Technik mechanik 24 2/36
Technik pojazdów samochodowych 24 7/31
Technik spawalnictwa 24 0/22
Technikum nr 2 w Łowiczu ul. Blich 10, 99-400 Łowicz 144 228/434
Technik informatyk (TIN) 24 50/150
Technik programista (TPR) 24 42/126
Technik logistyk (TL) 24 73/213
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (TMRiA) 24 28/59
Technik żywienia i usług gastronomicznych (TŻiUG) 24 28/96
Technik technologii żywności (TTŻ) 12 6/76
Technik agrobiznesu (TA) 12 1/45
Technikum nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz 144 93/262
TH - Technik hotelarstwa 24 1/49
TŹiUG - Technik żywienia i usług gastronomicznych 24 21/78
TUF - Technik usług fryzjerskich 24 13/37
TR - Technik reklamy 24 1/53
TFiM - Technik fotografii i multimediów 24 31/129
TEPiT - Technik eksploatacji portów i terminali 24 26/104
Technikum nr 4 w Łowiczu Kaliska 5a, 99-400 Łowicz 96 86/305
1TA - technik ekonomista 24 40/170
1TB - technik spedytor 24 33/195
1TC - technik rachunkowości 24 6/82
1TD - technik handlowiec 24 7/73
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie ul.Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny 96 122/180
Technik rolnik 24 29/47
Technik weterynarii 24 54/103
Technik hodowca koni 24 10/42
Technik architektury krajobrazu 24 29/87
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz 72 31/74
Mechanik pojazdów samochdowych 24 7/29
Kierowca mechanik 12 8/26
Sprzedawca 12 3/12
Fryzjer 12 11/23
Wielozawodowy 12 2/16
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Łowiczu ul. Blich 10, 99-400 Łowicz 24 6/26
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 24 6/26
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz 72 23/61
K - Kucharz 24 11/37
1C - Cukiernik 24 5/21
1F - Fotograf 24 7/32