Łowicz
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Łowicz
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu ul.Bonifraterska 3, 99-400, Łowicz 34 130/294
Cyberbezpieczeństwo 1 18/58
Medyczna 7 45/131
Politechniczna 10 17/112
Przyrodniczo-ekonomiczna 7 26/124
Humanistyczno-ekonomiczna 9 24/115
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu ul.Ułańska 2, 99-400, Łowicz 52 159/393
1H - HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA 16 55/169
1F - MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA 22 26/135
1M - MEDYCZNA 14 43/157
1E - OBRONA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 0 35/142
IV Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu ul.Kaliska 5a, 99-400 Łowicz 60 52/229
Klasa ILOA-p - humanistyczna - językowa 30 23/119
Klasa ILOB-p - grupa matematyczna 15 15/91
Klasa ILOB-p - grupa przyrodnicza 15 14/96
Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu ul.Pijarska 2, 99-400, Łowicz 68/113
Oferta w przygotowaniu
Technikum nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz 68 49/127
Technik informatyk 7 11/66
Technik mechatronik 13 14/42
Technik mechanik 14 11/39
Technik elektryk 15 9/36
Technik pojazdów samochodowych 19 4/23
Technik budownictwa 0 0/12
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 0 0/15
Technikum nr 2 w Łowiczu ul.Blich 10, 99-400 Łowicz 93 153/317
Technik agrobiznesu 10 8/40
Technik informatyk 24 56/123
Technik logistyk 24 38/138
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 19 27/63
Technik technologii żywności 0 4/67
Technik żywienia i usług gastronomicznych 16 19/86
Technik inżynierii środowiska i melioracji 0 1/16
Technikum nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz 91 61/169
1TH_technik hotelarstwa 13 14/54
1TŻiUG_technik żywienia i usług gastronomicznych 17 8/60
1TUF_technik usług fryzjerskich 10 19/42
1TREK_technik reklamy 23 0/32
TFiM_technik fotografii i multimediów 9 15/84
TEPiT_technik eksploatacji portów i terminali 19 5/33
Technikum nr 4 w Łowiczu ul.Kaliska 5a, 99-400 Łowicz 48 52/156
Klasa ITA-p - technik ekonomista 24 20/77
Klasa ITB-p - technik spedytor 24 24/105
Klasa ITC-p - technik handlowiec 0 3/46
Klasa ITD-p - technik rachunkowości 0 5/46
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie ul.Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny 33 78/101
TW 1 42/60
TR 9 19/31
TAK 10 10/36
THK 13 7/29
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz 55 41/81
Mechanik pojazdów samochodowych 8 11/27
Kierowca mechanik 4 13/27
Sprzedawca 12 3/9
Fryzjer 5 11/28
Elektryk 13 1/17
Wielozawodowy 13 2/18
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Łowiczu ul.Blich 10, 99-400 Łowicz 0 5/22
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 0 5/22
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz 59 15/49
1Kucharz 16 8/18
1Cukiernik 22 3/18
1Fotograf 21 4/29