Łowicz
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Łowicki
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu ul.Bonifraterska 3, 99-400, Łowicz 26 0/0
1a - medyczna 4 0/0
1b - politechniczna 7 0/0
1c - przyrodnicza 9 0/0
1d -humanistyczna 6 0/0
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu ul.Ułańska 2, 99-400, Łowicz 4 0/0
HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA 1 0/0
MATEMATYCZNA 0 0/0
MEDYCZNA 3 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu Kaliska 5a, 99-400 Łowicz 3 4/4
1LOA - klasa humanistyczna - językowa (z językiem angielskim) 0 0/0
1LOB - klasa matematyczno - informatyczna 3 4/4
Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu ul.Pijarska 2, 99-400, Łowicz 15 0/0
POLITECHNICZNO - EKONOMICZNY 8 0/0
MEDYCZNO - PRZYRODNICZY 3 0/0
HUMANISTYCZNO - LINGWISTYCZNY 4 0/0
Technikum nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz 17 0/1
Technik mechatronik 4 0/0
Technik elektryk 1 0/1
Technik informatyk 7 0/0
Technik mechanik 0 0/0
Technik pojazdów samochodowych 5 0/0
Technik mechanik lotniczy 0 0/0
Technikum nr 2 w Łowiczu ul. Blich 10, 99-400 Łowicz 10 0/0
Technik informatyk (TIN) 2 0/0
Technik programista (TPR) 2 0/0
Technik logistyk (TL) 2 0/0
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (TMRiA) 1 0/0
Technik żywienia i usług gastronomicznych (TŻiUG) 1 0/0
Technik technologii żywności (TTŻ) 2 0/0
Technik agrobiznesu (TA) 0 0/0
Technik inżynierii środowiska i melioracji (TISiM) 0 0/0
Technikum nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz 2 7/8
TFiM - Technik fotografii i multimediów 0 2/4
TR - Technik reklamy 0 0/0
TH - Technik hotelarstwa 0 0/0
TUF - Technik usług fryzjerskich 1 1/4
TŻUG - Technik żywienia i usług gastronomicznych 0 4/7
TEP - Technik eksploatacji portów i terminali 1 0/1
Technikum nr 4 w Łowiczu Kaliska 5a, 99-400 Łowicz 1 0/0
1TA - technik ekonomista 0 0/0
1TB - technik spedytor 0 0/0
1TC - technik rachunkowości 0 0/0
1TD - technik handlowiec 1 0/0
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie ul.Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny 18 0/0
Technik Weterynarii 1 0/0
Technik Architektury Krajobrazu 6 0/0
Technik Rolnik 3 0/0
Technik Hodowca Koni 8 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz 6 0/1
Mechanik pojazdów samochdowych 3 0/0
Kierowca mechanik 2 0/0
Sprzedawca 0 0/0
Fryzjer 1 0/1
Elektryk 0 0/0
Wielozawodowy 0 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Łowiczu ul. Blich 10, 99-400 Łowicz 8 0/0
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 8 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz 13 3/3
Kucharz 13 3/3
Cukiernik 0 0/0
Fotograf 0 0/0