Łowicz
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Łowicki
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu ul.Bonifraterska 3, 99-400, Łowicz
1a - medyczna
1b - politechniczna
1c - przyrodnicza
1d -humanistyczna
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu ul.Ułańska 2, 99-400, Łowicz
1A - HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA
1B - MATEMATYCZNA
1C - MEDYCZNA
1D - GEOGRAFICZNA
IV Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu Kaliska 5a, 99-400 Łowicz
1LOA - klasa psychologiczna
1LOB - klasa menadżerska
Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu ul.Pijarska 2, 99-400, Łowicz
POLITECHNICZNO - EKONOMICZNA
HUMANISTYCZNO - LINGWISTYCZNA
MEDYCZNO - PRZYRODNICZA
Technikum nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz
Technik mechatronik
Technik elektryk
Technik informatyk
Technik mechanik
Technik pojazdów samochodowych
Technik spawalnictwa
Technik automatyk
Technikum nr 2 w Łowiczu ul. Blich 10, 99-400 Łowicz
Technik informatyk (TIN)
Technik programista (TPR)
Technik logistyk (TL)
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (TMRiA)
Technik żywienia i usług gastronomicznych (TŻiUG)
Technik technologii żywności (TTŻ)
Technik agrobiznesu (TA)
Technikum nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz
TH - Technik hotelarstwa
TŹiUG - Technik żywienia i usług gastronomicznych
TUF - Technik usług fryzjerskich
TFiM - Technik fotografii i multimediów
TEPiT - Technik eksploatacji portów i terminali
Technikum nr 4 w Łowiczu Kaliska 5a, 99-400 Łowicz
1TA - technik ekonomista
1TB - technik spedytor
1TC - technik rachunkowości
1TD - technik handlowiec
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie ul.Nowe Zduny 64, 99-440 Zduny
Technik architektury krajobrazu
Technik hodowca koni
Technik rolnik
Technik weterynarii
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz
Mechanik pojazdów samochdowych
Kierowca mechanik
Sprzedawca
Fryzjer
Wielozawodowy
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Łowiczu ul. Blich 10, 99-400 Łowicz
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz
K - Kucharz
1C - Cukiernik
1F - Fotograf