Łowicz
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Łowicz
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu ul.Bonifraterska 3, 99-400, Łowicz 0/0
medyczna 0/0
politechniczna 0/0
przyrodnicza 0/0
humanistyczno-ekonomiczna 0/0
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu ul.Ułańska 2, 99-400, Łowicz 0/0
1A - HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA 0/0
1B - MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA 0/0
1C - MEDYCZNA 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu Kaliska 5a, 99-400 Łowicz 0/0
1LOA - klasa humanistyczna - językowa 0/0
1LOB - klasa matematyczno - informatyczna 0/0
Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu ul.Pijarska 2, 99-400, Łowicz 0/0
POLITECHNICZNO-EKONOMICZNY 0/0
MEDYCZNO-PRZYRODNICZY 0/0
HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNY 0/0
Technikum nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz 0/0
Technik mechatronik 0/0
Technik informatyk 0/0
Technik elektryk 0/0
Technik mechanik 0/0
Technik pojazdów samochodowych 0/0
Technik mechanik lotniczy 0/0
Technik budownictwa 0/0
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 0/0
Technikum nr 2 w Łowiczu ul. Blich 10, 99-400 Łowicz 0/0
Technik agrobiznesu (TA) 0/0
Technik informatyk (TIN) 0/0
Technik inżynierii środowiska i melioracji (TISM) 0/0
Technik logistyk (TLOG) 0/0
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (TMRiA) 0/0
Technik programista (TPR) 0/0
Technik technologii żywności (TTŻ) 0/0
Technik żywienia i usług gastronomicznych (TŻiUG) 0/0
Technikum nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz 0/0
Technik Hotelarstwa 0/0
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych 0/0
Technik Usług Fryzjerskich 0/0
Technik Reklamy 0/0
Technik Fotografii i Multimediów 0/0
Technik Eksploatacji Portów i Terminali 0/0
Technikum nr 4 w Łowiczu Kaliska 5a, 99-400 Łowicz 0/0
1TA - technik ekonomista 0/0
1TB - technik rachunkowości 0/0
1TC - technik spedytor 0/0
1TD - technik handlowiec 0/0
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie ul.Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny 0/0
Technik rolnik 0/0
Technik weterynarii 0/0
Technik architektury krajobrazu 0/0
Technik hodowca koni 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz 0/0
Mechanik pojazdów samochodowych 0/0
Kierowca mechanik 0/0
Fryzjer 0/0
Sprzedawca 0/0
Elektryk 0/0
Wielozawodowy 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Łowiczu ul. Blich 10, 99-400 Łowicz 0/0
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych (MOPiMR) 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz 0/0
Kucharz 0/0
Cukiernik 0/0
Fotograf 0/0