Łowicz
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Łowicz
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu ul.Bonifraterska 3, 99-400, Łowicz 135 39/86
Cyberbezpieczeństwo 15 4/17
Medyczna 30 14/45
Politechniczna 30 5/27
Przyrodniczo-ekonomiczna 30 11/39
Humanistyczno-ekonomiczna 30 5/29
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu ul.Ułańska 2, 99-400, Łowicz 120 50/123
1H - HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA 30 19/54
1F - MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA 30 6/32
1M - MEDYCZNA 30 14/57
1E - OBRONA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 30 11/50
IV Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu ul.Kaliska 5a, 99-400 Łowicz 60 10/60
Klasa ILOA-p - humanistyczna - językowa 30 3/28
Klasa ILOB-p - grupa matematyczna 15 3/25
Klasa ILOB-p - grupa przyrodnicza 15 4/29
Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu ul.Pijarska 2, 99-400, Łowicz 68 27/40
POLITECHNICZNO - EKONOMICZNY 24 12/19
MEDYCZNO - PRZYRODNICZY 22 8/21
HUMANISTYCZNO - LINGWISTYCZNY 22 7/17
Technikum nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz 150 9/33
Technik informatyk 24 3/17
Technik mechatronik 24 1/9
Technik mechanik 24 1/5
Technik elektryk 24 3/13
Technik pojazdów samochodowych 24 1/8
Technik budownictwa 15 0/2
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 15 0/5
Technikum nr 2 w Łowiczu ul.Blich 10, 99-400 Łowicz 168 67/127
Technik agrobiznesu 24 4/16
Technik informatyk 24 21/38
Technik logistyk 24 17/57
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 24 13/28
Technik technologii żywności 24 3/25
Technik żywienia i usług gastronomicznych 24 9/34
Technik inżynierii środowiska i melioracji 24 0/6
Technikum nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz 144 27/66
1TH_technik hotelarstwa 24 5/21
1TŻiUG_technik żywienia i usług gastronomicznych 24 6/27
1TUF_technik usług fryzjerskich 24 4/10
1TREK_technik reklamy 24 0/12
TFiM_technik fotografii i multimediów 24 10/35
TEPiT_technik eksploatacji portów i terminali 24 2/11
Technikum nr 4 w Łowiczu ul.Kaliska 5a, 99-400 Łowicz 96 16/54
Klasa ITA-p - technik ekonomista 24 6/26
Klasa ITB-p - technik spedytor 24 6/36
Klasa ITC-p - technik handlowiec 24 1/11
Klasa ITD-p - technik rachunkowości 24 3/11
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie ul.Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny 96 39/53
TW 24 19/34
TR 24 11/16
TAK 24 3/14
THK 24 6/14
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz 90 11/23
Mechanik pojazdów samochodowych 15 4/10
Kierowca mechanik 15 4/7
Sprzedawca 15 1/3
Fryzjer 15 1/5
Elektryk 15 1/6
Wielozawodowy 15 0/5
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Łowiczu ul.Blich 10, 99-400 Łowicz 24 3/9
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 24 3/9
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz 72 9/18
1Kucharz 24 3/6
1Cukiernik 24 2/4
1Fotograf 24 4/13