Łowicz
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Łowicz
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu ul.Bonifraterska 3, 99-400, Łowicz
Cyberbezpieczeństwo
Medyczna
Politechniczna
Przyrodniczo-ekonomiczna
Humanistyczno-ekonomiczna
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu ul.Ułańska 2, 99-400, Łowicz
1H - HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA
1F - MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA
1M - MEDYCZNA
1E - OBRONA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
IV Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu ul.Kaliska 5a, 99-400 Łowicz
Klasa ILOA-p - humanistyczna - językowa
Klasa ILOB-p - grupa matematyczna
Klasa ILOB-p - grupa przyrodnicza
Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu ul.Pijarska 2, 99-400, Łowicz
Oferta w przygotowaniu
Technikum nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz
Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik mechanik
Technik elektryk
Technik pojazdów samochodowych
Technik budownictwa
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
Technikum nr 2 w Łowiczu ul.Blich 10, 99-400 Łowicz
Technik agrobiznesu
Technik informatyk
Technik logistyk
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Technik technologii żywności
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik inżynierii środowiska i melioracji
Technikum nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz
1TH_technik hotelarstwa
1TŻiUG_technik żywienia i usług gastronomicznych
1TUF_technik usług fryzjerskich
1TREK_technik reklamy
TFiM_technik fotografii i multimediów
TEPiT_technik eksploatacji portów i terminali
Technikum nr 4 w Łowiczu ul.Kaliska 5a, 99-400 Łowicz
Klasa ITA-p - technik ekonomista
Klasa ITB-p - technik spedytor
Klasa ITC-p - technik handlowiec
Klasa ITD-p - technik rachunkowości
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie ul.Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny
TW
TR
TAK
THK
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz
Mechanik pojazdów samochodowych
Kierowca mechanik
Sprzedawca
Fryzjer
Elektryk
Wielozawodowy
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Łowiczu ul.Blich 10, 99-400 Łowicz
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz
1Kucharz
1Cukiernik
1Fotograf