Łowicz
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Łowicz
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu ul.Bonifraterska 3, 99-400, Łowicz 91/210
medyczna 24/75
politechniczna 27/66
przyrodnicza 17/76
humanistyczno-ekonomiczna 23/98
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu ul.Ułańska 2, 99-400, Łowicz 96/263
1A - HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA 41/146
1B - MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA 28/105
1C - MEDYCZNA 27/99
IV Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu Kaliska 5a, 99-400 Łowicz 52/170
1LOA - klasa humanistyczna - językowa 35/114
1LOB - klasa matematyczno - informatyczna 17/78
Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu ul.Pijarska 2, 99-400, Łowicz 33/86
POLITECHNICZNO-EKONOMICZNY 15/33
MEDYCZNO-PRZYRODNICZY 5/42
HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNY 13/31
Technikum nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz 46/109
Technik mechatronik 8/39
Technik informatyk 10/47
Technik elektryk 10/30
Technik mechanik 3/33
Technik pojazdów samochodowych 4/24
Technik mechanik lotniczy 6/15
Technik budownictwa 1/12
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 4/17
Technikum nr 2 w Łowiczu ul. Blich 10, 99-400 Łowicz 147/303
Technik agrobiznesu (TA) 4/41
Technik informatyk (TIN) 23/111
Technik inżynierii środowiska i melioracji (TISM) 2/17
Technik logistyk (TLOG) 45/133
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (TMRiA) 20/52
Technik programista (TPR) 28/80
Technik technologii żywności (TTŻ) 13/50
Technik żywienia i usług gastronomicznych (TŻiUG) 12/63
Technikum nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz 54/140
Technik Hotelarstwa 7/31
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych 6/45
Technik Usług Fryzjerskich 11/28
Technik Reklamy 3/34
Technik Fotografii i Multimediów 18/55
Technik Eksploatacji Portów i Terminali 9/38
Technikum nr 4 w Łowiczu Kaliska 5a, 99-400 Łowicz 70/190
1TA - technik ekonomista 23/88
1TB - technik rachunkowości 8/51
1TC - technik spedytor 35/107
1TD - technik handlowiec 4/56
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie ul.Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny 66/90
Technik rolnik 19/25
Technik weterynarii 27/47
Technik architektury krajobrazu 20/35
Technik hodowca koni 0/13
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz 37/69
Mechanik pojazdów samochodowych 10/29
Kierowca mechanik 9/25
Fryzjer 8/17
Sprzedawca 2/8
Elektryk 4/17
Wielozawodowy 4/9
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Łowiczu ul. Blich 10, 99-400 Łowicz 13/27
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych (MOPiMR) 13/27
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz 3/25
Kucharz 2/13
Cukiernik 0/6
Fotograf 1/9