Leszno
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Leszno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 1, 64-100, Leszno 230 276/608
A-matematyczno-fizyczna 30 29/287
B-matematyczno-językowa 30 31/340
C-lingwistyczna 30 46/338
D-klasyczno-prawna 20 33/265
E-biologiczno-chemiczna 30 67/335
F1-matematyczno-przyrodnicza 30 23/336
F2-matematyczno-przyrodnicza 30 24/292
G-geograficzno-społeczna 30 23/300
II Liceum Ogólnokształcące ul.Prusa 33, 64-100, Leszno 160 301/415
1a humanistyczno - prawna (dwujęzyczna) 20 16/206
1b pre-IB (klasa przygotowawcza do programu Matury Międzynarodowej 28 109/231
1c lingwistyczna (dwujęzyczna) 28 36/254
1d biologiczna - chemiczna (medyczna, dwujęzyczna) 28 60/233
1e1 matematyczno - fizyczna (politechniczna, dwujęzyczna) 14 43/217
1e2 matematyczno - biologiczna (politechniczna, dwujęzyczna) 14 12/237
1f1 matematyczno - ekonomiczna (dwujęzyczna) 14 13/228
1f2 matematyczno - geograficzna (dwujęzyczna) 14 12/236
III Liceum Ogólnokształcące pl.Tadeusza Kościuszki 5, 64-100, Leszno 240 181/678
IA - OGÓLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM I JĘZYKIEM NIEMIECKIM 30 27/365
IB - MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNA 30 16/341
IC, IH - BIOLOGICZNO - CHEMICZNA 60 32/344
ID - HUMANISTYCZNO - PRAWNA 30 30/329
IE - OGÓLNA - POLICYJNA 30 34/214
IF - OGÓLNA - PRZYRODNICZA 30 39/391
IG - OGÓLNA-EKONOMICZNA 30 3/345
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 90 35/191
I AL a - humanistyczna 15 14/107
I AL b - prawna 15 1/90
I BL - biologiczna 30 9/116
I CL - lingwistyczna 30 11/115
Liceum Ogólnokształcące we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice 60 35/60
Klasa OGÓLNA 30 16/47
Klasa informatyczna - CYBERBEZPIECZEŃSTWO I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE 15 4/22
Klasa DWUJĘZYCZNA 15 15/33
Technikum Nr 1 ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 2, 64-100, Leszno 352 245/604
1 a - technik ekonomista 32 33/250
1 b - technik ekonomista 32 8/170
1 e - technik eksploatacji portów i terminali 32 29/229
1 g - technik handlowiec 32 12/196
1 h - technik hotelarstwa 32 20/220
1 j - technik żywienia i usług gastronomicznych 32 29/192
1 la - technik logistyk 32 52/304
1 lb - technik logistyk 32 10/230
1 ra - technik rachunkowości 32 10/177
1 rb - technik rachunkowości 32 1/115
1 t - technik organizacji turystyki 32 41/291
Technikum Nr 2 ul.Narutowicza 74a, 64-100, Leszno 180 166/443
Technik mechatronik - TM 30 45/210
Technik informatyk - TI 30 31/234
Technik pojazdów samochodowych - TS 30 29/140
Technik spedytor - TP 30 22/181
Technik elektryk - TE 30 24/181
Technik przemysłu mody - TO 30 15/60
Technikum Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno 270 149/403
Technik architektury krajobrazu z innowacją florystyczną 60 22/163
Technik budownictwa z innowacją architektoniczną i elementami aranżacji wnętrz 30 21/148
Technik rolnik 15 11/70
Technik weterynarii 30 50/134
Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka z elementami oceny żywności 30 18/168
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 30 15/47
Technik robót wykończeniowych w budownictwie z innowacją architektoniczną i elementami aranżacji wnętrz 30 2/98
Technik analityk 15 3/58
Technik ogrodnik z innowacją florystyczną 15 4/111
Technik technologii drewna 15 3/48
Technikum Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 150 64/247
I AT - Technik usług fryzjerskich 30 9/54
I BT a - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 15 3/72
I BT b - Technik inżynierii sanitarnej 15 13/69
I CT - Technik geodeta 30 26/119
I DT - Technik mechanik 30 7/75
I ET - Technik automatyk 30 6/70
Technikum Nr 5 ul.Jana Kilińskiego 4, 64-100, Leszno 150 191/420
Technik informatyk 75 55/260
Technik programista 15 60/231
Technik teleinformatyk 15 18/157
Technik elektronik 15 13/166
Technik reklamy 30 45/207
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno 90 30/92
Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych 10 7/28
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 10 5/26
Murarz- tynkarz 10 2/19
Ogrodnik 10 6/30
Rolnik 15 3/27
Stolarz 15 5/30
Monter stolarki budowlanej 10 1/15
Dekarz 10 1/5
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 240 154/288
I a- mechanik pojazdów samochodowych 30 22/80
I b - fryzjer 30 31/50
I c - stolarz 15 8/45
I d - operator obrabiarek skrawających 15 14/34
I e - elektromechanik pojazdów samochodowych 15 10/52
I f - cukiernik 15 12/46
I g - sprzedawca 30 5/35
I h- elektryk 15 16/58
I i - monter sieci i instalacji sanitarnych 15 5/26
I j - kucharz 30 14/49
I k - piekarz 5 0/19
I l - blacharz samochodowy 5 1/17
I ł - ślusarz 5 2/12
I m - lakiernik samochodowy 5 9/30
I n- fotograf 5 5/45
I o - tapicer 5 0/5
Branżowa Szkoła I stopnia we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice 30 21/36
Klasa wielozawodowa 30 21/36