Leszno
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Leszno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 1, 64-100, Leszno
A - matematyczno-fizyczno-informatyczny
B - matematyczno-językowy
C- lingwistyczny
D - klasyczno-prawny
E - biologiczno-chemiczny
F - matematyczno-przyrodniczy
II Liceum Ogólnokształcące ul.Prusa 33, 64-100, Leszno
Klasa 1A - dwujęzyczna humanistyczna (prawna)
Klasa IB - klasa przygotowawcza do programu Matury Międzynarodowej (IB)
Klasa 1C - biologiczno - chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim (medyczna)
Klasa 1D - dwujęzyczna biologiczno - chemiczna (medyczna)
Klasa 1E - dwujęzyczna matematyczno - fizyczna (politechniczna)
Klasa 1F - dwujęzyczna matematyczno - geograficzna (politechniczno-ekonomiczna)
III Liceum Ogólnokształcące pl.Tadeusza Kościuszki 5, 64-100, Leszno
I A ogólna - językowa
I B mat - geo
I C biol - chem
I D hum - prawna
I E ogólna - policyjna
I F ogólna - sportowa
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno
I AL
Technikum Nr 1 ul.Józefa Poniatowskiego 2, 64-100, Leszno
TE
TR
TL
TH
THT
TOT
TŻUG
Technikum Nr 2 ul.Narutowicza 74a, 64-100, Leszno
1I5
1S5
1P5
1M5
1E5
1O5
Technikum Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno
TAK
TB
TRWB
TW
TŻiUG
TR
TO
TA
TMRA
Technikum Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno
I AT -Technik usług fryzjerskich
I AT - Technik geodeta
I BT - Technik inżynierii sanitarnej
I BT - Technik mechanik
I BT - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technikum Nr 5 ul.Jana Kilińskiego 4, 64-100, Leszno
Technik Informatyk
Technik Teleinformatyk
Technik Reklamy
Technik Elektronik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno
MZiRWwB
MT
S
R
O
MOPiMR
MSB
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno
I a - mech.poj.samoch.
I b - fryzjer
I c - elektrom.poj.samoch.
I d - stolarz
I e - oper.obrab.skrawaj.
I f - monter sieci i inst.sanit.
I g - cukiernik
I h - sprzedawca
I i - kucharz
I j - wielozawodowa