Leszno
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Leszno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 1, 64-100, Leszno 188 39/113
A - matematyczno - fizyczna 28 6/31
B - matematyczno - językowy 28 1/41
C - lingwistyczny 28 14/52
D - klasyczno - prawny 20 3/40
E - bioloogiczno - chemiczny 28 11/56
F1 - matematyczno - przyrodniczy 14 1/47
F2 - matematyczno - przyrodniczy 14 2/36
G - geograficzno-społeczny 28 1/33
II Liceum Ogólnokształcące ul.Prusa 33, 64-100, Leszno 164 66/89
1a humanistyczno - prawna (dwujęzyczna) 20 4/33
1b pre-IB (klasa przygotowawcza do programu Matury Międzynarodowej 32 24/47
1c lingwistyczna (dwujęzyczna) 28 7/41
1d biologiczna - chemiczna (medyczna, dwujęzyczna) 28 17/47
1e matematyczno - fizyczna (politechniczna, dwujęzyczna) 28 4/29
1f1 matematyczno - informatyczna (dwujęzyczna) 14 4/26
1f2 matematyczno - geograficzna (dwujęzyczna) 14 6/45
III Liceum Ogólnokształcące pl.Tadeusza Kościuszki 5, 64-100, Leszno 210 35/120
IA - OGÓLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM I JĘZYKIEM NIEMIECKIM 30 4/41
IB - MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNA 30 3/47
IC - BIOLOGICZNO - CHEMICZNA 30 5/39
ID - HUMANISTYCZNO - PRAWNA 30 7/55
IE - OGÓLNA - POLICYJNA 30 9/28
IF - OGÓLNA - PRZYRODNICZA 30 6/54
IG - OGÓLNA-EKONOMICZNA 30 1/34
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 60 7/30
I AL a - humanistyczna 15 2/18
I AL b - prawna 15 1/17
I BL a- lingwistyczna 15 2/12
I BL b - biologiczna 15 2/13
Liceum Ogólnokształcące we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice 60 3/4
Klasa dwujęzyczna 20 2/2
Klasa informatyczna z elementami cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii informatycznych 20 0/1
Klasa ogólna 20 1/2
Technikum Nr 1 ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 2, 64-100, Leszno 270 63/126
TE 30 7/49
TR 30 8/38
TL 60 17/53
TŻUG 30 9/35
TOT 30 7/40
THT 30 5/35
TH 30 7/44
TEPT 30 3/21
Technikum Nr 2 ul.Narutowicza 74a, 64-100, Leszno 150 33/68
TM 30 6/25
TI 30 6/32
TS 30 8/24
TP 30 4/19
TE 15 5/21
TO 15 4/8
Technikum Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno 180 52/96
Technik weterynarii 30 15/32
Technik budownictwa 30 7/20
Technik robót wykończeniowych w budownictwie 30 6/21
Technik żywienia i usług gastronomicznych 30 8/30
Technik architektury krajobrazu / Technik ogrodnik 30 8/43
Technik rolnik/Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 30 8/12
Technikum Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 120 17/55
I AT - Technik usług fryzjerskich 30 6/17
I BT - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 30 0/9
I CT - Technik geodeta 30 7/26
I DT - Technik inżynierii sanitarnej 15 3/9
I DT - Technik mechanik 15 1/10
Technikum Nr 5 ul.Jana Kilińskiego 4, 64-100, Leszno 143 21/59
TI 72 7/35
TP 15 7/24
TTI 13 2/14
TEL 15 0/16
TR 28 5/26
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno 60 7/15
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 8 1/3
Ogrodnik 7 1/5
Monter stolarki budowlanej 7 0/2
Dekarz 7 0/1
Murarz- tynkarz 8 2/2
Rolnik 7 1/5
Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych 8 2/3
Stolarz 8 0/3
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 270 46/61
I a- mechanik pojazdów samochodowych 30 4/6
I b - fryzjer 30 10/12
I c - stolarz 15 4/9
I d - lakiernik samochodowy 15 2/3
I e - operator obrabiarek skrawających 30 5/5
I f - elektromechanik pojazdów samochodowych 30 4/10
I g - sprzedawca 30 4/7
I h- elektryk 15 3/4
I i - kucharz 15 1/4
I j - cukiernik 15 1/10
I k- fotograf 15 2/5
I l- monter sieci i instalacji sanitarnych 15 1/3
I m - wielozawodowa 15 5/6
Branżowa Szkoła I stopnia we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice 30 3/4
I z 30 3/4