Leszno
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Leszno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 1, 64-100, Leszno 1 0/0
A - matematyczno - fizyczna 0 0/0
B - matematyczno - językowy 0 0/0
C - lingwistyczny 1 0/0
D - klasyczno - prawny 0 0/0
E - bioloogiczno - chemiczny 0 0/0
F1 - matematyczno - przyrodniczy 0 0/0
F2 - matematyczno - przyrodniczy 0 0/0
II Liceum Ogólnokształcące ul.Prusa 33, 64-100, Leszno 0 0/0
1a1 humanistyczno - prawna (dwujęzyczna) 0 0/0
1a2 lingwistyczna angielsko - hiszpańska (dwujęzyczna) 0 0/0
1b klasa przygotowawcza do programu Matury Międzynarodowej 0 0/0
1c1 matematyczno - chemiczna (dwujęzyczna) 0 0/0
1c2 matematyczno - językowa (dwujęzyczna) 0 0/0
1d1 biologiczno - chemiczna 0 0/0
1d2 biologiczno - chemiczna (dwujęzyczna) 0 0/0
1e1 matematyczno - fizyczna 0 0/0
1e2 matematyczno - fizyczna (dwujęzyczna) 0 0/0
1f1 matematyczno - informatyczna (dwujęzyczna) 0 0/0
1f2 matematyczno - geograficzna (dwujęzyczna) 0 0/0
III Liceum Ogólnokształcące pl.Tadeusza Kościuszki 5, 64-100, Leszno 7 0/0
IA - OGÓLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM I JĘZYKIEM NIEMIECKIM 0 0/0
IB - MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNA 0 0/0
IC - BIOLOGICZNO - CHEMICZNA 0 0/0
ID - HUMANISTYCZNO - PRAWNA 2 0/0
IE - OGÓLNA - POLICYJNA 3 0/0
IF - OGÓLNA - SPORTOWA 2 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 10 0/0
I AL- klasa humanistyczna 10 0/0
Liceum Ogólnokształcące we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice 44 0/0
Klasa dwujęzyczna 12 0/0
Klasa informatyczna z elementami cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii informatycznych 15 0/0
Klasa sportowa 17 0/0
Technikum Nr 1 ul. księcia Józefa Poniatowskiego 2, 64-100, Leszno 64 0/0
TE - technik ekonomista 6 0/0
TL - technik logistyk 4 0/0
TR - technik rachunkowości 9 0/0
TH - technik handlowiec 15 0/0
TOT - technik organizacji turystyki 15 0/0
TŻUG - technik żywienia i usług gastronomicznych 10 0/0
THT - technik hotelarstwa 2 0/0
TEPT - technik eksploatacji portów i terminali 3 0/0
Technikum Nr 2 ul.Narutowicza 74a, 64-100, Leszno 27 0/0
TM - Technik mechatronik 4 0/0
TI - Technik informatyk 7 0/0
TS - Technik pojazdów samochodowych 5 0/0
TP - Technik spedytor 5 0/0
TE - Technik elektryk 1 0/0
TO - Technik przemysłu mody 5 0/0
Technikum Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno 31 0/0
Technik weterynarii 4 0/0
Technik żywienia i usług gastronomicznych 7 0/0
Technik budownictwa 2 0/0
Technik architektury krajobrazu 5 0/0
Technik rolnik 5 0/0
Technik robót wykończeniowych w budownictwie 1 0/0
Technik ogrodnik 5 0/0
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 2 0/0
Technikum Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 33 0/0
I AT - Technik usług fryzjerskich 13 0/0
I BT - Technik mechanik 8 0/0
I BT - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 2 0/0
I CT - Technik geodeta 3 0/0
I CT - Technik inżynierii sanitarnej 7 0/0
Technikum Nr 5 ul.Jana Kilińskiego 4, 64-100, Leszno 12 0/0
Technik informatyk 3 0/0
Technik reklamy 5 0/0
Technik teleinformatyk 2 0/0
Technik elektronik 2 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno 3 0/0
Dekarz/Murarz-tynkarz/Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych/Monter stolarki budowlanej/Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie/Ogrodnik/Rolnik/Stolarz 3 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 8 0/0
I a- mechanik pojazdów samochodowych 1 0/0
I b- fotograf 1 0/0
I c - fryzjer 1 0/0
I d - monter sieci i instalacji sanitarnych 0 0/0
I e - stolarz 1 0/0
I f - cukiernik 1 0/0
I g - operator obrabiarek skrawających 0 0/0
h - elektryk 0 0/0
i - sprzedawca 1 0/0
j - elektromechanik pojazdów samochodowych 1 0/0
k - kucharz 1 0/0
l - wielozawodowa 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice 9 0/0
Klasa wielozawodowa 9 0/0