Leszno
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Leszno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 1, 64-100, Leszno 201 0/0
A - matematyczno - fizyczna 30 0/0
B - matematyczno - językowy 30 0/0
C - lingwistyczny 30 0/0
D - klasyczno - prawny 20 0/0
E - bioloogiczno - chemiczny 31 0/0
F1 - matematyczno - przyrodniczy 15 0/0
F2 - matematyczno - przyrodniczy 15 0/0
G - geograficzno-społeczny 30 0/0
II Liceum Ogólnokształcące ul.Prusa 33, 64-100, Leszno 188 0/0
1a humanistyczno - prawna (dwujęzyczna) 20 0/0
1b pre-IB (klasa przygotowawcza do programu Matury Międzynarodowej 46 0/0
1c lingwistyczna (dwujęzyczna) 28 0/0
1d biologiczna - chemiczna (medyczna, dwujęzyczna) 34 0/0
1e matematyczno - fizyczna (politechniczna, dwujęzyczna) 28 0/0
1f1 matematyczno - informatyczna (dwujęzyczna) 15 0/0
1f2 matematyczno - geograficzna (dwujęzyczna) 17 0/0
III Liceum Ogólnokształcące pl.Tadeusza Kościuszki 5, 64-100, Leszno 240 0/0
IA - OGÓLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM I JĘZYKIEM NIEMIECKIM 30 0/0
IB - MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNA 30 0/0
IC - BIOLOGICZNO - CHEMICZNA 60 0/0
ID - HUMANISTYCZNO - PRAWNA 30 0/0
IE - OGÓLNA - POLICYJNA 30 0/0
IF - OGÓLNA - PRZYRODNICZA 30 0/0
IG - OGÓLNA-EKONOMICZNA 30 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 60 0/0
I AL a - humanistyczna 15 0/0
I AL b - prawna 15 0/0
I BL a- lingwistyczna 15 0/0
I BL b - biologiczna 15 0/0
Liceum Ogólnokształcące we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice 60 0/0
Klasa dwujęzyczna 20 0/0
Klasa informatyczna z elementami cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii informatycznych 20 0/0
Klasa ogólna 20 0/0
Technikum Nr 1 ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 2, 64-100, Leszno 270 0/0
TE 30 0/0
TR 30 0/0
TL 60 0/0
TŻUG 30 0/0
TOT 30 0/0
THT 30 0/0
TH 30 0/0
TEPT 30 0/0
Technikum Nr 2 ul.Narutowicza 74a, 64-100, Leszno 180 0/0
TM 30 0/0
TI 30 0/0
TS 30 0/0
TP 30 0/0
TE 30 0/0
TO 30 0/0
Technikum Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno 210 0/0
Technik weterynarii 60 0/0
Technik budownictwa 30 0/0
Technik robót wykończeniowych w budownictwie 30 0/0
Technik żywienia i usług gastronomicznych 30 0/0
Technik architektury krajobrazu / Technik ogrodnik 30 0/0
Technik rolnik/Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 30 0/0
Technikum Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 120 0/0
I AT - Technik usług fryzjerskich 30 0/0
I BT - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 30 0/0
I CT - Technik geodeta 30 0/0
I DT - Technik inżynierii sanitarnej 15 0/0
I DT - Technik mechanik 15 0/0
Technikum Nr 5 ul.Jana Kilińskiego 4, 64-100, Leszno 146 0/0
TI 73 0/0
TP 15 0/0
TTI 13 0/0
TEL 15 0/0
TR 30 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno 61 0/0
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 11 0/0
Ogrodnik 15 0/0
Monter stolarki budowlanej 0 0/0
Dekarz 0 0/0
Murarz- tynkarz 0 0/0
Rolnik 16 0/0
Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych 19 0/0
Stolarz 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 305 0/0
I a- mechanik pojazdów samochodowych 45 0/0
I b - fryzjer 46 0/0
I c - stolarz 20 0/0
I d - lakiernik samochodowy 10 0/0
I e - operator obrabiarek skrawających 30 0/0
I f - elektromechanik pojazdów samochodowych 19 0/0
I g - sprzedawca 38 0/0
I h- elektryk 23 0/0
I i - kucharz 18 0/0
I j - cukiernik 21 0/0
I k- fotograf 4 0/0
I l- monter sieci i instalacji sanitarnych 7 0/0
I m - wielozawodowa 24 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice 30 0/0
I z 30 0/0