Leszno
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Leszno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 1, 64-100, Leszno 15 0/0
A - matematyczno-fizyczno-informatyczny 3 0/0
B - matematyczno-językowy 6 0/0
C - lingwistyczny 3 0/0
D - klasyczno - prawny 2 0/0
E - biologiczno - chemiczna 0 0/0
F - matematyczno-przyrodniczy 1 0/0
II Liceum Ogólnokształcące ul.Prusa 33, 64-100, Leszno 2 0/0
1a dwujęzyczna humanistyczna (prawna) 0 0/0
1b klasa przygotowawcza do programu Matury Międzynarodowej 0 0/0
1c biologiczno-chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim (medyczna) 1 0/0
1d dwujęzyczna biologiczno-chemiczna (medyczna) 0 0/0
1e dwujęzyczna matematyczno-fizyczna (politechniczna) 0 0/0
1f1 dwujęzyczna matematyczno-informatyczna 0 0/0
1f2 dwujęzyczna matematyczno-geograficzna 1 0/0
III Liceum Ogólnokształcące pl.Tadeusza Kościuszki 5, 64-100, Leszno 23 0/0
IA-ogólna z językiem angielskim i językiem niemieckim 3 0/0
IB-matematyczno-geograficzna 4 0/0
IC-biologiczno-chemiczna 8 0/0
ID-humanistyczno-prawna 5 0/0
IE-ogólna-policyjna 0 0/0
IF-ogólna 3 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 9 0/0
I AL - klasa humanistyczna 9 0/0
Technikum Nr 1 ul.Józefa Poniatowskiego 2, 64-100, Leszno 45 0/0
TE - technik ekonomista 4 0/0
TL - technik logistyk 7 0/0
TR - technik rachunkowości 4 0/0
TH - technik handlowiec 3 0/0
THT - technik hotelarstwa 12 0/0
TOT - technik organizacji turystyki 5 0/0
TŻUG - technik żywienia i usług gastronomicznych 10 0/0
Technikum Nr 2 ul.Narutowicza 74a, 64-100, Leszno 40 0/0
TM - Technik mechatronik 10 0/0
TI - Technik informatyk 11 0/0
TS - Technik pojazdów samochodowych 1 0/0
TP - Technik spedytor 10 0/0
TE - Technik elektryk 4 0/0
TO - Technik przemysłu mody 4 0/0
Technikum Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno 29 0/0
Technik weterynarii (TW) 0 0/0
Technik żywienia i usług gastronomicznych (TŻiUG) - z innowacją dietetyka z elementami oceny żywności 10 0/0
Technik budownictwa/Technik robót wykończeniowych w budownictwie (TBW) - z innowacją architektoniczną i elementami aranżacji wnętrz 3 0/0
Technik architektury krajobrazu/Technik ogrodnik (TAO) - z innowacją florystyczną 8 0/0
Technik rolnik/Technik mechanizacji rolnictwa (TRM) 8 0/0
Technikum Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 32 0/0
I AT - Technik usług fryzjerskich 8 0/0
I BT - Technik mechanik 8 0/0
I BT - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 8 0/0
I CT - Technik geodeta 3 0/0
I CT - Technik inżynierii sanitarnej 5 0/0
Technikum Nr 5 ul.Jana Kilińskiego 4, 64-100, Leszno 28 0/0
Technik Informatyk 9 0/0
Technik Reklamy 8 0/0
Technik Teleinformatyk 5 0/0
Technik Elektronik 6 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno 3 0/0
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych/Monter stolarki budowlanej/Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie/Murarz-tynkarz/Ogrodnik/Rolnik/Stolarz 3 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 57 0/0
I a - mechanik pojazdów samochodowych 2 0/0
I b - elektromechanik pojazdów samochodowych 3 0/0
I c - fryzjer 7 0/0
I d - fotograf 8 0/0
I e - stolarz 1 0/0
I f - cukiernik 0 0/0
I g - operator obrabiarek skrawających 5 0/0
I h- elektryk 2 0/0
I i - sprzedawca 6 0/0
I j - kucharz 8 0/0
I k - monter sieci i instalacji sanitarnych 10 0/0
I l - wielozawodowa 5 0/0