Leszno
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Leszno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 1, 64-100, Leszno 170 334/625
A - matematyczno-fizyczno-informatyczny 30 64/220
B - matematyczno-językowy 30 50/284
C- lingwistyczny 30 62/264
D - klasyczno-prawny 20 42/199
E - biologiczno-chemiczny 30 73/257
F - matematyczno-przyrodniczy 30 43/271
II Liceum Ogólnokształcące ul.Prusa 33, 64-100, Leszno 180 205/397
Klasa 1A - dwujęzyczna humanistyczna (prawna) 30 16/138
Klasa IB - klasa przygotowawcza do programu Matury Międzynarodowej (IB) 30 77/138
Klasa 1C - biologiczno - chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim (medyczna) 30 26/187
Klasa 1D - dwujęzyczna biologiczno - chemiczna (medyczna) 30 30/154
Klasa 1E - dwujęzyczna matematyczno - fizyczna (politechniczna) 30 36/178
Klasa 1F - dwujęzyczna matematyczno - geograficzna (politechniczno-ekonomiczna) 30 20/188
III Liceum Ogólnokształcące pl.Tadeusza Kościuszki 5, 64-100, Leszno 170 250/691
I A ogólna - językowa 30 56/324
I B mat - geo 30 25/257
I C biol - chem 30 41/248
I D hum - prawna 30 48/256
I E ogólna - policyjna 30 49/169
I F ogólna - sportowa 20 31/88
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 30 9/61
I AL 30 9/61
Technikum Nr 1 ul.Józefa Poniatowskiego 2, 64-100, Leszno 240 196/451
TE 30 50/197
TR 30 21/128
TL 60 62/202
TH 30 14/90
THT 30 16/81
TOT 30 16/120
TŻUG 30 17/80
Technikum Nr 2 ul.Narutowicza 74a, 64-100, Leszno 150 162/346
1I5 30 39/165
1S5 30 27/66
1P5 30 22/88
1M5 30 53/135
1E5 20 16/79
1O5 10 5/27
Technikum Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno 123 122/231
TAK 10 21/67
TB 21 18/40
TRWB 14 10/32
TW 25 39/74
TŻiUG 12 13/50
TR 12 12/25
TO 9 1/14
TA 10 1/14
TMRA 10 7/16
Technikum Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 60 67/168
I AT -Technik usług fryzjerskich 15 26/56
I AT - Technik geodeta 15 17/60
I BT - Technik inżynierii sanitarnej 10 6/30
I BT - Technik mechanik 10 10/37
I BT - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 10 8/29
Technikum Nr 5 ul.Jana Kilińskiego 4, 64-100, Leszno 90 156/376
Technik Informatyk 30 86/224
Technik Teleinformatyk 15 17/109
Technik Reklamy 30 40/158
Technik Elektronik 15 13/93
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno 45 37/70
MZiRWwB 9 12/28
MT 5 2/10
S 5 1/14
R 5 5/11
O 5 8/16
MOPiMR 8 5/13
MSB 8 4/17
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 180 179/251
I a - mech.poj.samoch. 30 22/47
I b - fryzjer 30 32/47
I c - elektrom.poj.samoch. 15 12/37
I d - stolarz 15 9/27
I e - oper.obrab.skrawaj. 15 11/23
I f - monter sieci i inst.sanit. 15 7/17
I g - cukiernik 15 11/22
I h - sprzedawca 15 23/40
I i - kucharz 15 18/36
I j - wielozawodowa 15 34/67