Leszno
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Leszno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 1, 64-100, Leszno
A - matematyczno - fizyczna
B - matematyczno - językowy
C - lingwistyczny
D - klasyczno - prawny
E - bioloogiczno - chemiczny
F1 - matematyczno - przyrodniczy
F2 - matematyczno - przyrodniczy
II Liceum Ogólnokształcące ul.Prusa 33, 64-100, Leszno
1a1 humanistyczno - prawna (dwujęzyczna)
1a2 lingwistyczna angielsko - hiszpańska (dwujęzyczna)
1b klasa przygotowawcza do programu Matury Międzynarodowej
1c1 matematyczno - chemiczna (dwujęzyczna)
1c2 matematyczno - językowa (dwujęzyczna)
1d1 biologiczno - chemiczna
1d2 biologiczno - chemiczna (dwujęzyczna)
1e1 matematyczno - fizyczna
1e2 matematyczno - fizyczna (dwujęzyczna)
1f1 matematyczno - informatyczna (dwujęzyczna)
1f2 matematyczno - geograficzna (dwujęzyczna)
III Liceum Ogólnokształcące pl.Tadeusza Kościuszki 5, 64-100, Leszno
IA - OGÓLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM I JĘZYKIEM NIEMIECKIM
IB - MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNA
IC - BIOLOGICZNO - CHEMICZNA
ID - HUMANISTYCZNO - PRAWNA
IE - OGÓLNA - POLICYJNA
IF - OGÓLNA - SPORTOWA
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno
I AL- klasa humanistyczna
Liceum Ogólnokształcące we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice
Klasa dwujęzyczna
Klasa informatyczna z elementami cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii informatycznych
Klasa sportowa
Technikum Nr 1 ul. księcia Józefa Poniatowskiego 2, 64-100, Leszno
TE - technik ekonomista
TL - technik logistyk
TR - technik rachunkowości
TH - technik handlowiec
TOT - technik organizacji turystyki
TŻUG - technik żywienia i usług gastronomicznych
THT - technik hotelarstwa
TEPT - technik eksploatacji portów i terminali
Technikum Nr 2 ul.Narutowicza 74a, 64-100, Leszno
TM - Technik mechatronik
TI - Technik informatyk
TS - Technik pojazdów samochodowych
TP - Technik spedytor
TE - Technik elektryk
TO - Technik przemysłu mody
Technikum Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno
Technik weterynarii
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik budownictwa
Technik architektury krajobrazu
Technik rolnik
Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Technik ogrodnik
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Technikum Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno
I AT - Technik usług fryzjerskich
I BT - Technik mechanik
I BT - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
I CT - Technik geodeta
I CT - Technik inżynierii sanitarnej
Technikum Nr 5 ul.Jana Kilińskiego 4, 64-100, Leszno
Technik informatyk
Technik reklamy
Technik teleinformatyk
Technik elektronik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno
Dekarz/Murarz-tynkarz/Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych/Monter stolarki budowlanej/Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie/Ogrodnik/Rolnik/Stolarz
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno
I a- mechanik pojazdów samochodowych
I b- fotograf
I c - fryzjer
I d - monter sieci i instalacji sanitarnych
I e - stolarz
I f - cukiernik
I g - operator obrabiarek skrawających
h - elektryk
i - sprzedawca
j - elektromechanik pojazdów samochodowych
k - kucharz
l - wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice
Klasa wielozawodowa