Leszno
Technikum
Technikum Nr 4
Zespół szkół
Adres
ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno
Telefon
655299534
Fax
655299534
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż.Maria Koroniak
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • Technikum Nr 4
  • Technikum Nr 4
  • Technikum Nr 4
  • Technikum Nr 4
  • Technikum Nr 4
Opis
Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie jest wyjątkową placówką, która kształci w kierunkach technicznych, licealnych oraz branżowych I stopnia. To znakomity przykład szkoły nowoczesnej, idącej z duchem czasu, przygotowującej młodych ludzi do samodzielności i dorosłego życia. Swymi działaniami prezentuje zupełnie nową jakość edukacji. Stwarza doskonałe warunki do rozwoju umiejętności praktycznych i interpersonalnych, pasji i zainteresowań młodych ludzi, daje im poczucie bezpieczeństwa, które we współczesnym świecie stanowią przepustkę do kariery. Pragnąc zapewnić absolwentom dobry start w życie zawodowe szkoła zapewnia uczniom praktyki w renomowanych firmach. Praca z profesjonalistami stwarza uczniom ogromne możliwości, niezbędne do nowych zmieniających się realiów życia. Dzięki współpracy szkoły ze Strażą Pożarną, Jednostką Wojskową, Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą, leszczyńskimi firmami czy uczelniami wyższymi młodzież nabywa nowe umiejętności, sprawności i kompetencje. W Technikum nr 4 kształcimy uczniów w zawodach: • Technik geodeta: innowacja z zakresu geodezji wojskowej z elementami obrony narodowej. Współpraca z 19 Samodzielnym Oddziałem Geograficznym w Lesznie. Klasa mundurowa. • Technikum inżynierii sanitarnej: innowacja z zakresu pożarnictwa z elementami ratownictwa medycznego. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną w Lesznie. Klasa mundurowa. • Technik mechanik: programista obrabiarek CNC. Patronat Leszczyńskiej Fabryki Pomp. • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Patronat ELSETT Electronics Sp. J. • Technik usług fryzjerskich: innowacja z zakresu kosmetologii z elementami wizażu.
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła położona jest w centrum miasta, blisko dworców PKP,PKS. W pobliżu szkoły znajdują się przystanki MZK
Historia
Historia Zespołu Szkół sięga roku 1920 przy Placu Metziga 25. Placówka wielokrotnie zmieniała nazwę. Od 2002 roku funkcjonowała jako Zespół Szkół Ochrony Środowiska. Przełomowym wydarzeniem było przeniesienie od 1 września 2015 r. do budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Kurpińskiego w Lesznie znajdującego się przy ul. K. Kurpińskiego 2. W skład Zespołu Szkół Ochrony Środowiska zostało włączone liceum. Od 1 września 2016r. szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Nr 4 w Lesznie. 6 kwietnia 2018 roku szkole nadano imię Powstańców Wielkopolskich.
Koła zainteresowań
Proponujemy zajęcia pozalekcyjne, podczas których młodzież rozwija swoje zainteresowania, jak również przygotowuje się do egzaminów zawodowych i dojrzałości: • Koło Chemiczne • Koło Żywego Słowa • Warsztaty Medialne • Liga Ochrony Przyrody • Szkolny Klub Wolontariatu • Szkolny Klub Europejski • Koło PCK - Bank Krwi • Koło Strzeleckie W ramach innowacyjnych metod wspieramy ucznia przez dodatkowe spotkania z indywidualnym nauczycielem- mentorem realizując program „Tutoring- wychować człowieka mądrego”.
Kontakty zagraniczne
Nasza szkoła brała udział w międzynarodowych projektach: • Comenius- Partnerskie Projekty Szkół - "Uczenie się przez całe życie". Nazwa projektu dotyczyła zagadnień z dziedziny dziedzictwa kulturowego, w szczególności tradycji i obyczajów panujących w Polsce oraz w krajach partnerskich. • CZAS ZAWODOWCÓW BIS – zajęcia laboratoryjne oraz staże zawodowe w ramach projektu. • Kolejny projekt dotyczył "Tradycyjnych zawodów i nabywania niezbędnych umiejętności dla nowych profesji". • Obecnie szkoła bierze udział w projekcie Erasmus+ 'Jak żyć,pracować, mieszkać i uczyć się w Unii Europejskiej".Kraje biorące udział w projekcie: Finlandia, Holandia, Włochy, Hiszpania, Estonia, Wielka Brytania. • Szkoła realizuje program, w których nasi uczniowie wyjeżdżają na staże i praktyki zawodowe do Włoch i Niemiec.
Osiągnięcia
• Szkoła od czterech lat organizuje jedyny w Lesznie, cieszący się coraz większą popularnością „Dzień Zawodowca- od rzemieślnika do technika.” • Cyklicznie odbywają się międzyszkolne konkursy fryzjerskie. • Organizujemy Bieg - „Transplantacja to życie.” • Zajmujemy czołowe miejsca w Mistrzostwach Polski Instalatorów dla szkół. • Współpracujemy z leszczyńskimi firmami, które dają możliwość zatrudnienia po ukończeniu szkoły: Leszczyńską Fabryką Pomp i ELSETT Electronics Sp.J. • Co roku bierzemy udział w organizowanym przez Urząd Miasta „Aktywnym Obywatelskim Lesznie”. • Szkoła od wielu lat organizuje akcje honorowego oddawania krwi wśród uczniów i mieszkańców Leszna „Oddając krew ratujesz czyjeś życie”. • Szkoła zajmuje czołowe miejsca w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych. • Długoletnią tradycją szkoły jest wolontariat, skupiający młodych ludzi otwartych na potrzeby innych. Spośród wolontariuszy grupa aż 20 uczniów została laureatami konkursu „Być jak Ona”. W swoim dorobku szkoła posiada tytuły: -Leszczyński Wolontariusz Roku 2017.