Leszno
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich

Adres
ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno
Telefon
655299534
Fax
655299534
E-mail
sekretariat@zs4-leszno
Strona www
http://www.zs4-leszno.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie jest wyjątkową placówką, która kształci w kierunkach technicznych, licealnych oraz branżowych I stopnia. To znakomity przykład szkoły nowoczesnej, idącej z duchem czasu, przygotowującej młodych ludzi do samodzielności i dorosłego życia. Swymi działaniami prezentuje zupełnie nową jakość edukacji. Stwarza doskonałe warunki do rozwoju umiejętności ogólnych, praktycznych i interpersonalnych, pasji i zainteresowań młodych ludzi.