Leszno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4
Zespół szkół
Adres
ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno
Telefon
655299534
Fax
655299534
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż.Maria Koroniak
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4
  • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4
  • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4
  • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4
  • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4
Opis
Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie jest wyjątkową placówką, która kształci w Branżowej Szkole I stopnia w różnych zawodach odpowiadających na zapotrzebowanie rynku pracy . To znakomity przykład szkoły nowoczesnej, idącej z duchem czasu, przygotowującej młodych ludzi do samodzielności i dorosłego życia. Swymi działaniami prezentuje zupełnie nową jakość edukacji. Stwarza doskonałe warunki do rozwoju umiejętności praktycznych i interpersonalnych, pasji i zainteresowań młodych ludzi, daje im poczucie bezpieczeństwa, które we współczesnym świecie stanowią przepustkę do kariery. Pragnąc zapewnić absolwentom dobry start w życie zawodowe, szkoła współpracuje z wieloma pracodawcami . Praca z profesjonalistami stwarza uczniom ogromne możliwości, niezbędne do nowych zmieniających się realiów życia. Dzięki współpracy Szkoły z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą, Cechem Rzemiosł Różnych w Lesznie oraz wieloma firmami, młodzież nabywa nowe umiejętności, sprawności i kompetencje niezbędne do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz do osiągnięcia sukcesu zarówno zawodowego jak i osobistego. Młodzież ma możliwość zdobycia wymarzonego zawodu spośród zaproponowanych przez szkołę: - Młodociani pracownicy : • operator obrabiarek skrawających - patronat Leszczyńskiej Fabryki Pomp, • mechanik pojazdów samochodowych, • elektromechanik pojazdów samochodowych, • fryzjer, • monter sieci i instalacji sanitarnych, • cukiernik, • kucharz, • stolarz, • sprzedawca, • fotograf, • ślusarz, • elektryk, • wielozawodowa: elektromechanik, blacharz samochodowy, lakiernik, piekarz, wędliniarz, mechanik - monter maszyn i urządzeń, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, elektronik, tapicer i inne. - Uczniowie: • operator obrabiarek skrawających - patronat SPINKO Sp. z o. o. U NAS MOŻESZ SIĘ UCZYĆ W KAŻDYM WYBRANYM PRZEZ SIEBIE ZAWODZIE.
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła położona jest w centrum miasta, blisko dworców PKP, PKS. W pobliżu szkoły znajdują się przystanki MPK.
Historia
Historia Zespołu Szkół sięga roku 1920. Szkoła wówczas miała swoją siedzibę przy Placu Metziga 25. Placówka wielokrotnie zmieniała nazwę. Od 2002 roku funkcjonowała jako Zespół Szkół Ochrony Środowiska. Przełomowym wydarzeniem było przeniesienie od 1 września 2015 r. do budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Kurpińskiego w Lesznie, znajdującego się przy ul. K. Kurpińskiego 2. W skład Zespołu Szkół Ochrony Środowiska zostało włączone liceum. Od 1 września 2016r. szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół nr 4 w Lesznie. 6 kwietnia 2018 roku szkole nadano imię Powstańców Wielkopolskich.
Koła zainteresowań
Szkoła proponuje zajęcia pozalekcyjne, podczas których młodzież rozwija swoje zainteresowania, a także przygotowuje się do egzaminów  maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje w zawodzie : • Koło Chemiczne • Koło Żywego Słowa • Warsztaty Medialne • Liga Ochrony Przyrody • Szkolny Klub Wolontariatu • Szkolny Klub Europejski • Koło PCK - Bank Krwi • Koło Strzeleckie W ramach innowacyjnych metod wspieramy ucznia przez dodatkowe spotkania z indywidualnym nauczycielem- mentorem realizując program „Tutoring- wychować człowieka mądrego".
Kontakty zagraniczne
Nasza szkoła brała udział w międzynarodowych projektach: • Comenius- Partnerskie Projekty Szkół - "Uczenie się przez całe życie". Nazwa projektu dotyczyła zagadnień z dziedziny dziedzictwa kulturowego, w szczególności tradycji i obyczajów panujących w Polsce oraz w krajach partnerskich. • Obecnie szkoła bierze udział w projekcie Erasmus+ "Jak żyć,pracować, mieszkać i uczyć się w Unii Europejskiej". Kraje biorące udział w projekcie: Finlandia, Holandia, Włochy, Hiszpania, Estonia, Wielka Brytania. • Ponadto szkoła realizuje program Erasmus + we współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą ,w ramach którego nasi uczniowie wyjeżdżają na staże i praktyki zawodowe do Włoch, Niemiec, Węgier.
Osiągnięcia

• Szkoła od czterech lat organizuje jedyny w Lesznie, cieszący się coraz większą popularnością, promujący szkolnictwo zawodowe:  „Dzień Zawodowca- od rzemieślnika do technika.” • Uczniowie mogą pochwalić się osiągnięciami w konkursach przedmiotowych i zawodowych oraz sportowych, za które otrzymują nagrody i wyróżnienia: "Najlepszy uczeń w zawodzie".• Co roku organizujemy Bieg - „Transplantacja to życie.”• Współpracujemy z wieloma leszczyńskimi firmami, które dają możliwość zatrudnienia po ukończeniu szkoły, między innymi z: Leszczyńską Fabryką Pomp i SPINKO Sp.z.o.o.• Co roku bierzemy udział w organizowanym przez Urząd Miasta Leszna „Aktywnym Obywatelskim Lesznie”. • Szkoła od wielu lat organizuje akcje honorowego oddawania krwi wśród uczniów i mieszkańców Leszna: „Oddając krew - ratujesz czyjeś życie”. • Długoletnią tradycją szkoły jest wolontariat, skupiający młodych ludzi otwartych na potrzeby innych. Spośród wolontariuszy grupa aż 20 uczniów została laureatami konkursu „Być jak Ona”. W swoim dorobku szkoła posiada tytuły: - Leszczyński Wolontariusz Roku 2017.