Leszno
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące
Zespół szkół
Adres
ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno
Telefon
655299534
Fax
655299534
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Maria Koroniak
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • IV Liceum Ogólnokształcące
  • IV Liceum Ogólnokształcące
  • IV Liceum Ogólnokształcące
  • IV Liceum Ogólnokształcące
Opis
IV Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie . Liceum jest znakomitym przykładem szkoły nowoczesnej, idącej z duchem czasu, przygotowującej młodych ludzi do samodzielności i dorosłego życia. Swymi działaniami prezentuje zupełnie nową jakość edukacji. Głównym celem Szkoły jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia i wyposażenie go w wiedzę oraz umiejętności niezbędne w dalszej nauce na wybranym kierunku studiów oraz przygotowania go do aktywnego udziału w życiu dorosłym. Zespół nauczycieli kształci mądrych, twórczych, pełnych radości, ambicji i pomysłów młodych ludzi. Młodzież ma możliwość realizacji swoich planów i zamierzeń oraz rozwoju swoich pasji poprzez udział w organizacji różnorodnych imprez kulturalnych, akcji charytatywnych, udział w olimpiadach i konkursach. Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi, uczniowie uczestniczą w wykładach, seminariach, warsztatach i sesjach naukowych organizowanych przez akademickie centra.
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła położona jest w centrum miasta, blisko dworców PKP, PKS. W pobliżu szkoły znajdują się przystanki MZK
Historia
Historia szkoły sięga roku 1912, kiedy to powstało szkolnictwo zawodowe, które zapoczątkowało istnienie szeregu leszczyńskich szkół. W wyniku reform powstawały różnorodne typy szkół zawodowych i technicznych. Przełomowym wydarzeniem było utworzenie w 1997roku IV Liceum Ogólnokształcącego. Przez wiele lat szkoła wykształciła wiele pokoleń uczniów, którzy udowodnili, iż kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu poczucia odpowiedzialności oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Ważnym momentem było włączenie 1 września 2015 roku szkoły do Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie (obecnie Zespołu Szkół nr 4 im.Powstańców Wielkopolskich w Lesznie).
Koła zainteresowań
Proponujemy zajęcia pozalekcyjne, podczas których młodzież rozwija swoje zainteresowania, jak również przygotowuje się do egzaminów dojrzałości: • Koło Chemiczne • Koło Żywego Słowa • Warsztaty Medialne • Liga Ochrony Przyrody • Szkolny Klub Wolontariatu • Szkolny Klub Europejski • Koło PCK - Bank Krwi • Koło Strzeleckie W ramach innowacyjnych metod wspieramy ucznia przez dodatkowe spotkania z indywidualnym nauczycielem- mentorem realizując program „Tutoring- wychować człowieka mądrego”.
Kontakty zagraniczne
Nasza szkoła brała udział w międzynarodowych projektach: • Comenius- Partnerskie Projekty Szkół - "Uczenie się przez całe życie". Nazwa projektu dotyczyła zagadnień z dziedziny dziedzictwa kulturowego, w szczególności tradycji i obyczajów panujących w Polsce oraz w krajach partnerskich. • Kolejny projekt dotyczył "Tradycyjnych zawodów i nabywania niezbędnych umiejętności dla nowych profesji". • Obecnie szkoła bierze udział w projekcie Erasmus+ 'Jak żyć,pracować, mieszkać i uczyć się w Unii Europejskiej".Kraje biorące udział w projekcie: Finlandia, Holandia, Włochy, Hiszpania, Estonia, Wielka Brytania.
Osiągnięcia
• Szkoła od kilkunastu lat organizuje jedyny w Lesznie, cieszący się ogromną popularnością: Bieg - „Transplantacja to życie”. • Długoletnią tradycją szkoły jest wolontariat, skupiający młodych ludzi otwartych na potrzeby innych. Spośród wolontariuszy grupa aż 20 uczniów została laureatami konkursu „Być jak Ona”. W swoim dorobku szkoła posiada tytuły: - „Leszczyński Wolontariusz Roku 2017”. • Szkoła od wielu lat organizuje akcje honorowego oddawania krwi wśród uczniów i mieszkańców Leszna „Oddając krew ratujesz czyjeś życie”. • Szkoła zajmuje czołowe miejsca w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych. • Absolwenci znajdują zatrudnienie w leszczyńskich mediach. Co roku bierzemy udział w organizowanym przez Urząd Miasta „Aktywnym Obywatelskim Lesznie”.