Leszno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące
Adres
pl.Tadeusza Kościuszki 5, 64-100 Leszno
Telefon
65 529 90 14
Fax
65 529 90 14
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Konrad Kokociński
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie mieści się w historycznym budynku, który od chwili powstania, tj. od 1882 r. przeznaczony był na cele oświatowe. Uczniowie korzystają z sal, w których znajdują się mobilne stanowiska komputerowe podłączone do sieci internetowej, rzutniki multimedialne i tablice interaktywne. Szkoła ma wszystko, co potrzebne, aby uczyć nowocześnie. To, co nas wyróżnia, to nowy wygodny, nowoczesny kompleks sportowy.

Nad dobrem uczniów czuwa kompetentna kadra pedagogów złożona z ludzi zaangażowanych, otwartych na doświadczenia, innowacje

i jednocześnie rozumiejąca potrzeby młodzieży, troszcząca się o przygotowanie uczniów do samodzielności i wykształcenia wśród nich poczucia obowiązku. Szkoła realizuje międzynarodowe projekty edukacyjne, co owocuje oryginalnymi i nowatorskimi metodami pracy, licznymi przyjaźniami w szkołach partnerskich, integracją młodzieży i nauczycieli z całej Europy. Szkoła nieustannie poszukuje nowych kontaktów, czego dowodem są nawiązywane współprace z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Zielonogórskim, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Wyższą Szkoła Humanistyczną w Lesznie. III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie pozwala realizować marzenia i pasje. Absolwenci wybierają ciekawe kierunki kształcenia. Każda szkoła postrzegana jest przez pryzmat wyników egzaminu końcowego. Efekty edukacji w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie łatwo dostrzec. Bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego pozwala zajmować, co raz wyższą pozycję w rankingach szkół.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie mieści się w samym centrum Leszna przy Placu Kościuszki 5. Szkoła znajduję się 10 minut pieszo od dworca kolejowego i dworca PKS. Przy szkole znajdują się przystanki kilku linii autobusowych z których łatwo dojechać w odległe zakątki miasta.
Historia
III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie mieści się w historycznym budynku, który od chwili powstania, tj. od 1882 r. przeznaczony był na cele oświatowe. Do 1920 r. znajdowało się tu Królewskie Gimnazjum im. J.A. Komeńskiego. W okresie międzywojennym budynek nadal służył edukacji. W czasie okupacji spełniał różne funkcje. Po odzyskaniu niepodległości znów stał się siedzibą szkół; kolejno żeńskiego Gimnazjum i Liceum im M. Konopnickiej, Studium Nauczycielskiego. Decyzją Kuratora Oświaty
i Wychowania w Poznaniu, z dniem 1 września 1991 r., powołano Zespół Szkół Pedagogicznych i Ogólnokształcących, które tworzyły Liceum Ogólnokształcące nr 3 i Studium Nauczycielskie. W 1993 r. następuje rozdział szkół. W 1995 r. następuje zmiana nazwy szkoły na III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie, które 4 września 2009 r. przyjęło imię Juliusza Słowackiego. Od 1 stycznia 2007 r. Dyrektorem Szkoły jest Konrad Kokociński.
III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie oferuje młodzieży wysoką jakość edukacji w 6 oddziałach, zarówno dla absolwentów gimnazjum, jak
i szkoły podstawowej z nauką języka angielskiego i języka niemieckiego prowadzoną na najwyższym poziomie.
"Nauka w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie to dobra inwestycja w przyszłość.".
Koła zainteresowań

Koło matematyczne

Koło informatyczne

Koło fizyczne

Koło biologiczne

Koło historyczne

Koło geograficzno - ekologiczne: "Ekotrójka"

Szkolne Koło Przedsiębiorczości

Klub Europejski

Koło Kreatywnej Młodzieży

Warsztaty z prawa

Warsztaty dziennikarskie

Szkolne Koło Sportowe: piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka nożna, badminton

Uczniowski Klub Sportowy - sekcja siatkarska

"Biała Szkoła" - nauka i doskonalenie jazdy na nartach i snowboardzie

Edukacja prozdrowotna

Warsztaty telewizyjne w ramach "Telewizji Młodzieżowej"

Realizacja wolontariatu

Realizacja akcji społecznych

Happeningi

Realizacja inicjatyw młodzieży

Kontakty zagraniczne
Współpraca z europejskimi szkołami w ramach realizacji projektu: "Erasmus+", współpraca i coroczna wymiana młodzieży z niemiecką szkołą Hohenstaufen Gymnasium w Kaiserslautern, trójstronne wymiany młodzieży: Polska - Niemcy - Ukraina w Krzyżowej.
Osiągnięcia
Rzetelna realizacja podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów. Przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów w oparciu
o profesjonalnie wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego. Klasy patronackie. Szkolne projekty edukacyjne, np. "Erasmus+". Znaczące osiągnięcia sportowe w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych na wszystkich szczeblach w tym międzynarodowym. Kształcimy i wychowujemy reprezentantów Polski. Nauka języków obcych na najwyższym poziomie
z elementami dwujęzyczności. Dydaktyczne wyjazdy zagraniczne. Wykłady naukowe prowadzone przez wykładowców wyższych uczelni. Telekonferencje. Miła i przyjazna atmosfera w bezpiecznej szkole. Pomoc w planowaniu własnej kariery. Przygotowywanie do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia na uczelniach w kraju i zagranicą.
Drzwi otwarte

Drzwi otwarte odbędą się 6 kwietnia 2019 roku.

Dla absolwentów szkoły podstawowej o godzinie 9:00

Dla absolwentów gimnazjum o godzinie 11:00

Zajęcia pozalekcyjne

Koło matematyczne

Koło informatyczne

Koło fizyczne

Koło biologiczne

Koło historyczne

Koło geograficzno - ekologiczne: "Ekotrójka"

Szkolne Koło Przedsiębiorczości

Klub Europejski

Koło Kreatywnej Młodzieży

Warsztaty z prawa

Warsztaty dziennikarskie

Szkolne Koło Sportowe: piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka nożna, badminton

Uczniowski Klub Sportowy - sekcja siatkarska

"Biała Szkoła" - nauka i doskonalenie jazdy na nartach i snowboardzie

Edukacja prozdrowotna

Warsztaty telewizyjne w ramach "Telewizji Młodzieżowej"

Realizacja wolontariatu

Realizacja akcji społecznych

Happeningi

Realizacja inicjatyw młodzieży