Leszno
Technikum
Technikum Nr 5
Zespół szkół
Adres
ul.Jana Kilińskiego 4, 64-100 Leszno
Telefon
(0-65) 520-59-05
Fax
(0-65) 520-59-05
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Robert Syc
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Technikum nr 5 funkcjonuje w Zespole Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych. Jako jedyne technikum w Lesznie kształcimy modułowo, to znaczy w małych grupach wykorzystujących wiele ćwiczeń przygotowujących do rzeczywistych warunków pracy i zdania egzaminu zawodowego. Kształci uczniów w zawodach: - technik informatyk (we współpracy z leszczyńskimi firmami branży IT) - technik teleinformatyk (we współpracy z firmą C&C Partners w Lesznie) - technik elektronik (we współpracy z Przewozami Regionalnymi) - technik organizacji reklamy (we współpracy z Klastrem Poligraficzno – Reklamowym w Lesznie) Nasza szkoła jest kameralna, nieduża, objęta monitoringiem wizyjnym. Kształci się w niej około 300 uczniów, pod opieką około 40 nauczycieli. W szkole funkcjonują 4 stałe pracownie komputerowe oraz 2 mobilne, wykorzystujące laptopy. Posiadamy centrum multimedialne połączone z biblioteką szkolną, pracownie elektryczno – elektroniczną oraz pracownie przedmiotowe. Wszyscy uczniowie na terenie szkoły mogą korzystać z bezprzewodowego i swobodnego dostępu do Internetu. Posiadamy niewielką salę gimnastyczną, siłownię, boisko, a w okresie letnim na lekcjach wychowania fizycznego korzystamy z kompleksu Orlik, znajdującego się w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie oraz Hali Sportowej Gimnazjum nr 9 w Lesznie. Uczniowie mogą korzystać z bezpłatnego i obszernego parkingu. Na terenie szkoły funkcjonuje radiowęzeł. Od roku szkolnego 2014/2015 wprowadzony został w szkole e – dziennik, który umożliwia uczniom oraz rodzicom wgląd w wyniki nauczania, a także pozwala na kontakt z nauczycielami. Uczniowie oraz rodzice mogą uzyskać poradę pedagoga szkolnego będącego również doradcą zawodowym. Opiekę zdrowotną sprawuje higienistka szkolna. Szkoła współpracuje w Lesznie i na terenie regionu leszczyńskiego z wieloma firmami, w których uczniowie technikum odbywają swoje praktyki zawodowe.

Facebook szkoły

Instagram szkoły

Oferta
Dojazd
Szkoła położona jest z dala od centrum miasta, ale w pobliżu dworców PKP i PKS, znaczną część uczniów stanowią uczniowie dojeżdżający spoza Leszna. W pobliżu szkoły znajdują się przystanki MPK.
Historia
Zespół Szkół Elektroniczo-Telekomunikacyjnych w Lesznie to szkoła z ponad 50-letnią tradycją, dawna "Kolejówka", która powstała na potrzeby prężnego węzła komunikacyjnego. Ministerstwo Komunikacji utworzyło od 1 września 1962 r. Zasadniczą Szkołę Zawodową dla pracujących PKP Oddział Trakcji w Lesznie. Zajęcia lekcyjne odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie. Dyrektorem został mgr Kazimierz Peszek. Ważniejsze wydarzenia z historii szkoły: • 1962 – utworzenie ZSZ dla Pracujących PKP Oddziału Trakcji w Lesznie, • 1962-1970 - kształcenie w zawodach: ślusarz i elektromonter taboru kolejowego, • 1970 - wprowadzenie nowych kierunków kształcenia: operator ruchowo-przewozowy kolei i murarz instalator, • 1973 - oddanie nowych warsztatów szkolnych, • 1974 - utworzenie Zaocznego Technikum Kolejowego, • 1977 - oddanie do użytku budynku szkolnego, • 1979 - utworzenie Technikum Kolejowego (młodzieżowego) - powołanie Zespołu Szkół Zawodowych PKP w Lesznie, • 1983 – pierwszy egzamin dojrzałości, • 1993 – podporządkowanie szkoły Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej, • 1999 – podporządkowanie szkoły Urzędowi Miasta Leszna, • 1.09.2002– przyjęcie nazwy Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie, • 2.06.2012- jubileusz 50-lecia oraz ogólnoszkolny zjazd absolwentów.
Koła zainteresowań

- grafika

- zespół muzyczny

Kontakty zagraniczne
Szkoła współpracuje z Fundacją "KRZYŻOWA Polsko - Niemieckie Pojednanie Młodzieży*" oraz przyjmowała delegacje z krajów europejskich w ramach programów propagujących kształcenie w zawodach inżynierskich, m.in. w programie "Koledzy po fachu" (w kierunkach technicznych).
Osiągnięcia
W XVII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2015 techników zajęliśmy 82 miejsce w Polsce i 9 w Wielkopolsce, w rankingu maturalnym - 50 miejsce w Polsce. Uczniowie osiągają również znaczące wyniki w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich,. Są wśród nas laureaci takich konkursów jak: - Story Cubes - Górowski Konkurs Informatyczny - Konkursy Recytatorskie - Mistrzostwa Miasta Leszna w tenisie stołowym - międzyszkolne rozgrywki w grach zespołowych Do naszej szkoły uczęszcza również stypendysta Prezesa Rady Ministrów. Nasi nauczyciele uhonorowani zostali Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Zajęcia pozalekcyjne

- Klub Młodego Technika - klub gier komputerowych

- kurs informatyczny umożliwiający zdobycie certyfikatu ECDL

- zespół muzyczny TABOR E.T.