Leszno
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Elektroniczno - Telekomunikacyjnych

Adres
ul.Jana Kilińskiego 4, 64-100 Leszno
Telefon
(0-65) 520-59-05
Fax
(0-65) 520-59-05
E-mail
sekretariat@zset.leszno.pl
Strona www
http://zset.leszno.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Zespół Szkół Elektroniczno - Telekomunikacyjnych składa się z: - Technikum nr 5 - Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Jako jedyne technikum w Lesznie kształcimy modułowo, to znaczy w małych grupach wykorzystujących wiele ćwiczeń przygotowujących do rzeczywistych warunków pracy i zdania egzaminu zawodowego. Obecnie kształcimy uczniów w technikum w zawodach: - technik informatyk (we współpracy z leszczyńskimi firmami branży IT) - technik teleinformatyk (we współpracy z firmą C&C Partners w Lesznie) - technik elektronik (we współpracy z Przewozami Regionalnymi) - technik organizacji reklamy ( we współpracy z Klastrem Poligraficzno – Reklamowym w Lesznie) Nasza szkoła jest kameralna, nieduża, objęta monitoringiem wizyjnym. Kształci się w niej około 300 uczniów, pod opieką około 40 nauczycieli. W szkole funkcjonują 4 stałe pracownie komputerowe oraz 2 mobilne, wykorzystujące laptopy. Posiadamy centrum multimedialne połączone z biblioteką szkolną, pracownie elektryczno – elektroniczną oraz pracownie przedmiotowe. Wszyscy uczniowie na terenie szkoły mogą korzystać z bezprzewodowego i swobodnego dostępu do Internetu. Posiadamy niewielką salę gimnastyczną, siłownię, boisko, a w okresie letnim na lekcjach wychowania fizycznego korzystamy z kompleksu Orlik, znajdującego się w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie oraz Gimnazjum nr 9 w Lesznie. Uczniowie mogą korzystać z parkingu. Na terenie szkoły funkcjonuje radiowęzeł. Od roku szkolnego 2014/2015 wprowadzony został w szkole e – dziennik, który umożliwia uczniom oraz rodzicom wgląd w wyniki nauczania, a także pozwala na kontakt z nauczycielami. Uczniowie oraz rodzice mogą uzyskać poradę pedagoga szkolnego będącego również doradcą zawodowym. Opiekę zdrowotną sprawuje higienistka szkolna. Szkoła współpracuje z wieloma firmami w Lesznie i na terenie regionu leszczyńskiego, w których uczniowie technikum odbywają swoje praktyki zawodowe.