Leszno
Technikum
Technikum Nr 1
Zespół szkół
Adres
ul.Józefa Poniatowskiego 2, 64-100 Leszno
Telefon
65 529 24 07, 65 529 94 28
Fax
65 529 91 11
E-mail
Strona www
Dyrektor
Irena Szynkarek
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum Nr 1
Opis
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie jest szkołą o wielkich tradycjach. Ta największa w regionie leszczyńskim placówka oświatowa ma ogromne zasługi w procesie przygotowywania kwalifikowanych kadr dla miejscowej gospodarki. Szkoła przez cały czas dostosowuje się do zachodzących na rynku pracy zmian. Atutami szkoły są m. in.: - powszechnie pozytywne opinie pracodawców o wiedzy i umiejętnościach naszych absolwentów, - rosnący stale (obecnie sięgający 90%) odsetek absolwentów kontynuujących naukę na studiach wyższych, - doświadczeni, zaangażowani i wyróżniający się nauczyciele, - precyzyjnie określony cel edukacji zawodowej: opanować dobrze język obcy, zdobyć gruntowną wiedzę ekonomiczną i informatyczną, - największe i najlepsze pracownie informatyczne w regionie, - nowoczesne pracownie gastronomiczne, - przedsiębiorstwo symulacyjne stworzone na wzór prawdziwej firmy, - możliwość kształcenia uczniów niepełnosprawnych ruchowo, - uzyskanie upoważnienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w wybranych zawodach - sukcesy uczniów na olimpiadach m.in. Olimpiadzie Logistycznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Konkursie Wiedzy z Rachunkowości, Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce, Konkursie Wiedzy o Hotelarstwie, Olimpiadzie Historycznej, Wielkopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej, różnych konkursach z zakresu wiedzy ekonomicznej oraz Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Euklides”. Zależy nam przede wszystkim na zapewnieniu absolwentom dobrego startu w wyuczonym zawodzie i na studiach. Dlatego dużą wagę przywiązujemy do współpracy z licznymi podmiotami gospodarczymi, wiodącymi w regionie firmami i instytucjami, oferując uczniom naukę na atrakcyjnych kierunkach w technikach i branżowej szkoły I stopnia. Szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, Politechniką Poznańską, Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Oferta
w przygotowaniu
Historia
W 1912 r. władze miasta Leszna powołały do życia szkołę zawodową o nazwie Handels Und Gewerbesschule (Szkoła Handlowa i Rzemieślnicza). Od tej właśnie szkoły zaczyna się rodowód ZSE. Mieściła się ona w gmachu obecnego Gimnazjum nr 1 w Lesznie. W 1920 r. władze polskie przejęły szkołę i nadały jej nazwę Państwowej Szkoły Przemysłowo-Handlowej. W 1925 roku szkołę zaszczycił wizytą prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisław Wojciechowski. W 1937 r. Państwowa Szkoła Przemysłowo-Handlowa została podzielona na trzy jednostki szkolne: 1. Państwowa Koedukacyjna Gimnazjum Kupieckie, 2. Państwowe Żeńskie Gimnazjum Krawieckie, Państwową Roczną Szkołę Bieliźniarsko – Krawiecką oraz Państwową Szkołę Przysposobienia Rodzinnego I stopnia, 3. Liceum Budowlane, które przeniesiono do Torunia. W 1950 r. szkoła przeniosła się z ul. Kurpińskiego 2 do gmachu na Placu Kościuszki, a w 1970 r. do potężnego budynku przy ul. Poniatowskiego 2. Nadanie szkole im. Jana Amosa Komeńskiego oraz sztandaru miało miejsce 15 kwietnia 1972 r. Wydarzenia z działalności Szkoły zapisano na kartach wielu kronik szkolnych. W 2012 roku Zespół Szkół Ekonomicznych obchodził jubileusz 100-lecia powstania szkoły. Najlepszym uczniom, wyróżniającym się wynikami w nauce lub osiągnięciami w innych dziedzinach, Rada Pedagogiczna przyznaje każdego roku podczas uroczystości Święta Szkoły – tytuł „Zasłużony Uczeń Szkoły”. Od 1974 roku do Księgi Zasłużonych Uczniów wpisano nazwiska 225 uczniów.
Koła zainteresowań
Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych. W szkole działa prężnie Samorząd Uczniowski oraz Szkolny Klub Wolontariatu. Działa również Klub Szkolnych Patriotów oraz klub turystyczny. Uzdolnienia sportowe można rozwijać w różnych sekcjach sportowych (piłki nożnej, ręcznej, koszykówki, siatkówki) . Szkoła dysponuje pięcioma pracowniami komputerowymi wyposażonymi w komputery IBM PC , posiadającymi dostęp do Internetu . W przedsiębiorstwie symulacyjnym, stworzonym na wzór prawdziwej firmy, kształcimy praktyczne umiejętności komunikacji interpersonalnej, organizacji firmy, zarządzania, prowadzenia księgowości. Zajęcia praktyczne dla zawodów gastronomicznych odbywają się w nowoczesnych pracowniach gastronomicznych: obsługi konsumenta oraz w dwóch pracowniach gastronomicznych wyposażonych w nowoczesne urządzenia gastronomiczne. Szkoła posiada nowoczesne laboratorium do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla zawodu technik logistyk oraz pracownię hotelarską przystosowaną do kształcenia umiejętności związanych z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego. Poza tym Ekonomik posiada bibliotekę wraz z czytelnią i centrum multimedialnym, która również wyposażona jest w komputery z Internetem.
Kontakty zagraniczne
Szkoła współpracuje ze szkołą w Bergamo (Włochy). Dzięki tym kontaktom uczniowie klas hotelarskich i gastronomicznych mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w renomowanych hotelach we Włoszech. Szkoła bierze udział w projektach ERASMUS+, Czas zawodowców BIS, Logistyka stawia na technika. Dzięki tym projektom uczniowie mogą odbywać praktyki oraz staże zawodowe w kraju i za granicą (m.in. w Irlandii) w renomowanych przedsiębiorstwach, hotelach i instytucjach. Młodzież bierze również udział w wymianie międzynarodowej w ramach współpracy ze szkołami z Włoch, Rumunii, Grecji oraz Łotwy.
Osiągnięcia
Nasza Szkoła kilkakrotnie znalazła się na listach najlepszych szkół w Polsce. W roku 1997 w rankingu szkół średnich ogłoszonych przez UNESCO, ZSE zajęła 31 pozycję wśród 100 najlepszych szkół w Polsce. W rankingu PERSPEKTYWY 2015 szkoła zajęła 202 miejsce w klasyfikacji techników w kraju., w 2016 r. zostaliśmy Brązową Szkołą, w 2017 r. Srebrną Szkołą zajmując 8 miejsce w Wielkopolsce i 129 w Polsce, w 2018 r. Srebrną Szkołą zajmując 5 miejsce w Wielkopolsce, 110 w kraju i 1 miejsce w regionie, w 2019 r. utrzymaliśmy tytuł Srebrnej Szkoły. W 2016 roku szkoła zajęła I miejsce w kraju w Olimpiadzie Logistycznej, w 2017 r. I miejsce kraju w Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej , a w 2018 powtórzyliśmy sukces zajmując I miejsce w kraju w Olimpiadzie Logistycznej.
Zajęcia pozalekcyjne

Młodzież może rozwijać wiedzę i umiejętności za zajęciach w ramach:

 1. Koła wiedzy o ZUS
 2. Koła wiedzy konsumenckiej
 3. Koła rachunkowości
 4. Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości
 5. Koła logistycznego
 6. Koła Aktywnych Patriotów
 7. Koła turystycznego
  oraz dodatkowych zajęć z języka niemieckiego, języka angielskiego, historii, języka polskiego, geografii, matematyki, wos-u i biologii.
Dojazd
Szkoła położona jest w centrum miasta. W pobliżu szkoły znajduje się dworzec PKP i PKS oraz komunikacja miejska.
Drzwi otwarte
Drzwi otwarte:
 1. 9 marca 2019 r. dla uczniów szkół gimnazjalnych (godz. 9.00 - 12.00)
 2. 16 marca 2019 r. dla uczniów szkół podstawowych (godz. 9.00 - 12.00)