Leszno
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Ekonomicznych

Adres
ul.Józefa Poniatowskiego 2, 64-100 Leszno
Telefon
65 529 24 07
Fax
65 529 91 11
E-mail
sekretariat@zse.leszno.pl
Strona www
www.zse.leszno.pl/
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie składa się z: - Technikum nr 1 - Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie jest szkołą o wielkich tradycjach. Ta największa w regionie leszczyńskim placówka oświatowa ma ogromne zasługi w procesie przygotowywania kwalifikowanych kadr dla miejscowej gospodarki. Szkoła przez cały czas dostosowuje się do zachodzących na rynku pracy zmian. Atutami szkoły są m. in.: - powszechnie pozytywne opinie pracodawców o wiedzy i umiejętnościach naszych absolwentów, - rosnący stale (obecnie sięgający 90%) odsetek absolwentów kontynuujących naukę na studiach wyższych, - doświadczeni, zaangażowani i wyróżniający się nauczyciele, - precyzyjnie określony cel edukacji zawodowej: opanować dobrze język obcy, zdobyć gruntowną wiedzę ekonomiczną i informatyczną, - największe i najlepsze pracownie informatyczne w regionie, - nowoczesne pracownie gastronomiczne, - przedsiębiorstwo symulacyjne stworzone na wzór prawdziwej firmy, - możliwość kształcenia uczniów niepełnosprawnych ruchowo, - uzyskanie upoważnienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w wybranych zawodach - sukcesy uczniów na olimpiadach m.in. Olimpiadzie Logistycznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Konkursie Wiedzy z Rachunkowości, Konkursie Wiedzy o Hotelarstwie, Olimpiadzie Historycznej, Konkursie Wiedzy Konsumenckiej, różnych konkursach z zakresu wiedzy ekonomicznej. Zależy nam przede wszystkim na zapewnieniu absolwentom dobrego startu w wyuczonym zawodzie i na studiach. Dlatego dużą wagę przywiązujemy do współpracy z licznymi podmiotami gospodarczymi, wiodącymi w regionie firmami i instytucjami, oferując im naukę na atrakcyjnych kierunkach w technikach i branżowej szkole I stopnia.