Leszno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące
Zespół szkół
Adres
ul.Karola Kurpińskiego 1, 64-100 Leszno
Telefon
655299425
E-mail
Strona www
Dyrektor
Barbara Kochanek
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • I Liceum Ogólnokształcące
 • I Liceum Ogólnokształcące
 • I Liceum Ogólnokształcące
 • I Liceum Ogólnokształcące
Opis

I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich to szkoła z tradycjami. Od ponad 460 lat dbamy o wykształcenie kolejnych pokoleń. Doświadczenie i szacunek wobec tradycji łączymy z wymaganiami współczesnego świata. Wielu naszych absolwentów studiuje na renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą. W "JEDYNCE" czeka na uczniów dobrze przygotowana kadra pedagogiczna oraz specjaliści: pedagog, psycholog i surdopedagog . Nauczyciele uczą, rozbudzają zainteresowania młodzieży i pomagają w rozwiązywaniu problemów. "JEDYNKA" zawsze była szkołą, gdzie panuje moda na odważne myślenie. Jest to miejsce, w którym wspierani przez swoich rodziców i nauczycieli uczennice i uczniowie odważnie mogą poszukiwać pomysłu na życie. I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie, to nie tylko szkoła z tradycjami, to także kuźnia talentów w naszym środowisku. Dużą wagę przywiązujemy do nauczania języków obcych.

Każdy uczeń  kończący nasze liceum może przystąpić do egzaminu , by uzyskać międzynarodowy certyfikat językowy Cambridge English.

Uczniowie zainteresowani kontynuacją nauki języka niemieckiego mogą nieodpłatnie uczestniczyć w programie Deutsches Sprachdiplom – czyli grupach językowych przygotowujących do egzaminu DSD na poziomie B2/C1. Program kończy się zdobyciem certyfikatu, który umożliwia studiowanie na uczelniach niemieckojęzycznych.

Nauka wszystkich języków obcych prowadzona jest w grupach międzyoddziałowych o różnym stopniu zaawansowania. Zajęcia z native speakerami oraz dodatkowe zajęcia podczas których uczniowie realizują wybrane treści przedmiotowe w języku angielskim, pogłębiają zdolności lingwistyczne oraz praktyczną znajomość języka.

W naszym liceum od 2013 roku działają klasy pod patronatem: • Wydziałów Biologii, Chemii oraz Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, • Instytutu Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, • Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, • Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, • Instytutu Lingwistyki Stosowanej PWSZ w Lesznie. Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu .

Uczniowie od lat biorą udział w debatach oksfordzkich, historycznych, Katedrze Uczniowskiej, Konkursie Humanistycznym Scrinium , licznych konkursach i olimpiadach - zdobywając laury i wyróżnienia.

Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt multimedialny. Szkoła posiada pracownie komputerowe oraz bibliotekę szkolną. Zwiększona ilość zajęć lekcyjnych z podziałem na grupy z biologii, chemii i fizyki umożliwia zindywidualizowanie pracy z uczniem, samodzielne przeprowadzanie przez ucznia badań i doświadczeń w pracowniach przedmiotowych. Od roku szkolnego 2017/2018 w liceum  funkcjonuje klasa klasyczno-prawna pod patronatem Instytutu Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła położona jest w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego i dworca autobusowego.
Historia

W 1555 roku Rafał Leszczyński, właściciel Leszna, założył szkołę elementarną, którą przekazał Braciom Czeskim. Do tego faktu nawiązuje rodowód I Liceum Ogólnokształcącego, jednej z najstarszych szkół w naszym kraju. W sławnym Lesnaeum, dzięki przychylności i poparciu Leszczyńskich, znaleźli szerokie pole działania m.in. Jan Amos Komeński –reformator szkolnictwa, Jan Jonston –wybitny lekarz, Jan Dekan –radny,budowniczy miasta. Po odzyskaniu niepodległości od początku 1920 roku,rozpoczęła się nauka w polskim gimnazjum, a w następnym roku odbyła się pierwsza polska matura. Od października 1939roku leszczyńskie gimnazjum przestało istnieć. W czasie okupacji z rąk hitlerowskiego okupanta zginęło wielu profesorów i uczniów. 1marca1945r. dyrektor Franciszek Kasior przystąpił do organizowania Państwowego Gimnazjum Męskiego i w lipcu tego roku odbył się pierwszy egzamin dojrzałości. Od roku szkolnego 1950/51 szkoła ma charakter koedukacyjny. Rozbudowa szkoły nastąpiła w latach 50-tych za dyrektora Tadeusza Kowalskiego. 16 czerwca 1973r. Liceum otrzymało sztandar, dyrektorem w tym czasie był dr Feliks Tabert. W latach 80-tych następuje dalsza rozbudowa szkoły, oddano do użytku nowe pomieszczenia dla świetlicy szkolnej. W latach 1980roku do 1990roku dyrektorem był Janusz Bochniak, a od 1990 do 2010 roku dyrektorem był Marek Wein. W roku szkolnym 1989/90 Liceum zostało przyjęte do Towarzystwa Szkół Twórczych, którego celem jest wdrażanie innowacji pedagogicznych.

10 września 2005 roku szkoła świętowała wielki Jubileusz 450-lecia istnienia. W wielkim święcie szkoły udział wzięło prawie 2000 absolwentów.

Z inicjatywy grupy absolwentów powstało Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, którego prezesem został                Tadeusz Feliczak. Od 1 marca 2011r. funkcje dyrektora objęła absolwentka i wieloletnia nauczycielka naszej szkoły Barbara Kochanek .         

We wrześniu 2015r. szkoła obchodziła 460-lecie istnienia i od tego dnia nosi imię "Rodu Leszczyńskich"

Koła zainteresowań
Uczniowie i uczennice mogą rozwijać swoje pasje w następujących kołach zainteresowań działających w naszej szkole: • Szkolnym Kole Turystycznym, • Kole Miłośników Teatru, • Dziennikarskim „Zajawka”, • Szkolnym Klubie Sportowym „Jedynka”, • kółkach przedmiotowych
Kontakty zagraniczne

Wymiana młodzieży z gimnazjum Nicolaus-Kistner-Gymnasium w Mosbach Niemcy.

Kursy językowe w Hiszpanii

Kursy językowe w Wielkiej Brytanii

Współpraca z Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Wyjazdy edukacyjno-turystyczne: Islandia, Hiszpania, Anglia, FrancjaOsiągnięcia

Abiturienci naszej szkoły zdają na wysokim poziomie egzamin maturalny.Nasi absolwenci studiują i robią kariery naukowe na prestiżowych uczelniach polskich i zagranicznych. W 1997 roku uczniowie I LO jako pierwsi w Polsce przystąpili do egzaminu DSDII i zdali go w 100%,Taki wynik powtarzają prawie każdego roku.

Również nauka j.angielskiego stoi na bardzo wysokim poziomie.Średni wynik z matury dla szkoły to blisko 90%.

Młodzież uzyskuje tytuły laureatów centralnych olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Jesteśmy jedną z najbardziej usportowionych szkół w Wielkopolsce (od 6 lat w czołówce najlepszych szkół) .Szkoła organizuje obozy naukowo-narciarskie w których bierze udział corocznie wielu uczniów naszej szkoły, oraz wiosenny i jesienny obóz matematyczny "Liczydło".

W roku szkolnym 2002 nauczyciel biologii Grzegorz Lorek został Nauczycielem Roku Ogólnopolskiego Tygodnika "Głos Nauczycielski", a w roku 2015 jako pierwszy w Lesznie uzyskał honorowy tytuł Profesora Oświaty.

Od wielu lat organizujemy dla środowiska leszczyńskiego tematyczne wystawy przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Poznaniu.

Uczniowski Klub "Kontrabas" organizuje imprezy kulturalno- artystyczne dla uczniów i mieszkańców Leszna.

Również dla wszystkich organizujemy cykliczne pokazy slajdów "Portrety Ziemi".

Bardzo prężnie działamy w środowisku lokalnym. Jesteśmy od wielu lat organizatorami konkursów dla młodzieży z całego regionu :

- konkurs z zakresu nauk przyrodniczych "Katedra Uczniowska",

- konkurs humanistyczny "Scrinium"

- konkurs regionalny "Cudze chwalicie,swego nie znacie.."

Od 2001 roku liceum  znajduje się w elitarnym gronie szkół średnich całego kraju, w rankingu szkół organizowanym przez tygodnik „Perspektywy”.

W 2018 roku szkoła zajęła I miejsce w plebiscycie  Głosu Wielkopolskiego - SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM  

Drzwi otwarte

Zapraszamy na Drzwi Otwarte   6 kwietnia 2019 roku


Zakres wiekowy
15 - 19 lat
Zajęcia pozalekcyjne
 • koło informatyczno -fizyczne
 • olimpijskie koło biologiczne
 • koło języka angielskiego British Cancel
 • koło fizyczne
 • koło miłośników  lingwistyki
 • koło chemiczne
 • nauki przyrodnicze w języku angielskim
 • koło debat oxfordzkich
 • koło teatralne
 • koło matematyczne LICZYDŁO