Leszno
Szkoła Ponadpodstawowa
I Liceum Ogólnokształcące

Adres
ul.Karola Kurpińskiego 1, 64-100 Leszno
Telefon
65-5299525
E-mail
lo1@leszno.edu.pl
Strona www
jedynka-leszno.edupage.org
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
I LO to szkoła z tradycjami. Od ponad 450 lat dbamy o wykształcenie kolejnych pokoleń. Doświadczenie i szacunek wobec tradycji łączymy z wymaganiami współczesnego świata. Wielu naszych absolwentów studiuje na renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą. W "JEDYNCE" czeka na uczniów dobrze przygotowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele uczą, rozbudzają zainteresowania młodzieży i pomagają w rozwiązywaniu problemów. "JEDYNKA" zawsze była szkołą, gdzie panuje moda na odważne myślenie. Jest to miejsce, w którym wspierani przez swoich rodziców i nauczycieli uczennice i uczniowie odważnie mogą poszukiwać pomysłu na życie. I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie, to nie tylko szkoła z tradycjami, to także kuźnia talentów w naszym środowisku. W szkole stosuje się elementy oceniania kształtującego zgodnie z programem "Całościowy Rozwój Szkoły". Dużą wagę przywiązujemy do nauczania języków obcych. Uczniowie zainteresowani kontynuacją nauki języka niemieckiego mogą nieodpłatnie uczestniczyć w programie Deutsches Sprachdiplom – czyli grupach językowych przygotowujących do egzaminu DSD na poziomie B2/C1. Program kończy się zdobyciem certyfikatu, który umożliwia studiowanie na uczelniach niemieckojęzycznych. Nauka wszystkich języków obcych prowadzona jest w grupach międzyoddziałowych o różnym stopniu zaawansowania. Zajęcia z native speakerami z Instytutu Lingwistyki Stosowanej PWSZ w Lesznie pogłębiają zdolności lingwistyczne oraz praktyczną znajomość języka. W naszym liceum od 2013 roku działają klasy pod patronatem: • Wydziałów Biologii, Chemii oraz Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, • Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, • Instytutu Lingwistyki Stosowanej PWSZ w Lesznie. Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM Poznań Uczniowie od lat biorą udział w debatach oksfordzkich, historycznych, Katedrze Uczniowskiej, Konkursie Humanistycznym Scrinium, projekcie matematycznym "Liczydło" i licznych konkursach i olimpiadach - zdobywając laury i wyróżnienia. Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt multimedialny. Szkoła posiada pracownie komputerowe oraz bibliotekę szkolną. Zwiększona ilość zajęć lekcyjnych z podziałem na grupy z biologii, chemii i fizyki umożliwia zindywidualizowanie pracy z uczniem, samodzielne przeprowadzanie przez ucznia badań i doświadczeń w pracowniach przedmiotowych. Szkoła położona jest w centrum miasta, blisko dworców PKP i PKS. W pobliżu szkoły znajdują się przystanki MPK – linie: 0, 1,2, 3, 4, 6, 10, 11,12,13. Uczniowie i uczennice mogą rozwijać swoje pasje w następujących kołach zainteresowań działających w naszej szkole: • Szkolnym Kole Turystycznym, • Kole Fantastyki "Wywerna" • Dziennikarskim „Zajawka”, • Szkolnym Klubie Sportowym „Jedynka”,