Leszno
Technikum
Technikum Nr 2
Zespół szkół
Adres
ul.Narutowicza 74a, 64-100 Leszno
Telefon
655 299 435
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Renata Perek
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
 • Technikum Nr 2
Opis

W Zespole Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie kształcimy około 630 uczniów. Od lat w ofercie szkoły znajdują się popularne kierunki kształcenia. Dzięki temu nasi absolwenci cieszą się zainteresowaniem wśród lokalnych pracodawców. W tej dziedzinie współpracujemy m.in. z WINKHAUS, VMI Group, HYDRO - PARTNER, Centrum Logistyczne Grześkowiak, Euroline, Ciesiółka Auto Grup, Lespin, Agromix Rojęczyn, Arth Soft Consulting, Spinko, LFP, C&C Technology,MPEC, oraz z wieloma innymi firmami. W 2016 roku. szkoła podpisała umowę o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. Ta prestiżowa polska uczelnia oferuje szkole dodatkowe możliwości, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, udostępnić swoją bazę dydaktyczną i swoich wykładowców. Zajęcia praktyczne i kształcenie zawodowe odbywa się w pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego. Szkoła posiada pracownie: informatyczne, mechatroniczne, elektryczne, elektroniczne, samochodowe, fryzjerskie, spedycyjne, pracownię krawiecką i salę audiowizualną. Szkoła dba także o rozwój fizyczny ucznia w salach gimnastycznych, w siłowni i w sali do tenisa stołowego w ramach zajęć lekkoatletycznych piłki nożnej, siatkowej, ręcznej, koszykówki  i badmingtona. Współpracujemy z Politechniką Poznańską realizując projekt "Czas zawodowców BIS" oraz z PWSZ w Lesznie. Od ponad 10 lat Szkoła uczestniczy w programie Ekonomia w Szkole i Moje Finanse we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Narodowym Bankiem Polskim. Działający w szkole Klub Filmowy „Kadr”, od kilku lat organizuje międzyszkolne przeglądy filmowe. W październiku 2014 roku Polski Instytut Sztuki Filmowej otworzył w naszej szkole Pracownię Filmoteki Szkolnej- jedyną w województwie wielkopolskim. Już od 20 lat jesteśmy organizatorem cieszącego się dużą popularnością Międzyszkolnego Biegu Gwiazdkowego. W 2017 roku podpisaliśmy umowę o współpracy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w ramach której działa w szkole Klub Młodego Odkrywcy. Tradycją staje się organizowanie ogólnopolskiego konkursu dla młodych projektantów i krawców "Szmaragdowy Guzik". Obecnie kształcimy w następujących kierunkach: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik informatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik spedytor, technik przemysłu mody.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Komunikacja Miejska - dojazd do szkoły liniami "1", "3", "6","10" z dworca PKP liniami "3","6","10"
Historia
Zespół Szkół Technicznych w Lesznie przy ulicy Narutowicza 74a to szkoła, która od 1965 roku zaznaczyła swą obecność w mieście Lesznie i Ziemi Leszczyńskiej, a także w całej Wielkopolsce, szkoła, która wniosła znaczący wkład w kształcenie zawodowe i przygotowanie fachowe tysięcy młodych ludzi. Prawdopodobnym wydaje się być stwierdzenie, że nie ma na terenie Ziemi Leszczyńskiej zakładu pracy, który nie zatrudniałby absolwentów Zespołu Szkół Technicznych.
Koła zainteresowań
Każdy może rozwijać i pogłębiać swoje zainteresowania biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych. W naszej szkole działają następujące koła zainteresowań: Klub Młodego Odkrywcy, Koło Mechatroniczne, Dyskusyjny Klub Filmowy, zespół muzyczny oraz kółka sportowe.
Kontakty zagraniczne
Szkoła otrzymała międzynarodowy certyfikat nauczania International School Award na poziomie: Foundation przyznawany przez Fundację British Council, w związku z wprowadzeniem do programu nauczania zagadnień międzynarodowych i rozwijaniem współpracy ze szkołami w innych krajach. Obecnie przygotowujemy się do nawiązania kolejnej współpracy ze szkołą w Holandii.
Osiągnięcia
Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach i olimpiadach, międzyszkolnych jak i ogólnopolskich, gdzie często zajmują czołowe miejsca, np. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej i Przedsiębiorczości, Ogólnopolski Konkurs Motoryzacyjny, konkursach informatycznych i innych zawodowych. Szkoła odnosi sukcesy również w dziedzinie sportu. Nasi uczniowie zdobywają czołowe miejsca w zawodach piłki siatkowej, piłki nożnej, oraz lekkiej atletyce.
Drzwi otwarte
6.04.2019r. od godz. 9.00 do 12.00
Współpraca z pracodawcami
WINKHAUS, VMI Group, HYDRO - PARTNER, Centrum Logistyczne Grześkowiak, Euroline, Ciesiółka Auto Grup, Lespin, Agromix Rojęczyn, Arth Soft Consulting, Spinko, LFP, C&C Technology, MPEC,
Zajęcia pozalekcyjne
Klub Młodego Odkrywcy, Koło Mechatroniczne, Dyskusyjny Klub Filmowy, zespół muzyczny oraz kółka sportowe.
Zakres wiekowy
15 - 20