Leszno
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Adres
ul.Narutowicza 74a, 64-100 Leszno
Telefon
655 299 435
E-mail
poczta@zst-leszno.pl
Strona www
http://www.zst-leszno.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Zespół Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie przy ulicy Narutowicza 74a to placówka oświatowa, która od 1965 roku zaznaczyła swą obecność w mieście Lesznie i Ziemi Leszczyńskiej, a także w całej Wielkopolsce, szkoła, która wniosła znaczący wkład w kształcenie zawodowe i przygotowanie fachowe tysięcy młodych ludzi.  Od września 2017 roku połączone zostały dwie placówki: Zespół Szkół Technicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w jedną jednostkę pod nazwą Zespół Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie. Szkoła kształci około 750 uczniów ZST-CKZiU. Dodatkowo kształcimy ok. 350 uczniów z innych leszczyńskich szkół, którzy odbywają zajęcia praktyczne w naszej placówce. Zajęcia praktyczne i pracownie przedmiotowe znajdują się w budynku kompleksu ZSTCKZiU, czyli w Centrum Kształcenia Zawodowego. Od lat w ofercie szkoły znajdują się popularne kierunki kształcenia. Dzięki temu nasi absolwenci cieszą się zainteresowaniem wśród lokalnych pracodawców. W tej dziedzinie współpracujemy m.in. z VMI Poland, Meibes, Metalplast LOB, Spinko, LFP, Ciesiółka Auto Group, Winkhaus Polska, Hydro Partner, TECHMAK oraz wieloma renomowanymi firmami z kapitałem polskim i zagranicznym. Obecnie kształcimy w następujących kierunkach: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik informatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik spedytor, technik przemysłu mody.
Lista placówek wchodzących w skład zespołu
Szkoła Ponadpodstawowa: Technikum Nr 2ul.Narutowicza 74a, 64-100, Leszno