Leszno
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Leszno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 1, 64-100, Leszno 11 0/0
A - matematyczno-fizyczno-informatyczny 2 0/0
B - matematyczno-językowy 1 0/0
C- lingwistyczny 2 0/0
D - klasyczno-prawny 2 0/0
E - biologiczno-chemiczny 2 0/0
F - matematyczno-przyrodniczy 2 0/0
II Liceum Ogólnokształcące ul.Prusa 33, 64-100, Leszno 16 0/0
Klasa 1A - dwujęzyczna humanistyczna (prawna) 9 0/0
Klasa IB - klasa przygotowawcza do programu Matury Międzynarodowej (IB) 0 0/0
Klasa 1C - biologiczno - chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim (medyczna) 3 0/0
Klasa 1D - dwujęzyczna biologiczno - chemiczna (medyczna) 1 0/0
Klasa 1E - dwujęzyczna matematyczno - fizyczna (politechniczna) 3 0/0
Klasa 1F - dwujęzyczna matematyczno - geograficzna (politechniczno-ekonomiczna) 0 0/0
III Liceum Ogólnokształcące pl.Tadeusza Kościuszki 5, 64-100, Leszno 27 0/0
I A ogólna - językowa 8 0/0
I B mat - geo 4 0/0
I C biol - chem 6 0/0
I D hum - prawna 6 0/0
I E ogólna - policyjna 3 0/0
I F ogólna - sportowa 0 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 10 0/0
I AL 10 0/0
Technikum Nr 1 ul.Józefa Poniatowskiego 2, 64-100, Leszno 72 0/0
TE 9 0/0
TR 9 0/0
TL 5 0/0
TH 11 0/0
THT 14 0/0
TOT 9 0/0
TŻUG 15 0/0
Technikum Nr 2 ul.Narutowicza 74a, 64-100, Leszno 27 0/0
1I5 1 0/0
1S5 3 0/0
1P5 7 0/0
1M5 8 0/0
1E5 8 0/0
1O5 0 0/0
Technikum Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno 25 0/0
TAK 5 0/0
TB 4 0/0
TRWB 0 0/0
TW 5 0/0
TŻiUG 4 0/0
TR 2 0/0
TO 0 0/0
TA 0 0/0
TMRA 5 0/0
Technikum Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 21 0/0
I AT -Technik usług fryzjerskich 4 0/0
I AT - Technik geodeta 12 0/0
I BT - Technik inżynierii sanitarnej 4 0/0
I BT - Technik mechanik 0 0/0
I BT - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 1 0/0
Technikum Nr 5 ul.Jana Kilińskiego 4, 64-100, Leszno 13 0/0
Technik Informatyk 3 0/0
Technik Teleinformatyk 2 0/0
Technik Reklamy 5 0/0
Technik Elektronik 3 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno 14 0/0
MZiRWwB 3 0/0
MT 0 0/0
S 0 0/0
R 1 0/0
O 3 0/0
MOPiMR 4 0/0
MSB 3 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 57 0/0
I a - mech.poj.samoch. 9 0/0
I b - fryzjer 6 0/0
I c - elektrom.poj.samoch. 3 0/0
I d - stolarz 5 0/0
I e - oper.obrab.skrawaj. 3 0/0
I f - monter sieci i inst.sanit. 8 0/0
I g - cukiernik 6 0/0
I h - sprzedawca 9 0/0
I i - kucharz 2 0/0
I j - wielozawodowa 6 0/0