Gniezno
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Gniezno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Branżowa Szkoła I Stopnia ZSEO Chrobrego 23, 62-200, Gniezno
Sprzedawca BSP
Branżowa Szkoła I Stopnia ZSP Nr 1 Sobieskiego 20, 62-200, Gniezno
1BSp
Branżowa Szkoła I Stopnia ZSP Nr 2 ul. Cieszkowskiego 17, 62-200, Gniezno
BA/1 - Branżowa Szkoła I stopnia - elektryk
BA/2 - Branżowa Szkoła I stopnia - elektromechanik pojazdów samochodowych
BA/3 - Branżowa Szkoła I stopnia - mechanik pojazdów samochodowych
BB/1 - Branżowa Szkoła I stopnia - operator obrabiarek skrawających
BB/2 - Branżowa Szkoła I stopnia - automatyk
Branżowa Szkoła I Stopnia ZSP Nr 3 Sienkiewicza 6, 62-200, Gniezno
Wp
Zp
WZp
ZZp
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego Kostrzewskiego 3, 62-200 Gniezno
1A - PROGRAMISTYCZNA
1B - POLITECHNICZNA
1C - MEDYCZNA
1D - MEDIALNA
1E - LINGWISTYCZNO-PRAWNA
II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 3/5, 62-200 Gniezno
1AP
1BP
1CP
1DP
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno
1a ratownictwa medycznego
1b humanistyczno-społeczna
1c policyjna
1d przyrodniczo- językowa
Technikum w ZSEO Chrobrego 23, 62-200, Gniezno
Technikum Ekonomiczne TEP
Technikum Handlowe THP
Technikum Reklamy TRP
Technikum Logistyczne TLP
Technikum Informatyczne TIP
Technikum w ZSP Nr 1 Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno
1TAp technik architektury krajobrazu
1TGp technik geodeta
1THp technik hotelarstwa
1THp technik hotelarstwa
1TMp technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
1TOp technik organizacji turystyki
1TRp technik rolnik
1TŻp technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum w ZSP Nr 2 Cieszkowskiego 17, 62-200 Gniezno
TA/1 - Technikum - technik elektryk
TA/2 - Technikum - technik elektronik
TB/1 - Technikum - technik pojazdów samochodowych
TB/2 - Technikum - technik mechanik lotniczy
TC/1 - Technikum - technik mechanik
TC/2 - Technikum - technik automatyk
TD - Technikum - technik mechatronik
Technikum w ZSP Nr 3 Sienkiewicza 6, 62-200 Gniezno
TBp
TUFp
TCp
Branżowa Szkoła I Stopnia w Witkowie Warszawska 29, 62-230 Witkowo
BS_2
Liceum Ogólnokształcące w Witkowie Warszawska 29, 62-230 Witkowo
LO_PO_2
LO-M_2
Technikum w Witkowie Warszawska 29, 62-230 Witkowo
TL_2
TE_2
TI_2
TZiUG_2