Gniezno
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Gniezno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego Kostrzewskiego 3, 62-200 Gniezno
1A - politechniczno - programistyczna
1B - medyczna
1C - dziennikarsko - prawna
1D - psychologiczno - lingwistyczna
II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 3/5, 62-200 Gniezno
1A - AKADEMICKA
1B - BIOLOGICZNA
1C - EKONOMICZNA
1D - HUMANISTYCZNA
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno
1 a ratownictwa medycznego
1 b humanistyczno-społeczna
1 c policyjna
1 d sportowa - dziewczęta
1 d sportowa - chłopcy
Branżowa Szkoła I Stopnia ZSE Chrobrego 23, 62-200, Gniezno
BS - sprzedawca
Technikum w ZSPU Jana III Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno
TA-technik architektury krajobrazu
TG- technik geodeta
TM-technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
TO-technik organizacji turystyki
TR-technik rolnik
TŻ-technik żywienie i usług gastronomicznych
TH-techik hotelarstwa - bez orzeczenia
TH-technik hotelarstwa - z orzeczeniem
Technikum w ZSE Chrobrego 23, 62-200, Gniezno
Technikum ekonomiczne
Technikum logistyczne
Technikum informatyczne
Technikum reklamy
Technikum rachunkowości
Technikum w ZST Cieszkowskiego 17, 62-200 Gniezno
TA1- Technik elektryk
TA2- Technik automatyk
TB - Technik mechatronik
TC1- Technik pojazdów samochodowych
TC2 - Technik mechanik lotniczy
Technikum w ZSP Nr 3 Sienkiewicza 6, 62-200 Gniezno
TB technikum budowlane
TUF technikum usług fryzjerskich
Technikum w Witkowie Warszawska 29, 62-230 Witkowo
Technikum Informatyczne
Technikum Ekonomiczne
Technikum Logistyczne
Technikum Żywienia I Usług Gastronomicznych
Branżowa Szkoła I Stopnia ZST ul. Cieszkowskiego 17, 62-200, Gniezno
BA1 - elektryk
BA 2- operator obrabiarek skrawających
BB 1- elektromechanik pojazdów samochodowych
BB 2- mechanik pojazdów samochodowych
Branżowa Szkoła I Stopnia ZSPU Jana III Sobieskiego 20, 62-200, Gniezno
BK- kucharz
BH-hotelarstwo
BA-kelner
Branżowa Szkoła I Stopnia ZSP Nr 3 Sienkiewicza 6, 62-200, Gniezno
" f " klasa fryzjerska
"s/b" klasa wielozawodowa
"wz" klasa wielozawodowa
"zr' klasa wielozawodowa
Branżowa Szkoła I Stopnia w Witkowie Warszawska 29, 62-230 Witkowo
Szkoła Branżowa I stopnia wielozawodowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno
1A - wielozawodowa
1B - wielozawodowa