Gniezno
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Gnieźnieński
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego Kostrzewskiego 3, 62-200 Gniezno
1A - PROGRAMISTYCZNA
1B - POLITECHNICZNA
1C - MEDYCZNA
1D - DZIENNIKARSKO-PRAWNA
II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 3/5, 62-200 Gniezno
1A-AKADEMICKA
1B-BIOLOGICZNA
1C-GEOGRAFICZNA
1D-JĘZYKOWA
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno
1A - ratownictwa medycznego
1B - humanistyczna
1C - policyjna
1D/1 - sportowa dziewczęta
1D/2 - sportowa chłopcy
1E/1 - ogólna (integracyjna bez orzeczenia)
1E/2 ogólna (integracyjna z orzeczeniem)
Branżowa Szkoła I Stopnia ZSE Chrobrego 23, 62-200, Gniezno
BS sprzedawca
Technikum w ZSPU Jana III Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno
TA- technik architektury krajobrazu
TG- technik geodeta
TH- technik hotelarstwa z orzeczeniem
TH-technik hotelarstwa bez orzeczenia
TM-technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
TR-technik rolnik
TO- technik organizacji turystyki
TŻ-technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum w ZSE Chrobrego 23, 62-200, Gniezno
Technikum ekonomiczne
Technikum logistyczne
Technikum reklamy
Technikum informatyczne
Technikum rachunkowości
Technikum w ZST Cieszkowskiego 17, 62-200 Gniezno
TA1- Technik elektryk
TA2- Technik elektronik
TB1- Technik pojazdów samochodowych
TB2-Technik automatyk
TC- Technik mechatronik
Technikum w ZSP Nr 3 Sienkiewicza 6, 62-200 Gniezno
TB - Technik budownictwa
TUF - Technik usług fryzjerskich
TS - Technik stylista
Technikum w Witkowie Warszawska 29, 62-230 Witkowo
1TŻ - technikum żywienia i usług gastronomicznych
1TL - technikum logistyczne
1TE - technikum ekonomiczne
1TI - technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia ZST ul. Cieszkowskiego 17, 62-200, Gniezno
BA1 - mechanik pojazdów samochodowych
BA2 - elektromechanik pojazdów samochodowych
BB1-operator obrabiarek skrawających
BB2- elektryk
Branżowa Szkoła I Stopnia ZSPU Jana III Sobieskiego 20, 62-200, Gniezno
BK-kucharz
BH-pracownik obsługi hotelowej
Branżowa Szkoła I Stopnia ZSP Nr 3 Sienkiewicza 6, 62-200, Gniezno
F/K
S/M
ZR
Branżowa Szkoła I Stopnia w Witkowie Warszawska 29, 62-230 Witkowo
1BS - klasa branżowa wielozawodowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno
1A Klasa wielozawodowa