Gniezno
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Gniezno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego Kostrzewskiego 3, 62-200 Gniezno
1A - PROGRAMISTYCZNA
1B - POLITECHNICZNA
1C - MEDYCZNA
1D - PSYCHOLOGICZNA
1E - JĘZYKOWA (lingua – genus)
1F - DZIENNIKARSKO - PRAWNA
1G - GEOGRAFICZNA (Vasco da Gama)
1H - EKONOMICZNO - MENEDŻERSKA
II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 3/5, 62-200 Gniezno
1A_1-AKADEMICKA
1A_2-AKADEMICKA
1B-PRZYRODNICZA
1C_1-BIZNESOWA
1C_2-BIZNESOWA
1D_1-JĘZYKOWA
1D_2-JĘZYKOWA
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno
1A RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
1B SOCIAL MEDIA (HUMANISTYCZNA)
1C POLICYJNA
1D PSYCHOLOGICZNO-JĘZYKOWA
1E OGÓLNA (INTEGRACYJNA)
1E OGÓLNA (INTEGRACYJNA) dla kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
1F BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
1G MATEMATYCZNO-BIZNESOWA
1H EUROPEJSKA
Liceum Ogólnokształcące w ZST Cieszkowskiego 17, 62-200 Gniezno
1 LA- Liceum Ogólnokształcące profil wojskowo-analityczny
Technikum w ZSPU Jana III Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno
1TA- technik architektury krajobrazu
1TG- technik geodeta
1TH- technik hotelarstwa z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
1TH- technik hotelarstwa bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
1TM- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
1TO- technik organizacji turystyki
1TR- technik rolnik
1TŻ- technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum w ZSE Chrobrego 23, 62-200, Gniezno
Technikum Ekonomiczne
Technikum Reklamy
Technikum Rachunkowości
Technikum Informatyczne
Technikum Logistyczne
Technikum w ZST Cieszkowskiego 17, 62-200 Gniezno
1 TA -Technik elektryk
1 TB- technik pojazdów samochodowych
1 TC- technik mechatronik
1 TD- technik automatyk
Technikum w ZSP Nr 3 Sienkiewicza 6, 62-200 Gniezno
TB - technik budownictwa
TS - technik stylista
TF technik uług fryzjerskich
TFB - technik usług fryzjerskich/ technik budownictwa
Technikum w Witkowie Warszawska 29, 62-230 Witkowo
TECHNIKUM INFORMATYCZNE
TECHNIKUM LOGISTYCZNE
TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIKUM STYLISTYCZNE
TECHNIKUM ROBOTYKI
Branżowa Szkoła I Stopnia ZST ul. Cieszkowskiego 17, 62-200, Gniezno
1 BA1- operator obrabiarek skrawających
1 BA2- elektryk
1 BB- mechanik pojazdów samochodowych
1 BC- elektromechanik pojazdów samochodowych
Branżowa Szkoła I Stopnia ZSPU Jana III Sobieskiego 20, 62-200, Gniezno
1BSH- pracownik obsługi hotelowej
1BSK- kucharz
Branżowa Szkoła I Stopnia ZSP Nr 3 Sienkiewicza 6, 62-200, Gniezno
F - fryzjer
ST - stolarz/ tapicer
ZR- fryzjer/ cukiernik/ piekarz
M - murarz- tynkarz/ monter zabudowy/ elektronik/automatyk/ klasa wielozawodowa
MS - lakiernik samochodowy/blacharz samochodowy/ elektromechanik/ klasa wielozawodowa
WZ - monter sieci i urz. sanitarnychmechanik pzdów samochodawych/ klasa wielozawodowa
ZP- kucharz/ kelner/ sporzedawca/ rolnik/ krawiec/ klasa wielozawodowa
Branżowa Szkoła I Stopnia w Witkowie Warszawska 29, 62-230 Witkowo
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA WIELOZAWODOWA
Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno
Klasa wielozawodowa
Klasa wielozawodowa