Gniezno
Technikum
Technikum w ZSE
Zespół szkół
Adres
Chrobrego 23, 62-200 Gniezno
Telefon
(061) 428 29 10
Fax
(061) 428 29 21
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Łukasz Muciok
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Budynek ZSEO
  • Królestwo informatyków
  • Budynek ZSEO zimą
  • Biało - czerwony EKONOMIK
Opis

Zespół Szkół Ekonomicznych jest jedną z najlepiej rozwijających się szkół w Wielkopolsce. Swoją dzisiejszą, silną pozycję na rynku edukacyjnym zawdzięczamy prawie 120-letniej tradycji oraz bogatej, innowacyjnej ofercie edukacyjnej. Kształcimy w nowoczesnych kierunkach i możemy się pochwalić najlepszymi wynikami w województwie.

Oferta
Osiągnięcia

Największym osiągnięciem Ekonomika są wysokie wyniki, które uczniowie uzyskują na egzaminach zewnętrznych (matura, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe). Dowodem są wyróżnienia, które szkoła zdobyła w ogólnopolskich konkursach:

- Srebrna Tarcza 2019 - Srebrna szkoła w ogólnopolskim rankingu portalu perspektywy.pl (15. miejsce w Wielkopolsce),

- Odznaka honorowa "Za zasługi dla województwa wielkopolskiego" - 27.09.2017,

- Brązowa Tarcza 2017 - Brązowa szkoła w ogólnopolskim rankingu portalu perspektywy.pl (16. miejsce w Wielkopolsce),

- Brązowa Tarcza 2018 - Brązowa szkoła w ogólnopolskim rankingu portalu perspektywy.pl (26. miejsce w Wielkopolsce).Dojazd

 Szkoła mieści się w centrum miasta i posiada bardzo dobrą lokalizację. Jesteśmy placówką położoną najbliżej dworca PKP i PKS. Blisko znajdują się również przystanki MPK. Dojazd jest łatwy zarówno dla osób spoza Gniezna, jak i tych, którzy po mieście poruszają się komunikacją miejską.

Dla osób zmotoryzowanych po przeciwnej stronie ulicy znajduje się duży, bezpłatny parking miejski.


Zakres wiekowy
Uczniowie rozpoczynają naukę w wieku 15 lat po 8 klasie szkoły podstawowej. Nauka trwa 5 lat.
Współpraca z pracodawcami

Nabywanie umiejętności praktycznych jest możliwe dzięki ścisłej współpracy z firmami znajdującymi się na terenie Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. Uczniowie wszystkich klas technikum w trakcie cyklu kształcenia mają miesięczne lub dłuższe praktyki zawodowe w firmach związanych z konkretnym kierunkiem.

Wśród firm, z którymi od lat współpracujemy, można wymienić: "PHUP Sklep Polski", "Altom", Grupa Wędzikowski, PSS „Społem”,  „UMO”, Copypoint, „K2 Ogrody” i wiele innych oraz instytucje takie jak: Urząd Skarbowy, Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Pracy itp. Wszystkie te jednostki gwarantują naukę zawodu na bardzo wysokim poziomie.

Drzwi otwarte

W tym roku w związku z pandemią drzwi otwarte odbyły się zdalnie. 

zobacz

Kontakty zagraniczne

W przeszłości szkoła współpracowała ściśle ze szkołami z Niemiec i Czech. Obecnie przygotowujemy się do wymiany międzynarodowej w ramach projektu Erasmus.


Koła zainteresowań
Poza kształceniem szkoła dba także o rozwój zainteresowań uczniów. Sprzyjają temu: chór szkolny (działający pod opieką nauczycieli z wykształceniem muzycznym), Szkolny Klub Sportowy (piłka nożna, piłka siatkowa, aerobik i inne formy taneczne), Koło PTTK, Szkolny Klub Przedsiębiorczości. Uczniowie Ekonomika angażują się także w akcje charytatywne poprzez m.in Szkolne Koło Caritas, Psi Patrol Ekonomika, pomoc przy organizacji biegów masowych w Gnieźnie.
Zajęcia pozalekcyjne

- e-sport,

- zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce,

- zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad, rozwijające uzdolnienia i umiejętności uczniów  (m.in. Liga przedmiotowa),

- zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych (matura, egzamin zawodowy),

- kursy obsługi kas fiskalnych.

Historia
Szkoła rozpoczęła działalność w 1901 roku jako Miejska Szkoła Handlowo - Przemysłowa. W ciągu ponad stu lat wielokrotnie zmieniała nazwę, ale zawsze kształciła specjalistów w dziedzinie handlu, ekonomii, organizacji przedsiębiorstw. We wrześniu 2007 roku odbyła się uroczystość nadania patrona i od tamtej pory szkoła nosi imię Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Od 2019 roku placówka funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.