Gniezno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia ZSP Nr 3
Zespół szkół
Adres
Sienkiewicza 6, 62-200 Gniezno
Telefon
61-426-31-53
Fax
61-426-31-53
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Tadeusz Stręk
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Opis

Szkoła Branżowa I Stopnia  kształci w wielu atrakcyjnych  i poszukiwanych na  rynku pracy zawodach : cukiernik, piekarz, stolarz, fryzjer, krawiec, tapicer, murarz-tynkarz, blacharz samochodowy, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji          budowlanych, blacharz izolacji przemysłowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych i innych ciekawych i unikalnych zawodach jak: zegarmistrz, kominiarz, drukarz, cieśla, kaletnik, zdun, kuśnierz, złotnik-jubiler, fotograf, automatyk, mechanik precyzyjny, lakiernik samochodowy, drukarz offsetowy. Cykl kształcenia 3 lata dla wszystkich zawodów. Szkoła ta umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia Szkoły Branżowej I Stopnia oraz przygotowuje do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Nauka kończy się egzaminem czeladniczym organizowanym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu  lub egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie,  organizowanym przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Poznaniu. Po zakończeniu nauki uczniowie mogą znaleźć zatrudnienie w prywatnych i państwowych przedsiębiorstwach. Równocześnie mogą podjąć naukę w Branżowej Szkole II stopnia lub Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

 

 

Oferta
Drzwi otwarte

Drzwi otwarte 25 Kwietnia 2020r od godziny 10.00 do godziny 12.30

Zapraszamy.