Gniezno
Technikum
Technikum w ZSP Nr 3
Zespół szkół
Adres
Sienkiewicza 6, 62-200 Gniezno
Telefon
614263153
Fax
614263153
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Tadeusz Stręk
Typ placówki
Technikum
Opis

Technik budownictwa – klasa z architekturą wnętrz. Nauka trwa 5 lat, obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne. Uczeń zdobywa wyodrębnione w zawodzie kwalifikacje; wykonywanie robót murarskich i tynkarskich, sporządzenie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej, organizacja i kontrolowanie robót budowlanych. W cyklu nauczania przewidziano jeden dzień tygodniowo w kl. I i II na zajęcia praktyczne. Natomiast w kl. III 4-tygodniową praktykę zawodową w firmach budowlanych celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminów  potwierdzających kwalifikacje w zawodzie absolwenci otrzymują tytuł ; technik budownictwa, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach na kierunkach politechnicznych, architektonicznych i innych ścisłych. Absolwenci mają możliwość uzyskania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie: kierownik budowy. Zdobyte w szkole umiejętności pozwalają absolwentom na podjęcie pracy np. w przedsiębiorstwach budowlanych, państwowym nadzorze budowlanym, biurze projektów itp. Absolwent przygotowany jest również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu aranżacji wnętrz.

Technikum Usług Fryzjerskich klasa z wizażem i kreowaniem wizerunki skierowana jest do młodych ludzi, którzy chcieliby związać  swoją przyszłość z pracą w branży fryzjerskiej. Nauka trwa 5 lata, obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie praktyczne. Uczeń zdobywa wyodrębnione w zawodzie kwalifikacje: wykonywanie zabiegów fryzjerskich, projektowanie fryzur. Absolwent  potrafi : wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie, korzystać z technik komputerowych w pracy zawodowej, wdrażać nowości w technikach fryzjerskich. W technikum usług fryzjerskich oferujemy: ABC makijażu i stylizacji paznokci, udział w szkoleniach, pokazach, konkursach fryzjerskich i kosmetycznych. Absolwenci mogą pracować w salonach fryzjerskich w Polsce i za granicą, teatrze, mediach, wysokiej klasy hotelach, pracowniach peruk. Zdobyte kwalifikacje pozwolą także na otworzenie własnego salonu fryzjerskiego lub studia stylizacji fryzur.
Oferta