Gniezno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia w Witkowie
Zespół szkół
Adres
Warszawska 29, 62-230 Witkowo
Telefon
61 477 81 35
Fax
61 477 81 35
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Anna Malendowicz-Koteras
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Witkowie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Witkowie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Witkowie
Opis

Branżowa szkoła I stopnia

Czas trwania nauki: 3 lata


 • nauka wybranego przez ucznia podczas praktycznej nauki zawodu,
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zawodzie podczas zajęć praktycznych i w czasie kursów zawodowych,
 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy ogólnej na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących,
 • dobre przygotowanie do wykonywania zawodu,
 • możliwość zdobycia kwalifikacji ułatwiających podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie,
 • możliwość udziału uczniów w stażach zagranicznych w ramach realizacji projektów mobilności edukacyjnej uczniów (w ubiegłym roku szkolnym staże w Grecji odbywali kucharze i piekarze).
Po ukończeniu szkoły:
 • praca na stanowiskach, gdzie wymagane są wiadomości i umiejętności zdobyte podczas praktycznej nauki zawodu, zatrudnienie w firmach prywatnych,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
 • możliwość kontynuacji nauki.
Oferta
Współpraca z pracodawcami
Szkoła aktywnie współpracuje z pracodawcami w ramach realizacji kształcenia dualnego. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców, z którymi utrzymywane są bieżące kontakty w sprawach uczniów. Ponadto dyrekcja szkoły organizuje coroczne spotkania z pracodawcami, podczas których podsumowuje się miniony rok szkolny w szkole branżowej. Pracodawcy, z którymi współpracujemy prowadzą działalność gospodarczą na terenie gminy Witkowo oraz powiatów gnieźnieńskiego i słupeckiego.
Kontakty zagraniczne
Kontakty z partnerami zagranicznymi w ramach realizacji projektu "Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansa na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy" nr 2017-1-PL01-KA102-036347