Gniezno
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie