Gniezno
Technikum
Technikum w Witkowie
Zespół szkół
Adres
Warszawska 29, 62-230 Witkowo
Telefon
(61) 477 81 35
Fax
(61) 477 81 35
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Anna Malendowicz-Koteras
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum w Witkowie
 • Technikum w Witkowie
 • Technikum w Witkowie
 • Technikum w Witkowie
 • Technikum w Witkowie
 • Technikum w Witkowie
 • Technikum w Witkowie
 • Technikum w Witkowie
Opis


W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych mamy do wyboru 4 technika:

- technikum informatyczne

- technikum ekonomiczne

- technikum logistyczne

- technikum żywienia i usług gastronomicznych

Nauka w technikach trwa:

po szkole podstawowej - 5 lat


Uczniowie technikum równolegle z odbywaniem zajęć edukacyjnych mają możliwość uczestnictwa w projektach :

-Czas Zawodowców BIS – Zawodowa Wielkopolska  (IX 2017 – obecnie)

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z pracodawcami i szkołami. Uczestnictwo ZSP w Witkowie polegało na:

 • organizacji i udziału uczniów w stażach u pracodawców (branża ekonomiczna – 14 uczniów, branża informatyczna – 2 uczniów), staże odbywać się będą u pracodawców z terenu: Gniezna, Witkowa, Powidza.
 • uczestnictwie uczniów technikum informatycznego i ekonomicznego w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Poznańskiej – przez okres tygodnia uczniowie będą korzystali z zajęć laboratoryjnych oraz wyżywienia, zakwaterowania i zwrotu środków za przejazdy komunikacją miejską w Poznaniu. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach laboratoryjnych:  branża ekonomiczna – 14 uczniów, branża informatyczna – 2 uczniów.
 • uzyskanie darowizny w postaci sprzętu  i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach realizacji projektu WRPO 2014+ pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”


- „ZSP w Witkowie otwarte na Europę”, nr 2019-1-PL01-KA102-063597realizowany w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

realizacja projektu polega na zorganizowaniu 2-tygodniowych staży zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach dla 35 uczniów (11 w ramach kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz zawodu kucharz, 8 w ramach kierunku technik informatyk, 10 w ramach kierunku technik ekonomista oraz 6 w ramach kierunku technik logistyk), opieka 3 nauczycieli ZSP w Witkowie przez ten okres.

 - Podjęcie współpracy z ODN w Poznaniu w ramach projektu ”Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020”

- Szkoła jest uczestnikiem podprojektu „Ligi przedmiotowe”

-SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM - ZE SZKOŁY NA RYNEK PRACY. 

Szczegółowe oferty dotyczące poszczególnych techników znajdują się w ich opisach.

Oferta
Kontakty zagraniczne
Kontakty z partnerami zagranicznymi w ramach realizacji projektu "Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansa na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy" nr 2017-1-PL01-KA102-036347
Współpraca z pracodawcami

Szkoła współpracuje z pracodawcami w szerokim zakresie obejmującym:

 • realizację praktyk uczniowskich w ramach praktycznej nauki zawodu,
 • bieżące współdziałanie z pracodawcami z terenu Witkowa, powiatu gnieźnieńskiego oraz słupeckiego podczas realizacji projektów obejmujących staże realizowane przez uczniów naszych techników,
 • spotkania uczniów z pracodawcami w ramach wycieczek i spotkań przedmiotowych.
Osiągnięcia

W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 technika w ZSP Witkowo mogą pochwalić się następującymi osiągnięciami:

I miejsce w  klasyfikacji drużynowej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych na XVIII Powiatowym Konkursie Rozliczeń Podatkowych Typu PIT "FINANSE A MATEMATYKA" - zdobycie Pucharu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie.

II miejsce w  klasyfikacji indywidualnej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych na XVIII Powiatowym Konkursie Rozliczeń Podatkowych Typu PIT "FINANSE A MATEMATYKA" dla uczennicy klasy II technikum ekonomicznego Dominiki Banaszak.

II miejsce w VI konkursie recytatorskim "Niektórzy lubią poezję" dla uczennicy klasy IV technikum informatycznego Wiktorii Zykowskiej.