Gniezno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
Zespół szkół
Adres
Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno
Telefon
614261371
Fax
614261371
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Beata Czechańska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Młodzież na dziedzińcu szkoły
 • Oferta 2020/2021
 • Oferta 2020/2021
 • IX Ogólnopolski Ranking Olimpijski
 • Certyfikat
 • Klasa ratownictwa medycznego
 • Klasa humanistyczno-społeczna
 • Klasa policyjna
 • Klasa sportowa
 • Pasowanie na uczniów III LO
 • Uczestnicy Transgranicznej Konferencji Eksperckiej w naszej szkole
 • Bicie rekordu w RKO
 • Szkolne Jasełka
 • Z wizytą w Sali Tradycji w Poznaniu
 • Wręczenie indeksów w IKE UAM Gniezno
 • Audycja w Radio Gniezno
 • "Zdrowa przerwa"
 • Wolontariat- Bieg Lechitów
 • Wycieczka do Pragi
 • Wyjazd językowy do Hiszpanii
 • Zajęcia z rekreacji ruchowej
 • Sukcesy sportowe
 • Przedstawienia teatralne
 • Drzwi otwarte 2018r.
 • Karnawałowy zawrót głowy
 • Klasa policyjna
 • Obóz survivalowy
 • Pokaz na konferencji bezpieczeństwa
 • Warsztaty chemiczne w PWSZ
 • Obóz narciarski
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
Opis

Bogata oferta szkoły uwzględnia różnorodne kierunki, pozwalające na zdobycie wykształcenia ogólnego, ale także, dzięki umowom z wieloma instytucjami, na odkrycie własnej ścieżki kariery zawodowej. Każdy może w naszej placówce znaleźć klasę z odpowiednio rozszerzonymi przedmiotami, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i planowanym kierunkiem dalszego kształcenia. Szkoła proponuje wiele zajęć pozalekcyjnych. Każdy z uczniów ma szanse aktywnie działać w Samorządzie Uczniowskim, włączając się nie tylko w życie szkoły, ale i miasta oraz powiatu, a także w kołach wolontariackich. Oferujemy również wyjazdy zagraniczne, zajęcia profilowe, obozy sportowe i survivalowe, możliwość uczestnictwa w licznych warsztatach, konferencjach i wykładach.

Rozwijamy pasje i zainteresowania uczniowskie; Tworzymy warunki sprzyjające rozwojowi intelektualnemu; Łączymy tradycje z nowoczesnością; Oferujemy nowoczesne sale lekcyjne i doskonale wyposażone zaplecze sportowe; Uczymy twórczego i kreatywnego myślenia; Jesteśmy szkołą przyjazną uczniowi.

Oferta
Drzwi otwarte
18 kwietnia 2020 r. od godziny 9:00
Dojazd
blisko  dworca PKS i PKP
Współpraca z pracodawcami

Współpracujemy m.in. z instytucjami:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
 • Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Gnieźnie
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
 • Komenda Powiatowa Policji  w Gnieźnie
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie
 • Zakład Karny w Gębarzewie
 • Straż Miejska w Gnieźnie
 • Sąd Rejonowy w Gnieźnie
 • Miejski Ośrodek Kultury Gniezno
 • Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Biuro Podróży Smile Travel
 • Radio Plus Gniezno
 • Radio Gniezno
 • Polski Klub Ekologiczny
 • Sanepid Gniezno
 • Caritas Gniezno
 • Stowarzyszenie MAKI
 • Wielkopolski Bank Żywności w Gnieźnie
 • Stowarzyszenie Civitas Christiana w Gnieźnie
 • Polski Czerwony Krzyż w Gnieźnie
 • LOK
 • i inne
Kontakty zagraniczne

Hiszpania - współpraca ze szkołą językową " Ail Malaga" - wyjazdy do Malagi i Barcelony

wycieczki zagraniczne (raz do roku), umożliwiające poznanie zabytków i kultury odwiedzanych krajów oraz podniesienie kompetencji językowych: Wielka Brytania, Włochy, Francja, Niemcy, Chorwacja, Czechy...

Koła zainteresowań
 • Szkolne Koło Wolontariackie
 • Szkolne Koło Caritas
 • Zespół taneczny
 • Szkolny Klub Sportowy
 • Koło historyczne " Historia dla każdego"
 • Koło chemiczne
 • Koło strzeleckie
 • Koło ratownictwa medycznego
 • Koła przedmiotowe " Maturalnie że zdasz" (j. polski, matematyka, j. angielski, biologia, geografia, chemia , wos)
 • Zajęcia profilowe: edukacja policyjna,edukacja prawna, anatomia, pierwsza pomoc przedmedyczna, komunikacja interpersonalna, rekreacja ruchowa, samoobrona...
Zajęcia pozalekcyjne
 • Szkolne Koło Wolontariackie
 • Szkolne Koło Caritas
 • Zespół taneczny
 • Koło historyczne " Historia dla każdego"
 • Koło chemiczne
 • Koło strzeleckie
 • Koło ratownictwa medycznego
 • Koła przedmiotowe " Maturalnie że zdasz" (j. polski, matematyka, j. angielski, biologia, geografia, chemia , wos)
 • Zajęcia profilowe: edukacja policyjna,edukacja prawna, anatomia, pierwsza pomoc przedmedyczna, komunikacja interpersonalna, rekreacja ruchowa, samoobrona, 
 • Szkolny Klub Sportowy
Historia

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie zainicjowało swoją działalność 1 września 1994 roku. Szkoła powstała dzięki aktywności, współpracy i determinacji wielu osób, które dostrzegały konieczność utworzenia w Gnieźnie trzeciego liceum. Pozytywny klimat, jaki powstał wokół tej inicjatywy, zrozumienie władz samorządowych, przez długi czas napotykały na barierę w postaci braku odpowiedniej siedziby. Taki stan rzeczy trwał do wiosny 1994 roku, kiedy sprawy nabrały bardziej realnego kształtu i właściwego tempa. Gdy zlikwidowano jednostkę wojskową, stacjonującą przy ulicy Sobieskiego, okazało się, że to właściwe miejsce dla nowej szkoły. I tak, w kilku pomieszczeniach znajdujących się na parterze tego przestronnego budynku, 1.09.1994 r. otwarto dwie klasy pierwsze.

Bardzo szybko szkoła zaczęła się rozwijać. Otwierano kolejne oddziały. W miarę potrzeb i posiadanych środków, w następnych latach, remontowano kolejne sale lekcyjne, korytarze i klatkę schodową. Z programów unijnych otrzymano środki na dwie nowoczesne pracownie komputerowe i pracownię multimedialną.

W roku 2013 zakończyła się trwająca 2 lata rewitalizacja całego obiektu pokoszarowego, czyniąc tym samym budynek przy ul. Sobieskiego nowoczesnym, przestronnym, pięknym obiektem, w pełni przystosowanym do potrzeb uczniów, w tym osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy).

Dziś III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego to szkoła mieszcząca się na trzech kondygnacjach (pomieszczenia w piwnicy, na parterze i I piętrze), posiadająca niemal 20 sal lekcyjnych, aulę i nowoczesną (otwartą 1.09.2018 r.) salę gimnastyczną, w której miała miejsce Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019. W roku szkolnym 2019/2020 obchodziliśmy 25-lecie istnienia szkoły.

 Patron

Imię Jana III Sobieskiego nadano III Liceum Ogólnokształcącemu w Gnieźnie, po prawie dwuletnim okresie starań, 1 września 2000 roku. Nadanie imienia poprzedzone było społeczną debatą nad wyborem Patrona. Po szkolnym głosowaniu i akceptacji Starostwa Powiatowego, patronem został Jan III Sobieski. Szkoła została wpisana na listę członków rzeczywistych Polskiego Stowarzyszenia Imienia Króla Jana III Sobieskiego z siedzibą w Gliwicach.

Zakres wiekowy
14-19 lat
Osiągnięcia

Najlepsze Europejskie Szkoły Praworządności RP - SREBRNA SZKOŁA 2020 - RANKING OLIMPIJSKI

ZADOWOLONY KONSUMENT- Certyfikat potwierdzający najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych

Sukcesy uczniowskie:

 Olimpiada  Wiedzy o Prawie 

 Olimpiada Wiedzy o Mediach

 Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

Olimpiada Teologii Katolickiej

Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie pod patronatem min. Sprawiedliwości

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny " ALCHEMIK"

Wielkopolski Konkurs Historyczny „Marszałek Józef Piłsudski” 

Turniej klas policyjnych 

i wiele innych na szczeblach wojewódzkich i powiatowych

Najwyższe miejsca w LICEALIADZIE:  piłka ręczna, unihokej, koszykówka, tenis stołowy