Ostróda
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Ostróda
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. J.Bażyńskiego w Ostródzie Drwęcka 2, 14-100, Ostróda 37 0/0
I A politechniczna 9 0/0
I B humanistyczna 13 0/0
I C medyczna 7 0/0
I D uniwersytecka 8 0/0
Liceum Ogólnokształcące Nr II (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 Ostróda 12 0/0
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY POLICYJNY 9 0/0
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY WOJSKOWY 3 0/0
Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg 7 0/0
A wojskowa 7 0/0
B psychologiczno-pedagogiczna 0 0/0
Liceum Ogólnokształcące Nr II (ZSL) im. Leona Kruczkowskiego w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg 31 0/0
1A (politechniczna) 22 0/0
1B (humanistyczna) 6 0/0
1C (medyczna) 3 0/0
Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda 26 0/0
Technik logistyk (Logistyka wojskowa) 15 0/0
Technik mechanik(programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych komputerowo) 2 0/0
Technik usług fryzjerskich 7 0/0
Technik mechanik ( montaż i obsługa maszyn i urządzeń) 0 0/0
Technik reklamy 2 0/0
Technik spawalnictwa(nowość) 0 0/0
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 OSTRÓDA 41 0/0
Technik ekonomista 7 0/0
Technik handlowiec 3 0/0
Technik rachunkowości 0 0/0
Technik informatyk 5 0/0
Technik analityk 5 0/0
Technik spedytor 11 0/0
Technik organizacji turystyki 3 0/0
Technik żywienia i usług gastronomicznych 7 0/0
Technik eksploatacji portów i terminali 0 0/0
Technik żeglugi śródlądowej 0 0/0
Technikum nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100 OSTRÓDA 46 0/0
TG - Technik żywienia i usług gastronomicznych 13 0/0
TM - Technik mechatronik 2 0/0
GEO - Technik geodeta 8 0/0
TH - Technik hotelarstwa 0 0/0
TI - Technik informatyk 4 0/0
TPS - Technik pojazdów samochodowych 0 0/0
TEN - Technik energetyk 0 0/0
TTŻ - Technik technologii żywności 0 0/0
SEO - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0 0/0
TA -Technik agrobiznesu 7 0/0
TMR - Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 8 0/0
TAK - Technik architektury krajobrazu 4 0/0
Technikum Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg 0 0/0
TG 0 0/0
TH 0 0/0
TD 0 0/0
Technikum Nr 2 (ZSL) w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg 6 0/0
1T (technik informatyk) 6 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Wyszyńskiego 2, 14-100, Ostróda 5 0/0
Mechanik monter maszyn i urządzeń (klasa patronacka WSO) 0 0/0
Operator obrabiarek skrawających(obrabiarki sterowane komputerowo) 0 0/0
Mechanik pojazdów samochodowych 3 0/0
Fryzjer 0 0/0
Wielozawodowa 2 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100, Ostróda 0 0/0
Cukiernik 0 0/0
Kucharz 0 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100, Ostróda 30 0/0
A - Mechanik pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne w szkole 7 0/0
A - Mechanik pojazdów samochodowych - młodociany pracownik 5 0/0
B - Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 1 0/0
D - Elektromechanik - młodociany pracownik 2 0/0
F - Kucharz - zajęcia praktyczne w szkole 8 0/0
F - Kucharz - mlodociany pracownik 7 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300, Morąg 21 0/0
AW 21 0/0