Ostróda
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Ostróda
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Wyszyńskiego 2, 14-100, Ostróda 118 0/0
Wielozawodowa 40 0/0
Mechanik - monter maszyn i urządzeń - klasa patronacka WSO 5 0/0
Operator obrabiarek skrawających 15 0/0
Ślusarz 15 0/0
Stolarz 3 0/0
Mechanik pojazdów samochodowych 2 0/0
Fryzjer 1 0/0
Tapicer (tapicerstwo jachtowe) 15 0/0
Krawiec (krawiectwo jachtowe) 14 0/0
Kucharz 8 0/0
Sprzedawca 0 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100, Ostróda 30 0/0
Cukiernik 15 0/0
Kucharz 15 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100, Ostróda 19 0/0
A - mechanik pojazdów samochodowych 2 0/0
B - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 8 0/0
D - elektromechanik 0 0/0
F - kucharz 9 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300, Morąg 15 0/0
Klasa wielozawodowa 15 0/0
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. J.Bażyńskiego w Ostródzie Drwęcka 2, 14-100, Ostróda 38 0/0
I A 9 0/0
I B 9 0/0
I C 8 0/0
I D 12 0/0
Liceum Ogólnokształcące Nr II (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 Ostróda 13 0/0
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY WOJSKOWY 8 0/0
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY POLICYJNY 5 0/0
Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg 3 0/0
Klasa wojskowa 3 0/0
Klasa psychologiczno-pedagogiczna 0 0/0
Liceum Ogólnokształcące Nr II (ZSL) im. Leona Kruczkowskiego w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg 39 0/0
Ap politechniczna 19 0/0
Bp humanistyczna 6 0/0
Cp medyczna 14 0/0
Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda 36 0/0
Technik mechanik /mechanik monter maszyn i urządzeń/ - klasa patronacka WSO 15 0/0
Technik logistyk 2 0/0
Technik mechanik /programowanie i obsługa obrabiarek CNC/ 0 0/0
Technik chłodnictwa i klimatyzacji 0 0/0
Technik elektryk 0 0/0
Technik usług fryzjerskich 1 0/0
Technik reklamy 3 0/0
Technik spedytor 0 0/0
Technik architektury krajobrazu 15 0/0
Technik przemysłu mody 0 0/0
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 OSTRÓDA 18 0/0
Technik hotelarstwa 2 0/0
Technik handlowiec 0 0/0
Technik ekonomista 3 0/0
Technik żywienia i usług gastronomicznych 2 0/0
Technik informatyk 4 0/0
Technik analityk 3 0/0
Technik spedytor 2 0/0
Technik eksploatacji portów i terminali - nie będzie prowadzony nabór, likwidacja oddziału w roku 2019/2020 0 0/0
Technik żeglugi śródlądowej 0 0/0
Technik budowy jednostek pływających 0 0/0
Technik organizacji turystyki 2 0/0
Technikum nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100 OSTRÓDA 33 0/0
TH - technik hotelarstwa 1 0/0
TG - technik żywienia i usług gastronomicznych 4 0/0
TI - technik informatyk 7 0/0
TM - technik mechatronik 11 0/0
TPS - technik pojazdów samochodowych 0 0/0
TOR - technik reklamy 3 0/0
TAK - technik architektury krajobrazu 2 0/0
GEO - technik geodeta 0 0/0
TA - technik agrobiznesu 3 0/0
TMR - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 2 0/0
Technikum Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg 46 0/0
Technik żywienia i usług gastronomicznych 23 0/0
Technik technologi drewna 0 0/0
Technik hotelarstwa 23 0/0
Technikum Nr 2 (ZSL) w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg 7 0/0
Tp technik informatyk 7 0/0