Ostróda
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Ostróda
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Wyszyńskiego 2, 14-100, Ostróda
Wielozawodowa
Mechanik - monter maszyn i urządzeń - klasa patronacka WSO
Operator obrabiarek skrawających
Ślusarz
Stolarz
Mechanik pojazdów samochodowych
Fryzjer
Tapicer (tapicerstwo jachtowe)
Krawiec (krawiectwo jachtowe)
Kucharz
Sprzedawca
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100, Ostróda
Cukiernik
Kucharz
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100, Ostróda
A - mechanik pojazdów samochodowych
B - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
D - elektromechanik
F - kucharz
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300, Morąg
Klasa wielozawodowa
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. J.Bażyńskiego w Ostródzie Drwęcka 2, 14-100, Ostróda
I A
I B
I C
I D
Liceum Ogólnokształcące Nr II (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 Ostróda
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY WOJSKOWY
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY POLICYJNY
Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg
Klasa wojskowa
Klasa psychologiczno-pedagogiczna
Liceum Ogólnokształcące Nr II (ZSL) im. Leona Kruczkowskiego w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg
Ap politechniczna
Bp humanistyczna
Cp medyczna
Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda
Technik mechanik /mechanik monter maszyn i urządzeń/ - klasa patronacka WSO
Technik logistyk
Technik mechanik /programowanie i obsługa obrabiarek CNC/
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technik elektryk
Technik usług fryzjerskich
Technik reklamy
Technik spedytor
Technik architektury krajobrazu
Technik przemysłu mody
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 OSTRÓDA
Technik hotelarstwa
Technik handlowiec
Technik ekonomista
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik informatyk
Technik analityk
Technik spedytor
Technik eksploatacji portów i terminali - nie będzie prowadzony nabór, likwidacja oddziału w roku 2019/2020
Technik żeglugi śródlądowej
Technik budowy jednostek pływających
Technik organizacji turystyki
Technikum nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100 OSTRÓDA
TH - technik hotelarstwa
TG - technik żywienia i usług gastronomicznych
TI - technik informatyk
TM - technik mechatronik
TPS - technik pojazdów samochodowych
TOR - technik reklamy
TAK - technik architektury krajobrazu
GEO - technik geodeta
TA - technik agrobiznesu
TMR - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Technikum Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik technologi drewna
Technik hotelarstwa
Technikum Nr 2 (ZSL) w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg
Tp technik informatyk