Ostróda
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Ostróda
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. J.Bażyńskiego w Ostródzie Drwęcka 2, 14-100, Ostróda 148 0/0
I A politechniczna 30 0/0
I B humanistyczna 29 0/0
I C medyczna 30 0/0
I D ekonomiczna 29 0/0
I E uniwersytecka 30 0/0
Liceum Ogólnokształcące Nr II (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 Ostróda 29 0/0
LO KLASA WOJSKOWA 29 0/0
Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg 30 0/0
I LO klasa wojskowa 30 0/0
Liceum Ogólnokształcące Nr II (ZSL) im. Leona Kruczkowskiego w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg 90 0/0
1A matematyczno-geograficzna 30 0/0
1B humanistyczna 30 0/0
1C biologiczno-chemiczna 30 0/0
Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda 105 0/0
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 15 0/0
TECHNIK MECHANIK - MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 0 0/0
TECHNIK MECHANIK - PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA MASZYN CNC 15 0/0
TECHNIK LOGISTYK 30 0/0
TECHNIK REKLAMY 25 0/0
TECHNIK SPAWALNICTWA 20 0/0
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 OSTRÓDA 187 0/0
TECHNIK SPEDYTOR 30 0/0
TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 16 0/0
TECHNIK HANDLOWIEC 11 0/0
TECHNIK EKONOMISTA 32 0/0
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 30 0/0
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 20 0/0
TECHNIK INFORMATYK 30 0/0
TECHNIK ANALITYK 18 0/0
Technikum nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100 OSTRÓDA 179 0/0
TM - Technik mechatronik 20 0/0
GEO - Technik geodeta 15 0/0
TH - Technik hotelarstwa 32 0/0
TI - Technik informatyk 23 0/0
TPS - Technik pojazdów samochodowych 23 0/0
TA -Technik agrobiznesu 18 0/0
TMR - Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 16 0/0
TAK - Technik architektury krajobrazu 32 0/0
Technikum Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg 30 0/0
TH technik hotelarstwa 15 0/0
TG technik żywienia i usług gastronomicznych 0 0/0
TD technik technologii drewna 0 0/0
T technik handlowiec 15 0/0
Technikum Nr 2 (ZSL) w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg 32 0/0
1T technik informatyk 32 0/0
Technikum im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrocinie Dobrocin 3, Dobrocin, 14-330 Małdyty 96 0/0
I LT - Technik weterynarii 24 0/0
I PT - Technik żywienia i usług gastronomicznych 24 0/0
I MT - Technik agrobiznesu 0 0/0
I BT - Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 24 0/0
I HT - Technik architektury krajobrazu 24 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Wyszyńskiego 2, 14-100, Ostróda 125 0/0
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH1 - PRACOWNIK MŁODOCIANY 20 0/0
MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ - ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W SZKOLE 0 0/0
FRYZJER - PRACOWNIK MŁODOCIANY 30 0/0
SPRZEDAWCA - PRACOWNIK MŁODOCIANY 15 0/0
KUCHARZ - PRACOWNIK MŁODOCIANY 15 0/0
ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY - PRACOWNIK MŁODOCIANY 30 0/0
CUKIERNIK - PRACOWNIK MŁODOCIANY 15 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100, Ostróda 0/0
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300, Morąg 90 0/0
I aw klasa wielozawodowa 90 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100, Ostróda 116 0/0
A - Mechanik pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne w szkole 18 0/0
A - Mechanik pojazdów samochodowych - młodociany pracownik 14 0/0
B - Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 0 0/0
D - Elektromechanik - młodociany pracownik 20 0/0
F - Kucharz - zajęcia praktyczne w szkole 14 0/0
F - Kucharz - mlodociany pracownik 20 0/0
H - Pracownik obsługi hotelowej - zajęcia praktyczne w szkole 15 0/0
H - Pracownik obsługi hotelowej - młodociany pracownik 15 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrocinie Dobrocin 3, Dobrocin, 14-330 Małdyty 24 0/0
I BB - Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 24 0/0