Ostróda
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Ostróda
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. J.Bażyńskiego w Ostródzie Drwęcka 2, 14-100, Ostróda
I A politechniczna
I B humanistyczna
I C medyczna
I D uniwersytecka
Liceum Ogólnokształcące Nr II (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 Ostróda
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY POLICYJNY
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY WOJSKOWY
Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg
A wojskowa
B psychologiczno-pedagogiczna
Liceum Ogólnokształcące Nr II (ZSL) im. Leona Kruczkowskiego w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg
1A (politechniczna)
1B (humanistyczna)
1C (medyczna)
Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda
Technik logistyk (Logistyka wojskowa)
Technik mechanik(programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych komputerowo)
Technik usług fryzjerskich
Technik mechanik ( montaż i obsługa maszyn i urządzeń)
Technik reklamy
Technik spawalnictwa(nowość)
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 OSTRÓDA
Technik ekonomista
Technik handlowiec
Technik rachunkowości
Technik informatyk
Technik analityk
Technik spedytor
Technik organizacji turystyki
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik żeglugi śródlądowej
Technikum nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100 OSTRÓDA
TG - Technik żywienia i usług gastronomicznych
TM - Technik mechatronik
GEO - Technik geodeta
TH - Technik hotelarstwa
TI - Technik informatyk
TPS - Technik pojazdów samochodowych
TEN - Technik energetyk
TTŻ - Technik technologii żywności
SEO - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
TA -Technik agrobiznesu
TMR - Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
TAK - Technik architektury krajobrazu
Technikum Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg
TG
TH
TD
Technikum Nr 2 (ZSL) w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg
1T (technik informatyk)
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Wyszyńskiego 2, 14-100, Ostróda
Mechanik monter maszyn i urządzeń (klasa patronacka WSO)
Operator obrabiarek skrawających(obrabiarki sterowane komputerowo)
Mechanik pojazdów samochodowych
Fryzjer
Wielozawodowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100, Ostróda
Cukiernik
Kucharz
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100, Ostróda
A - Mechanik pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne w szkole
A - Mechanik pojazdów samochodowych - młodociany pracownik
B - Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
D - Elektromechanik - młodociany pracownik
F - Kucharz - zajęcia praktyczne w szkole
F - Kucharz - mlodociany pracownik
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300, Morąg
AW