Ostróda
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Ostróda
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Wyszyńskiego 2, 14-100, Ostróda 195 71/123
Wielozawodowa 45 8/17
Mechanik - monter maszyn i urządzeń - klasa patronacka WSO 15 6/14
Operator obrabiarek skrawających 15 0/4
Ślusarz 15 0/6
Stolarz 15 9/18
Mechanik pojazdów samochodowych 15 12/32
Fryzjer 15 17/28
Tapicer (tapicerstwo jachtowe) 15 0/2
Krawiec (krawiectwo jachtowe) 15 1/3
Kucharz 15 6/17
Sprzedawca 15 12/22
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100, Ostróda 30 0/17
Cukiernik 15 0/11
Kucharz 15 0/8
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100, Ostróda 75 54/95
A - mechanik pojazdów samochodowych 30 24/50
B - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 15 7/20
D - elektromechanik 15 17/41
F - kucharz 15 6/22
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300, Morąg 30 42/57
Klasa wielozawodowa 30 42/57
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. J.Bażyńskiego w Ostródzie Drwęcka 2, 14-100, Ostróda 120 186/233
I A 30 41/75
I B 30 45/84
I C 30 67/104
I D 30 33/103
Liceum Ogólnokształcące Nr II (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 Ostróda 36 66/105
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY WOJSKOWY 18 29/62
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY POLICYJNY 18 37/71
Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg 60 38/84
Klasa wojskowa 30 37/64
Klasa psychologiczno-pedagogiczna 30 1/25
Liceum Ogólnokształcące Nr II (ZSL) im. Leona Kruczkowskiego w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg 90 73/104
Ap politechniczna 30 18/31
Bp humanistyczna 30 37/58
Cp medyczna 30 18/39
Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda 165 83/173
Technik mechanik /mechanik monter maszyn i urządzeń/ - klasa patronacka WSO 15 2/8
Technik logistyk 30 34/68
Technik mechanik /programowanie i obsługa obrabiarek CNC/ 15 1/8
Technik chłodnictwa i klimatyzacji 15 0/3
Technik elektryk 15 8/20
Technik usług fryzjerskich 15 17/28
Technik reklamy 15 13/39
Technik spedytor 15 4/30
Technik architektury krajobrazu 15 4/24
Technik przemysłu mody 15 0/10
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 OSTRÓDA 199 142/302
Technik hotelarstwa 15 9/42
Technik handlowiec 15 2/34
Technik ekonomista 20 31/81
Technik żywienia i usług gastronomicznych 15 13/32
Technik informatyk 34 39/78
Technik analityk 15 8/38
Technik spedytor 20 17/72
Technik eksploatacji portów i terminali - nie będzie prowadzony nabór, likwidacja oddziału w roku 2019/2020 15 0/0
Technik żeglugi śródlądowej 15 2/8
Technik budowy jednostek pływających 15 3/16
Technik organizacji turystyki 20 18/53
Technikum nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100 OSTRÓDA 190 133/267
TH - technik hotelarstwa 20 20/46
TG - technik żywienia i usług gastronomicznych 20 14/33
TI - technik informatyk 30 23/83
TM - technik mechatronik 20 7/27
TPS - technik pojazdów samochodowych 15 5/30
TOR - technik reklamy 20 13/53
TAK - technik architektury krajobrazu 15 14/31
GEO - technik geodeta 15 6/29
TA - technik agrobiznesu 20 17/34
TMR - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 15 14/22
Technikum Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg 90 26/56
Technik żywienia i usług gastronomicznych 30 7/20
Technik technologi drewna 30 5/11
Technik hotelarstwa 30 14/33
Technikum Nr 2 (ZSL) w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg 30 30/50
Tp technik informatyk 30 30/50