Ostróda
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Ostróda
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. J.Bażyńskiego w Ostródzie Drwęcka 2, 14-100, Ostróda 40 0/0
I A politechniczna 10 0/0
I B humanistyczna 11 0/0
I C medyczna 10 0/0
I D uniwersytecka 9 0/0
Liceum Ogólnokształcące Nr II (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 Ostróda 4 0/0
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY POLICYJNY 2 0/0
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY WOJSKOWY 2 0/0
Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg 6 0/0
LO wojskowa 6 0/0
LO psychologiczno-pedagogiczna 0 0/0
Liceum Ogólnokształcące Nr II (ZSL) im. Leona Kruczkowskiego w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg 10 0/0
1A (politechniczna) 0 0/0
1B (humanistyczna) 5 0/0
1C (medyczna) 5 0/0
Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda 3 0/0
Technik mechanik (montaż i obsługa maszyn i urządzeń) PATRONAT WAGON SERVICE OSTRÓDA 0 0/0
Technik mechanik (programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych komputerowo) CNC - NOWOŚĆ! 1 0/0
Technik Spawalnictwa - NOWOŚĆ 0 0/0
Technik logistyk - SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA! 1 0/0
Technik reklamy 0 0/0
Technik usług fryzjerskich 1 0/0
Technik elektryk 0 0/0
Technik chłodnictwa i klimatyzacji 0 0/0
Technik przemysłu mody 0 0/0
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 OSTRÓDA 26 0/0
Technik informatyk 4 0/0
Technik hotelarstwa 0 0/0
Technik handlowiec 3 0/0
Technik ekonomista 4 0/0
Technik rachunkowości 0 0/0
Technik żywienia i usług gastronomicznych 5 0/0
Technik organizacji turystyki 5 0/0
Technik analityk 0 0/0
Technik spedytor 0 0/0
Technik żeglugi śródlądowej 5 0/0
Technik budowy jednostek pływających 0 0/0
Technikum nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100 OSTRÓDA 46 0/0
TH - technik hotelarstwa 13 0/0
TI - technik informatyk 10 0/0
TM - technik mechatronik 5 0/0
TPS - technik pojazdów samochodowych 9 0/0
TAK - technik architektury krajobrazu 1 0/0
SEO - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0 0/0
GEO - technik geodeta 0 0/0
TA - technik agrobiznesu 6 0/0
TMR - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 2 0/0
TG - technik żywienia i usług gastronomicznych 0 0/0
Technikum Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg 10 0/0
Technik żywienia i usług gastronomicznych 4 0/0
Technik hotelarstwa 6 0/0
Technik technologii drewna 0 0/0
Technikum Nr 2 (ZSL) w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg 4 0/0
1T (technik informatyk) 4 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Wyszyńskiego 2, 14-100, Ostróda 15 0/0
mechanik - monter maszyn i urządzeń (klasa patronacka WSO Ostróda) 0 0/0
operator obrabiarek skrawających( obrabiarki CNC) 0 0/0
mechanik pojazdów samochodowych 0 0/0
kucharz 1 0/0
fryzjer 0 0/0
sprzedawca 4 0/0
Wielozawodowy 10 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100, Ostróda 0 0/0
Cukiernik 0 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100, Ostróda 8 0/0
A - mechanik pojazdów samochodowych 5 0/0
B - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 0 0/0
D - mechatronik lub elektromechanik 3 0/0
F -kucharz 0 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300, Morąg 21 0/0
Wielozawodowa 21 0/0