Ostróda
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Ostróda
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Wyszyńskiego 2, 14-100, Ostróda 195 0/0
Wielozawodowa 45 0/0
Mechanik - monter maszyn i urządzeń - klasa patronacka WSO 15 0/0
Operator obrabiarek skrawających 15 0/0
Ślusarz 15 0/0
Stolarz 15 0/0
Mechanik pojazdów samochodowych 15 0/0
Fryzjer 15 0/0
Tapicer (tapicerstwo jachtowe) 15 0/0
Krawiec (krawiectwo jachtowe) 15 0/0
Kucharz 15 0/0
Sprzedawca 15 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100, Ostróda 30 0/0
Cukiernik 15 0/0
Kucharz 15 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100, Ostróda 60 0/0
A - mechanik pojazdów samochodowych 15 0/0
B - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 15 0/0
D - elektromechanik 15 0/0
F - kucharz 15 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300, Morąg 30 0/0
Klasa wielozawodowa 30 0/0
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. J.Bażyńskiego w Ostródzie Drwęcka 2, 14-100, Ostróda 120 0/0
I A 30 0/0
I B 30 0/0
I C 30 0/0
I D 30 0/0
Liceum Ogólnokształcące Nr II (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 Ostróda 30 0/0
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY WOJSKOWY 15 0/0
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY POLICYJNY 15 0/0
Liceum Ogólnokształcące Nr III (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda 0/0
Oferta w przygotowaniu
Liceum Ogólnokształcące Nr IV (Staszic) w Ostródzie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda 0/0
Oferta w przygotowaniu
Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg 60 0/0
Klasa wojskowa 30 0/0
Klasa psychologiczno-pedagogiczna 30 0/0
Liceum Ogólnokształcące Nr II (ZSL) im. Leona Kruczkowskiego w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg 96 0/0
Ap politechniczna 32 0/0
Bp humanistyczna 32 0/0
Cp medyczna 32 0/0
Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda 165 0/0
Technik mechanik /mechanik monter maszyn i urządzeń/ - klasa patronacka WSO 15 0/0
Technik logistyk 30 0/0
Technik mechanik /programowanie i obsługa obrabiarek CNC/ 15 0/0
Technik chłodnictwa i klimatyzacji 15 0/0
Technik elektryk 15 0/0
Technik usług fryzjerskich 15 0/0
Technik reklamy 15 0/0
Technik spedytor 15 0/0
Technik architektury krajobrazu 15 0/0
Technik przemysłu mody 15 0/0
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 OSTRÓDA 165 0/0
Technik hotelarstwa 15 0/0
Technik handlowiec 15 0/0
Technik ekonomista 15 0/0
Technik żywienia i usług gastronomicznych 15 0/0
Technik informatyk 15 0/0
Technik analityk 15 0/0
Technik spedytor 15 0/0
Technik eksploatacji portów i terminali 15 0/0
Technik żeglugi śródlądowej 15 0/0
Technik budowy jednostek pływających 15 0/0
Technik organizacji turystyki 15 0/0
Technikum nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100 OSTRÓDA 175 0/0
TH - technik hotelarstwa 20 0/0
TG - technik żywienia i usług gastronomicznych 20 0/0
TI - technik informatyk 20 0/0
TM - technik mechatronik 20 0/0
TPS - technik pojazdów samochodowych 15 0/0
TOR - technik reklamy 20 0/0
TAK - technik architektury krajobrazu 15 0/0
GEO - technik geodeta 15 0/0
TA - technik agrobiznesu 15 0/0
TMR - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 15 0/0
Technikum Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg 90 0/0
Technik żywienia i usług gastronomicznych 30 0/0
Technik technologi drewna 30 0/0
Technik hotelarstwa 30 0/0
Technikum Nr 2 (ZSL) w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg 32 0/0
Tp technik informatyk 32 0/0