Ostróda
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Ostróda
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. J.Bażyńskiego w Ostródzie Drwęcka 2, 14-100, Ostróda 150 64/95
I A politechniczna 30 9/17
I B humanistyczna 30 15/33
I C medyczna 30 16/37
I D ekonomiczna 30 11/26
I E uniwersytecka 30 13/45
Liceum Ogólnokształcące Nr II (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 Ostróda 30 16/23
LO KLASA WOJSKOWA 30 16/23
Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg 30 3/21
I LO klasa wojskowa 30 3/21
Liceum Ogólnokształcące Nr II (ZSL) im. Leona Kruczkowskiego w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg 90 33/51
1A matematyczno-geograficzna 30 9/22
1B humanistyczna 30 13/28
1C biologiczno-chemiczna 30 11/14
Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda 105 4/20
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 15 0/3
TECHNIK MECHANIK - MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 15 0/3
TECHNIK MECHANIK - PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA MASZYN CNC 15 1/4
TECHNIK LOGISTYK 30 0/7
TECHNIK REKLAMY 15 3/6
TECHNIK SPAWALNICTWA 15 0/3
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 OSTRÓDA 160 79/147
TECHNIK SPEDYTOR 32 8/30
TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 16 4/14
TECHNIK HANDLOWIEC 16 1/26
TECHNIK EKONOMISTA 16 11/32
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 16 18/47
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 16 11/36
TECHNIK INFORMATYK 32 12/29
TECHNIK ANALITYK 16 14/29
Technikum nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100 OSTRÓDA 188 42/99
TM - Technik mechatronik 17 6/15
GEO - Technik geodeta 17 2/20
TH - Technik hotelarstwa 30 7/20
TI - Technik informatyk 30 10/27
TPS - Technik pojazdów samochodowych 30 3/9
TA -Technik agrobiznesu 17 1/7
TMR - Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 17 3/4
TAK - Technik architektury krajobrazu 30 10/33
Technikum Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg 60 10/37
TH technik hotelarstwa 15 2/17
TG technik żywienia i usług gastronomicznych 15 1/11
TD technik technologii drewna 15 3/8
T technik handlowiec 15 4/10
Technikum Nr 2 (ZSL) w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg 30 16/34
1T technik informatyk 30 16/34
Technikum im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrocinie Dobrocin 3, Dobrocin, 14-330 Małdyty 60 42/57
I LT - Technik weterynarii 12 9/12
I PT - Technik żywienia i usług gastronomicznych 12 11/16
I MT - Technik agrobiznesu 12 0/2
I BT - Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 12 13/18
I HT - Technik architektury krajobrazu 12 9/17
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Wyszyńskiego 2, 14-100, Ostróda 120 4/9
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - PRACOWNIK MŁODOCIANY 15 1/2
MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ - ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W SZKOLE 15 0/1
FRYZJER - PRACOWNIK MŁODOCIANY 15 2/4
SPRZEDAWCA - PRACOWNIK MŁODOCIANY 15 1/2
KUCHARZ - PRACOWNIK MŁODOCIANY 15 0/1
ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY - PRACOWNIK MŁODOCIANY 30 0/0
CUKIERNIK - PRACOWNIK MŁODOCIANY 15 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100, Ostróda 0/0
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300, Morąg 60 9/15
I aw klasa wielozawodowa 60 9/15
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100, Ostróda 136 7/13
A - Mechanik pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne w szkole 17 2/3
A - Mechanik pojazdów samochodowych - młodociany pracownik 17 2/3
B - Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 17 0/2
D - Elektromechanik - młodociany pracownik 17 1/2
F - Kucharz - zajęcia praktyczne w szkole 17 0/0
F - Kucharz - mlodociany pracownik 17 0/1
H - Pracownik obsługi hotelowej - zajęcia praktyczne w szkole 17 0/2
H - Pracownik obsługi hotelowej - młodociany pracownik 17 2/3
Branżowa Szkoła I stopnia im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrocinie Dobrocin 3, Dobrocin, 14-330 Małdyty 24 7/10
I BB - Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 24 7/10