Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
Zespół szkół
Adres
Kardynała Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda
Telefon
89 6465278
Fax
89 6469141
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Anna Teodorowicz
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Zapraszamy!
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Super oferta!
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • wolontariusze w akcji
 • Pracownia obrabiarek CNC
 • Lecimy do Grecji! Erasmus+
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Nad Kanałem Korynckim
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Partner-WSO
 • Partner-WSO
 • Partner-WSO
 • Pracownia obrabiarek CNC
 • Pracownia obróbki ręcznej
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Pracownia CAD/CAM
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Z życia szkoły
 • Kultowe miejsce!
 • Z życia szkoły
 • Z życia szkoły
 • Spływ kajakowy
 • Z życia szkoły
 • Z życia szkoły
 • Z życia szkoły
 • Z życia szkoły
 • Z życia szkoły
 • Z życia szkoły
Opis

Szkoła z największym doświadczeniem w kształceniu zawodowym – 75 lat istnienia!

- Kształcimy fachowców dla dużych firm w regionie m.in.: WSO Ostróda, OSI Food Solutions Poland Sp.z o.o. Górka, Zakład Tapicerstwa Okrętowego „Pacyfik”, Ekobud Ostróda, Mazury Sp. Z o.o. w Ostródzie, Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. Oddział w Morlinach, MPEC Sp. z o.o. 

- Stała współpraca z Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców oraz Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP w Ostródzie.

- Kształcenie zawodowe we wszystkich zawodach, we współpracy z przodującymi na rynku przedsiębiorcami.

- Możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności w systemie kursowym organizowanym w szkole.

- Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia, możliwość uzupełnienia wykształcenia w Liceum Ogólnokształcącym w formie  zaocznej  lub kontynuacja nauki w branżowej szkole II stopnia w celu uzyskania tytułu technika.

- Pomoc w poszukiwaniu atrakcyjnych praktyk zawodowych.

- Dodatkowe bezpłatne kursy:   programowanie robotów,    operator wózków widłowych, projektowanie 2D  i 3D, kurs na bezdotykowe kasy fiskalne i inne

- Nauka jazdy za darmo (kat. B -mechanik pojazdów samochodowych).

- Doskonała baza sportowa: dwie siłownie, dwie sale gimnastyczne


- Profesjonalna i życzliwa kadra pedagogiczna.

- Sale lekcyjne i świetlica wyposażone w sprzęt audiowizualny, multimedialny.

- Ogólnodostępny internet.

- Szkoła skomputeryzowana, wdrożony e – dziennik.

- Dobrze wyposażone Pracownie Ćwiczeń Praktycznych.

- Opieka specjalistów: pedagog, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, psycholog, logopeda.

- Dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych oraz z niepowodzeniami edukacyjnymi.

- Udział w projektach:

 Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowychprojekt realizowany od  1 kwiecień 2017 do 31 sierpnia 2019. Celem projektu jest nabycie/podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy przez 60 os dorosłych z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez realizację Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych  (KKZ)  i Kursu Umiejętności Zawodowych (KUZ) w okresie od 1.04.2017-30.08.2019 w zawodach takich jak: fryzjer, krawiec, kucharz, technik przemysłu mody, technik elektryk, technik organizacji żywienia i usług gastronomicznych. Efekt: uzyskanie przez minimum 24 osoby świadectwa potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie.

„Zawodowcy na start” - projekt realizowany w okresie od 2 stycznia 2017r. do 28 lutego 2019r. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnia uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. W projekcie wzięli udział uczniowie w zawodach: technik logistyk, technik mechanik, technik architektury krajobrazu, technik usług fryzjerskich, elektromechanik, kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych.  W ramach Projektu zostaną przeprowadzone specjalistyczne kursy, pozwalające na nabycie praktycznych kwalifikacji. Część z nich zakończy się egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu VCC (Vocational Competence Certificate – stanowiącym jednolity system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych), potwierdzającym nabycie, podwyższenie lub doskonalenie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.

 „Staże zawodowe podstawą zatrudnienia”projekt realizowany od września 2018 do września 2019. Objętych nim zostało 14 uczniów naszej szkoły . Wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie to logistycy. W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 •       kurs ECDL współpraca online
 •       szkolenie SOLVER – dodatek do arkusza kalkulacyjnego
 •       szkolenie radzenie sobie ze stresem
 •       szkolenie zarządzanie czasem
 •       szkolenie trening asertywności
 •       szkolenie koszty w logistyce
 •       prawo jazdy kat. B dla 4 uczniów pełnoletnich (2K i 2M)
 •       płatne staże zawodowe

Celem projektu jest zdobycie dodatkowych umiejętności praktycznych i teoretycznych z zakresu logistyki co podniesie konkurencyjność naszych absolwentów na rynku pracy.

„Technik mechanik - powrót do jakości” – projekt realizowany jest od stycznia do grudnia 2019.  Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez modernizację metod kształcenia w szkole z kierunku technik mechanik dzięki doposażeniu placówki i organizowanym kursom kształcenia zawodowego. Projekt zakłada doposażenie bazy dydaktycznej szkoły kształcenia zawodowego przy jednoczesnym zmodernizowaniu/dopasowaniu metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy. Zakłada również wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji, kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego szkoły. W ramach projektu powstaną nowe pracownie - obrabiarek konwencjonalnych, sterowanych numerycznie, pracownia komputerowa do programowania obrabiarek CNC oraz pracownia obróbki ręcznej i montażu.

Oferta