Ostróda
Ostróda
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Zmiana wybranych szkół i oddziałów oraz dodawanie ocen ze świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty. 19.06 - 8.07.2024 do 12:00
Jak podpisać elektronicznie wniosek - instrukcja