Ostróda
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego