Ostróda
Technikum
Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
Zespół szkół
Adres
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda
Telefon
896465278
Fax
896469141
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Anna Teodorowicz
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zapraszamy!
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • NOWOŚĆ!
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • wolontariusze w akcji
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Pracownia CNC
 • Pracownia CAD/CAM
 • Pracownia obróbki ręcznej
 • Partner WSO Ostróda
 • Partner WSO Ostróda
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Lecimy do Grecji!
 • Grecja 2020
 • Zapraszamy!
 • Gala Wolontariatu
 • Spływ kajakowy
 • ZAPRASZAMY!
 • Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Zajęcia praktyczne Klasa Patronacka WSO
 • Z życia szkoły
 • Wycieczka Władysławowo
 • Z życia szkoły
 • Erasmus+ Grecja 2023
 • Grecja 2023
 • Grecja 2023
 • Grecja 2023
 • Grecja 2023
 • Pracownia fryzjerska
 • Na wesoło
 • Czas wolny
 • Talenty Staszica!
 • Pielgrzymka
 • Na galowo
 • Z życia szkoły
 • Na sportowo
 • Akcja HDK
 • Nasze wróżki
 • Z życia szkoły-Gdańsk
 • Prawdziwy Anioł Staszica !
Opis

Szkoła z największym doświadczeniem w kształceniu zawodowym – 75 lat istnienia!

- Kształcimy fachowców dla dużych firm w regionie m.in.: WSO Ostróda, OSI Food Solutions Poland Sp.z o.o. Górka, Zakład Tapicerstwa Okrętowego „Pacyfik”, Ekobud Ostróda, Mazury Sp. Z o.o. w Ostródzie, Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. Oddział w Morlinach, MPEC Sp z o.o.

- Kształcenie zawodowe na poziomie TECHNIKUM, we współpracy z uczelniami wyższymi (UWM Olsztyn, WSL Poznań) oraz przodującymi na rynku pracy przedsiębiorcami.

- Możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności w systemie kursowym organizowanym w szkole.

- Pomoc w poszukiwaniu atrakcyjnych praktyk zawodowych.

- Dodatkowe bezpłatne kursy: programowanie robotów, operator wózków widłowych, projektowanie 2D i 3D, kurs na bezdotykowe kasy fiskalne i inne

- Nauka jazdy za darmo (kat. B -mechanik pojazdów samochodowych).

- Doskonała baza sportowa: dwie siłownie, dwie sale gimnastyczne


- Profesjonalna i życzliwa kadra pedagogiczna.

- Sale lekcyjne i świetlica wyposażone w sprzęt audiowizualny i multimedialny.

- Ogólnodostępny internet.

- Szkoła skomputeryzowana, wdrożony e – dziennik.

- Dobrze wyposażone Pracownie Ćwiczeń Praktycznych

- Autoryzowane Centrum Edukacji Technicznej HAAS - dedykowane dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie

- Opieka specjalistów: pedagog, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, psycholog, logopeda.

- Dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych oraz z niepowodzeniami edukacyjnymi.

- Udział w projektach:

Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowychprojekt realizowany od 1 kwiecień 2017 do 31 sierpnia 2019. Celem projektu jest nabycie/podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy przez 60 os dorosłych z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez realizację Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ) i Kursu Umiejętności Zawodowych (KUZ) w okresie od 1.04.2017-30.08.2019 w zawodach takich jak: fryzjer, krawiec, kucharz, technik przemysłu mody, technik elektryk, technik organizacji żywienia i usług gastronomicznych. Efekt: uzyskanie przez minimum 24 osoby świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

„Zawodowcy na start” - projekt realizowany w okresie od 2 stycznia 2017r. do 28 lutego 2019r. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnia uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. W projekcie wzięli udział uczniowie w zawodach: technik logistyk, technik mechanik, technik architektury krajobrazu, technik usług fryzjerskich, elektromechanik, kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych. W ramach Projektu zostaną przeprowadzone specjalistyczne kursy, pozwalające na nabycie praktycznych kwalifikacji. Część z nich zakończy się egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu VCC (Vocational Competence Certificate – stanowiącym jednolity system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych), potwierdzającym nabycie, podwyższenie lub doskonalenie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.

„Staże zawodowe podstawą zatrudnienia”projekt realizowany od września 2018 do września 2019. Objętych nim zostało 14 uczniów naszej szkoły . Wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie to logistycy. W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 • kurs ECDL współpraca online
 • szkolenie SOLVER – dodatek do arkusza kalkulacyjnego
 • szkolenie radzenie sobie ze stresem
 • szkolenie zarządzanie czasem
 • szkolenie trening asertywności
 • szkolenie koszty w logistyce
 • prawo jazdy kat. B dla 4 uczniów pełnoletnich (2K i 2M)
 • płatne staże zawodowe

Celem projektu jest zdobycie dodatkowych umiejętności praktycznych i teoretycznych z zakresu logistyki co podniesie konkurencyjność naszych absolwentów na rynku pracy.

„Technik mechanik - powrót do jakości” – projekt realizowany od stycznia do grudnia 2019. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez modernizację metod kształcenia w szkole z kierunku technik mechanik, dzięki doposażeniu placówki i organizowanym kursom kształcenia zawodowego. W ramach projektu powstały nowe pracownie - obrabiarek konwencjonalnych, sterowanych numerycznie, pracownia komputerowa do programowania obrabiarek CNC oraz pracownia obróbki ręcznej i montażu.

Staże zagraniczne - wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+, trzytygodniowe staże zagraniczne realizowane w Grecji na półwyspie Penelopez w pięknie położonej miejscowości Tolo. Celem głównym wyjazdu jest rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych
i językowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie poprzez realizację zagranicznych staży zawodowych w Grecji od roku szkolnego 2022/2023 oraz latach kolejnych w ramach przyznanej akredytacji.


Oferta