Ostróda
Szkoła branżowa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Zespół szkół
Adres
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda
Telefon
896465278
Fax
896469141
Strona www
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Oferta
w przygotowaniu