Ostróda
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. J.Bażyńskiego w Ostródzie
Adres
Drwęcka 2, 14-100 Ostróda
Telefon
89 646 41 51
Fax
89 646 41 51
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Dariusz Bujak
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Opis

O szkole


Aktualnie w szkole uczy się 367 uczniów w 13 oddziałach. Do dyspozycji nauczycieli i uczniów jest 21 sal lekcyjnych, w tym pracownia komputerowa
ze stałym dostępem do Internetu, pracownia multimedialna, sala gimnastyczna, siłownia, pięknie położone boiska sportowe „ORLIK” oraz park przyszkolny, także gabinet medyczny.

Oprócz przedmiotów typowych dla wybranego rozszerzenia, młodzież może uczyć się na lekcjach angielskiego w informatyce, ekonomii w praktyce. Może także pogłębiać umiejętności językowe w trakcie wyjazdów zagranicznych (stała wymiana młodzieży z Osterode am Harz.

Uczniowie, nauczyciele i absolwenci szkoły mogą korzystać z bogato wyposażonej Biblioteki Szkolnej z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (około 40 tys. egzemplarzy książek. Młodzież naszej szkoły ma wiele możliwości rozwijania swoich zainteresowań między innymi bierze udział
w realizacji wielu projektów. W szkole istnieje chór mieszany „Collegium vocale”, zdobywający liczne nagrody i wyróżnienia w różnego rodzaju przeglądach i konkursach. Działają też: Zespół taneczny „Negative” , Koło Turystyczno – Krajoznawcze „DREPTAK”, wolontariat, Samorząd Uczniowski, drużyny sportowe zdobywające czołowe miejsca w lekkiej atletyce, piłce siatkowej, biegach przełajowych, tenisie stołowym, szachach.

Tradycją szkoły stały się liczne i różnorodne wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatrów i oper oraz na zajęcia organizowane na wyższych uczelniach.

Corocznie procent naszych absolwentów zdobywających indeksy jest wysoki. Studiują na uczelniach w kraju i za granicą !!!

Oferta
Koła zainteresowań


- teatr szkolny,
- koło turystyczne,
- zajęcia sportowe: siłownia, gry zespołowe, lekkoatletyka,
- chór szkolny,
- koło wolontariatu.

Zajęcia pozalekcyjne


- zajęcia dodatkowe: z uczniami mającymi trudności w nauce oraz z uczniami uzdolnionymi kierunkowo,
- konsultacje przedmiotowe przygotowujące do egzaminu maturalnego.

Historia

 W zabytkowym, secesyjnym budynku przedwojennego, pruskiego gimnazjum w Ostródzie mieści się obecnie Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana Bażyńskiego, które ma ponad 70-cio letnią historię. Pierwsi uczniowie, w liczbie 84 osób, rozpoczęli naukę 4 września 1945 r. Wówczas było to gimnazjum i mieściło się w budynku przy ul. Nowotki.

Kontakty zagraniczne
Szkoła prowadzi od wielu lat wymianę młodzieży z zagranicą. Wymiana odbywa się między naszymi uczniami a uczniami partnerskiego miasta w Niemczech, Osterode am Hartz.
Drzwi otwarte
"DNI OTWARTE SZKOŁY" odbędą się 30 i 31 maja 2019 r.
Osiągnięcia

Od wielu lat zdawalność egzaminów maturalnych w szkole wynosi 99 - 100%.


Uczniowie szkoły biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach.

W obecnym roku szkolnym na szczeblu ogólnopolskim nasza młodzież uczestniczyła  w:

- Konkursie kat. indywidualnej "Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim,

- Olimpiadzie wiedzy o bezpieczeństwie i obronności,

- Konkursie matematycznym "Wygraj Indeks",

- Konkursie matematycznym im. gen. Sylwestra Kaliskiego.

Wiele osiągnięć zanotowano również w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.