Ostróda
Technikum
Technikum Nr 2 (ZSL) w Morągu
Zespół szkół
Adres
11 Listopada 7, 14-300 Morąg
Telefon
897574012, 515150039
Fax
897574012
E-mail
Strona www
Dyrektor
Dariusz Bujak
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Technikum Nr 2 (ZSL) w Morągu
  • Technikum Nr 2 (ZSL) w Morągu
  • Technikum Nr 2 (ZSL) w Morągu
  • Technikum Nr 2 (ZSL) w Morągu
  • Technikum Nr 2 (ZSL) w Morągu
  • Technikum Nr 2 (ZSL) w Morągu
  • Technikum Nr 2 (ZSL) w Morągu
  • Sala gimnastyczna
  • boisko
  • pracownia chemiczna
Opis
Technikum Nr 2 w Morągu - technik informatyk
Oferta
Dojazd
https://goo.gl/maps/n94acWBoQR22
Koła zainteresowań
W szkole prowadzone są następujące koła zainteresowań: koło teatralne, koło humanistyczne, koło matematyczne, koło informatyczne, koło historyczne, szkolny klub wolontariatu.
Kontakty zagraniczne

Prowadzimy międzynarodową wymianę młodzieży w ramach programów Erasmus+ (Francja, Niemcy, Czechy).


Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://www.zsl-13.pl/category/o-szkole/wspolpraca-miedzynarodowa/

Historia

Zespół Szkół Licealnych w Morągu sięga swoimi tradycjami roku 1945r. Od chwili powstania do dnia dzisiejszego Szkoła mieści się w budynku dawnego Gimnazjum im. Johanna Gottfrieda Herdera wybudowanego  w latach 1927-28 i zaprojektowanego przez znanego architekta Kurta Fricka z Królewca.


Układ  urbanistyczny budynków Liceum, jego atmosfera, pozostawia wrażenie starej dobrej szkoły, co jest zgodne z powszechnymi odczuciami absolwentów, rodziców, nauczycieli i sympatyków szkoły. Najmilsze jest to, że z Liceum związane są całe pokolenia rodzin – dziadkowie, rodzice, wnukowie, a obecnie już i prawnukowie. Dlatego obiegowa nazwa „Stare Liceum” oddaje prawdę   o środowiskowym charakterze szkoły.

Technikum Nr 2 powstało na bazie wcześniej istniejącego Liceum Profilowanego Nr II w 2008 r.

Zespół Szkół Licealnych w Morągu dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną, życzliwą  i przyjazną atmosferą nauki  i pracy oraz   odwagą w kreowaniu rozsądnych wymagań poszczególnych przedmiotów obowiązkowych i zajęć dodatkowych.

Osiągnięcia

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://www.zsl-13.pl/category/o-szkole/osiagniecia/


Nasi uczniowie biorą udział w zajęciach na UW-M w Olsztynie oraz na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Szkoła uczestniczy w wielu programach unijnych, w tym w międzynarodowej wymianie młodzieży Erasmus+.

 

Nasi uczniowie odnoszą  sukcesy w różnych dziedzinach, od sportowych po przedmiotowe. Szczególnie uzdolnieni otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów i Starosty Powiatu Ostródzkiego.

 

Wśród absolwentów naszej szkoły są rektorzy, prorektorzy, dziekani, profesorowie i wykładowcy wielu uczelni w kraju, Szwajcarii, Francji, Kanadzie, RPA i w Stanach Zjednoczonych. Absolwenci reprezentują wiele dyscyplin i zawodów - lekarze, dziennikarze, oficerowie, nauczyciele, aktorzy, biznesmeni, politycy; są bardzo cenionymi specjalistami, pracownikami i działaczami.

 

Mamy zaszczyt poinformować, że w 2018 r. osiągnęliśmy 100% zdawalności egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. Leona Kruczkowskiego w Morągu.

Zajęcia pozalekcyjne

Dla tych, którzy szukają innych możliwości samorealizacji, istnieją koła zainteresowań, kluby oraz organizacje uczniowskie.


Samorząd Uczniowski to autentyczny gospodarz Szkoły i bardzo ważny partner Dyrekcji w rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu oczekiwań i potrzeb młodzieży w sferze intelektualnej jak i socjalnej. Dzięki jego działalności wspólnie przeżywamy takie imprezy jak otrzęsiny, połowinki, mikołajki, wigilię szkolną, walentynki czy Dzień Technika, turnieje e-sportowe.

 

Osoby z artystyczną i niepokorną duszą znajdują swoje miejsce w kole teatralnym, które wielokrotnie dawało nam możliwość przeżycia niezwykłych chwil w auli szkolnej i nie tylko...